Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Appreciate nghĩa là gì

*
*
*

appreciate
*

appreciate /ə"pri:ʃieit/ ngoại đụng từ tấn công giá review đúng, Đánh Giá cao, hiểu rõ giá bán trị (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thấy rõ, nhấn thức; sâu sắcto lớn appreciate the value of...: Reviews đúng giá trị của...to lớn appreciate the difficulties of the situation: thấy rõ hoàn cảnh trở ngại, Reviews phổ biến số đông khó khăn của tình hìnhto lớn appreciate the necessity: thấy rõ được sự buộc phải thiết biết thưởng thức, biết tấn công giá cảm kíchI greatly appreciate your kindness: tôi khôn cùng cảm kích lòng giỏi của anh nâng giá, đội giá trị (của dòng gì) nội cồn từ lên giá chỉ (sản phẩm hoá...), tăng giá trị
nâng giáLĩnh vực: xây dựngtán thưởngLĩnh vực: hóa học và đồ dùng liệuđội giá sản phẩm hóađội giá trị sản phẩm & hàng hóa, chi phí tệ

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): appreciation, appreciate, appreciable, appreciative, appreciatively, appreciably


*

*

Xem thêm:

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

appreciate

Từ điển Collocation

appreciate verb

1 recognize good qualities

ADV. really | fully, properly The sound chất lượng was poor so we couldn"t fully appreciate the music.

2 be grateful

ADV. deeply, greatly, really, very much We vì really appreciate your help.

3 understvà

ADV. fully, properly I fully appreciate your concern. We will do all in our power to help. | easily, readily The problems should be easily appreciated.

VERB + APPRECIATE fail to The government failed khổng lồ appreciate the fact that voters were angry.

PHRASES be generally/widely appreciated It is generally appreciated that the rail network needs a complete overhaul.

Từ điển WordNet


v.

recognize with gratitude; be grateful for

English Synonym & Antonym Dictionary

appreciates|appreciated|appreciatingsyn.: admire enjoy respect valueant.: depreciate despise

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học trường đoản cú | Tra câu