Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Affairs là gì

*
*
*

affair
*

affair /ə"feə/ danh từ việcit"s my affair: đó là việc (riêng) của tôimind your own affair: hãy lo đem bài toán của anh (số nhiều) các bước, câu hỏi có tác dụng, sự vụinternal affair of a country: quá trình nội bộ của một nướcDepartment of trang chủ affair: bộ nội vụDepartment of Foreign affairs: bộ ngoại giao cthị trấn tình, chuyện yêu thương đương cthị xã vấn đềaffair of honour: sự việc danh dự; cuộc đọ kiếm bài toán buôn bán; Việc giao thiệpa profitable affair: vấn đề mua sắm bao gồm lờito have sầu an affair with somebody: có vấn đề giao thiệp với ai (thông tục) chiếc, thiết bị, đồ vật, đồ dùng, món, chuyệnthis motor-cycle is a very complicated affair: chiếc mô tô này thiệt là 1 trong món tinh vi quá (quân sự) trận đánh nhỏ
công việcforeign affair: các bước ngoại giao
*

Xem thêm: Tài Liệu Đọc Truyện Tranh Hàn Quốc Cua Han Yu Rang, Han Yu Rang

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

affair

Từ điển Collocation

affair noun

1 event/situation

ADJ. whole She saw the whole affair as a great joke. | glittering, gr& I knew that the wedding would be a gr& affair. | sordid, sorry, squalid

VERB + AFFAIR deal with, handle Many people have criticized the way the government handled the affair. | be involved in | investigate

PHRASES sb"s involvement in the affair He has tried khổng lồ play down his involvement in the affair. | a state of affairs How did this state of affairs come about? | wash your hands of the affair (= to lớn refuse to lớn be responsible for sth or involved in sth)

2 sexual relationship

ADJ. brief, casual | clandestine, secret | adulterous, extramarital | passionate, torrid | unhappy | love a torrid love sầu affair

VERB + AFFAIR carry on, conduct, have sầu He"s having an affair with a colleague.

AFFAIR + VERB go on How long has the affair been going on?

PREP. ~ between It"s the story of a secret affair between a married teacher and her teenage student. | ~ with an affair with a married man

3 sth that concerns one person/small group

ADJ. family, personal, sb"s own It"s a family affair.

PHRASES sb"s affair What I do at the weekend is my affair. | no affair of sb"s That"s no affair of yours.

4 affairs: important matters

ADJ. current a current affairs programme on television | private, public | domestic, trang chủ, internal, national | community, local | European, foreign, external, international, world the minister for foreign affairs | business, financial, legal | commercial, consumer, cultural, economic, environmental, military, political, religious, social

VERB + AFFAIR administer, arrange, attover to lớn, conduct, manage, run I am trying khổng lồ arrange my father"s financial affairs. | settle, wind up | interfere in, meddle in

PHRASES affairs of state The Cabinet will be discussing certain affairs of state. | put/phối your affairs in order I want khổng lồ put my affairs in order before I die. | a state of affairs the current state of affairs in schools

Từ điển WordNet


English Synonym & Antonym Dictionary

affairssyn.: business concern sự kiện festivity happening matter occasion occurrence buổi tiệc nhỏ