Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ bỏ tsanaklidou.com.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một cách tự tin.


Bạn đang xem: Afterwards là gì

We can use after as an adverb, but afterwards is more comtháng. When after is used, it is usually as part of an adverb phrase: …
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép

Xem thêm: 2 Cách Xem Mật Khẩu Gmail Của Mình, Hướng Dẫn Cách Xem Lại Mật Khẩu Trên Cốc Cốc

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tsanaklidou.com English tsanaklidou.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語