giữ·chờ·Chịu theo·chống đỡ được·đợi đợi·kéo dài·ngụ tại·trung thành với chủ với·tuân lệnh·tuân theo·tuân thủ·tôn trọng·tùy tòng·tồn tại·đi theo·chấp hành
Prophets promise that through it, greater faith & spiritual strength will grow in our hearts, & greater protection, unity, and peace will abide in our homes.

Bạn đang xem: Abide là gì


Các vị tiên tri hứa rằng qua cuộc họp buổi tối gia đình, đức tin đã to con hơn với sức mạnh thuộc linh vẫn cải tiến và phát triển trong tâm họ, với sự đảm bảo, tình liên minh và sự an toàn to con rộng vẫn vào nhà của chúng ta.
* These angels did not abide my law; therefore, they remain separately and singly, without exaltation, D&C 132:17.
* Những thiên sứ ấy ko tuân theo điều khoản của ta, phải họ nên bị sinh sống cô quạnh cùng riêng lẻ, ko được tôn cao, GLGƯ 132:17.
Then keep His commandments.48 I pray that we will feel và fully abide in His love, in the name of Jesus Christ, amen.
Vậy thì, hãy tuân giữ những giáo lệnh của Ngài.48 Tôi cầu nguyện rằng họ vẫn đầy đủ trong tình thương tmùi hương của Ngài, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.
Smith said: “‘The gift of the Holy Ghost,’ is a special blessing sealed upon baptized repentant believers in Jesus Christ, and is ‘an abiding witness.’
Smith đã nói về ân tứ này: “’Ân tứ đọng Đức Thánh Linh‘ là 1 phước lành quan trọng được ấn triệu chứng trên những người sẽ hối cải, chịu đựng phxay báp têm cùng tin vị trí Chúa Giê Su Ky Tô, với là ’một bằng chứng vĩnh cửu.‘
Concerning this record, the Prophet Joseph Smith, who translated it by the gift and power of God, said, “I told the brethren that the Book of Mortháng was the most correct of any book on earth, & the keystone of our religion, và a man would get nearer lớn God by abiding by its precepts, than by any other book” (see the introduction at the front of the Book of Mormon).
Về biên sử nầy, Tiên Tri Joseph Smith, là người sẽ thông dịch nó bằng ân tứ và thế lực của Thượng Đế, vẫn nói: “Tôi đang nói với các bằng hữu rằng Sách Mặc Môn là một trong những cuốn nắn sách đúng như độc nhất trong các toàn bộ các sách bên trên thế gian, cùng là căn cơ của tôn giáo bọn họ, và một tín đồ sẽ đến sát Thượng Đế rộng nhờ tuân theo đầy đủ lời giảng dạy vào sách đó thay bởi tuân theo bất kể một cuốn nắn sách nào khác” (xem lời trình làng ở đoạn trước của Sách Mặc Môn).
Parents have a sacred duty to lớn rear their children in love sầu & righteousness, lớn provide for their physical và spiritual needs, & lớn teach them to love & serve one another, observe the commandments of God, and be law-abiding citizens wherever they live sầu.
Cha người mẹ bao gồm bổn phận linh nghiệm là nuôi nấng con cái mình vào tình thương với sự ngay lập tức thiết yếu, cung ứng số đông nhu cầu đồ dùng chất với trực thuộc linch cho cái đó, bảo ban bọn chúng biết yêu tmùi hương cùng Ship hàng lẫn nhau, tuân duy trì các giáo lệnh của Thượng Đế cùng là đa số công dân biết tuân theo những điều khoản sinh hoạt bất cứ nơi nào chúng sinh sống.
May the spirit we have felt here be and abide with us as we go about those things which occupy us each day.
Cầu xin đến Thánh Linch bọn họ đã cảm giác được ở chỗ này vẫn nghỉ ngơi cùng với họ trong lúc có tác dụng đa số công việc mỗi ngày.
In them, I knew I could go back again khổng lồ have the Holy Ghost let me feel what two disciples of the risen Lord had felt when He accepted their invitation lớn come into lớn their trang chính and khổng lồ abide with them.
Trong thánh tlỗi, tôi biết là tôi hoàn toàn có thể bao gồm lại Đức Thánh Linc một đợt nữa để rất có thể cảm thấy phần đa gì cơ mà nhị môn đồ của Chúa Phục Sinh đã Cảm Xúc Khi Ngài chấp nhận lời mời của họ nhằm lấn sân vào công ty chúng ta với cùng với họ.
To my friend, & lớn all who wish lớn bolster their faith, I give you this promise: as you faithfully live the gospel of Jesus Christ & abide by its teachings, your testimony will be protected & it will grow.
Tôi giới thiệu đến thằng bạn tôi cũng giống như tất cả những người dân nào muốn củng thay đức tin của bản thân mình lời hứa hẹn này: lúc nào anh chị em trung thành với chủ sống theo hồi âm của Chúa Giê Su Ky Tô với tuân theo lời dạy của phúc đáp, thì bệnh ngôn của anh ấy người mẹ sẽ tiến hành đảm bảo, với đang phát triển.
Yet, we can make it our goal to lớn be as holy, honest, và law-abiding as possible in our imperfect condition.

Xem thêm: Sinh Năm 1970 Hợp Hướng Nào, Cách Hóa Giải Hướng Nhà Xấu


Nhưng chúng ta có thể đặt phương châm trsống đề xuất thánh sạch mát, lương thiện nay với giữ luật pháp càng các càng tốt trong chứng trạng bất toàn của bọn họ.
President McKay continues, “The city ... was his ... the City Eternal; & the people following him were to abide there in peace and eternal happiness.”
Chủ Tịch McKay nói tiếp: “Thành phố kia ... là ... TP Vĩnh Cửu của Ngài; cùng những người đi theo Ngài đang ngơi nghỉ đó vào tinh thần bình yên với niềm hạnh phúc tồn tại.”
In the Doctrine và Covenants we read, “For all who will have a blessing at my hands shall abide the law which was appointed for that blessing, và the conditions thereof” (D&C 132:5).
Chúng ta đọc vào sách Giáo Lý và Giao Ước: “Vì toàn bộ phần đa ai mong nhận ra phước lành từ tay ta gần như buộc phải tôn trọng pháp luật nhưng mà đã làm được lập ra mang đến phước lành đó, và gần như điều kiện của nó” (GLGƯ 132:5).
These policies are designed not only to lớn abide by laws, but to ensure a safe và positive sầu experience for our users.
Các chế độ này có phong cách thiết kế nhằm không chỉ có tuân thủ điều khoản Nhiều hơn đảm bảo an toàn đề nghị an toàn cùng lành mạnh và tích cực cho tất cả những người dùng của Cửa Hàng chúng tôi.
May the spirit we have sầu felt here be và abide with us as we go about those things which occupy us each day.
Cầu xin đến Thánh Linh nhưng bọn họ vẫn cảm thấy được tại chỗ này đang ở cùng với họ trong những khi làm gần như các bước hằng ngày.
“If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, & it shall be done unlớn you.
“Ví bằng những ngươi cứ đọng trong ta, và đa số lời ta trong các ngươi, hãy van nài đều điều bạn muốn, thì sẽ tiến hành điều ấy.
Một tín đồ chỉ rất có thể tưởng tượng hành vi hấp tấp, ko theo giấy tờ thủ tục như thế đã ảnh hưởng đến những công dân yêu chuộng độc lập với biết tôn kính pháp luật này như thế nào!
Trong công việc khuyên bảo Kinh-thánh, chúng ta khuyến khích bạn ta tôn kính quy định, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp gia đình cùng luân hay đạo lý.
Filters are useful tools, but the greatest filter in the world, the only one that will ultimately work, is the personal internal filter that comes from a deep and abiding testimony of our Heavenly Father’s love & our Savior’s atoning sacrifice for each one of us.
Các bộ thanh lọc là mọi phương pháp bổ ích, tuy vậy cỗ lọc quan trọng đặc biệt nhất trên thế gian, là cỗ lọc nhất mà ở đầu cuối sẽ được hữu dụng, đó là cỗ lọc nội bộ cá thể bắt nguồn từ một chứng ngôn sâu sắc và vĩnh cửu về tình thân thương của Cha Thiên Thượng cũng tương tự sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi dành cho mỗi tín đồ họ.
Knowing each family and their circumstances, I felt a deep & abiding sense of awe, respect, and humility.
Vì biết rõ từng gia đình và yếu tố hoàn cảnh của họ, tôi thấy bao gồm một cảm xúc đầy kinh ngạc, kính trọng với khiêm nhịn nhường vững mạnh và lâu bền hơn.
o Sự phân tích và lý giải về học thuyết của Đấng Ky Tô cùng những phước lành đã có được hẹn so với những người tuân theo học thuyết kia.
* He who cannot abide the law of a telestial kingdom cannot abide a telestial glory, D&C 88:24, 31, 38.
* Kẻ làm sao không đương nổi lao lý của quốc gia hạ thiên thì cũng không đương nổi vinch quang hạ thiên được, GLGƯ 88:24, 31, 38.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M