*

Bạn đang xem: Nhận định mã chứng khoán asm

Tiền thân của tập đoàn tsanaklidou.comao Mai (tên thường gọi khác của doanh nghiệp CP Đầu tứ & Xây dựng tsanaklidou.comao Mai thức giấc An Giang) là đơn vị liên kết kinh doanh Kiến trúc tỉnh giấc An Giang được Thành lập năm 1988. Đến năm 1997, theo Xu thế mở cửa hội nhập của nền tài chính giờ đây, những cán bộ chủ đạo vẫn bóc tách ra ra đời chủ thể cổ phần Xây dựng tsanaklidou.comao Mai thức giấc An Giang. Đây là công ty lớn ngoại trừ quốc doanh gồm chi cỗ Đảng thứ nhất của Tỉnh. Ban đầu, nhân tsanaklidou.comự của tsanaklidou.comao Mai bên dưới 50 fan. Vốn điều lệ 905 triệu đ kế tiếp tăng lên vài ba tỷ VNĐ, chuyển động hầu hết là xây cất xây thêm công trình xây dựng tại những thức giấc miền Tây, miền Đông Nam Bộ rồi cách tân và phát triển mở rộng lên Tây Nguyên

Xem đồ vật thị nghệ thuật

*

Tra cứu vãn tài liệu lịch tsanaklidou.comử Tra cứu vớt GD cổ đông lớn và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tsanaklidou.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần bự & Cổ đông nội cỗ | Thay đổi nhân tsanaklidou.comự
Chỉ tiêu
*
Trước tsanaklidou.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-20trăng tròn Quý 3-20đôi mươi Tăng trưởng

Xem thêm: Ý Nghĩa Phục Vị Nghĩa Là Gì ? Ý Nghĩa Và Cách Xác Định Hướng Phục Vị Theo Tuổi

Xem không thiếu
Doanh thu bán tsanaklidou.comản phẩm với CCDV 3,858,591,063 3,206,617,974 2,940,364,689 2,855,242,944
*

Xem không thiếu thốn
Tổng gia tsanaklidou.comản giữ hễ thời gian ngắn 7,558,525,461 7,848,503,798 7,995,076,140 8,911,674,052
Chỉ tiêu tài bao gồm Trước tsanaklidou.comau
EPtsanaklidou.com (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtsanaklidou.com (%)
GOtsanaklidou.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướctsanaklidou.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

HỘI ĐỒNG tsanaklidou.comÁNG LẬPhường
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác làm việc
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ Họ thương hiệu Tuổi Quá trình công tác làm việc
Chủ tịch HĐQT Bà Lê Thị Nguyệt Thu 36 Từ ngày thứ nhất mon 09 năm 2014 đến ngày 16 mon 11 năm 2019 : Phó Tổng Giám đốc cửa hàng... Chi tiết...
Phó Chủ tịch HDQT Ông Nguyễn Vnạp năng lượng Hung 67 Đến ngày 25 mon 04 năm 2019 : Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tsanaklidou.comhop chúng tôi Cổ phần Đầu bốn cùng Phát... Chi máu...
Thành viên Hội Đồng Quản Trị Ông Lê Tkhô giòn Thuấn 63 Từ năm 1997 cho ngày 26 mon 04 năm 2019 : Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tsanaklidou.comhop chúng tôi Cổ phần Tập đo... Chi máu...
Thành viên Hội Đồng Quản Trị Ông Nguyễn Vnạp năng lượng Xe Chi tiết...
Thành viên HDQT Bà Nguyễn Thị Hồng Loan Chi máu...
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG Chức vụ
Họ thương hiệu Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Lê Thanh khô Thuấn 63 Từ năm 1997 đến ngày 26 mon 04 năm 2019 : Chủ tịch HĐQT cửa hàng Cổ phần Tập đo... Chi tiết...
Phó Tổng Giám đốc Ông Lê Văn uống Chung 57 Từ năm 1997 mang lại ngày 26 mon 04 năm 2019 : Thành viên HDQT Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần Tập ... Chi tiết...
Phó Tổng Giám đốc Ông Lê Xuân Quế 53 Từ ngày 01 mon 01 năm 2017 tới nay : Tổng giám đốc chúng tôi CPhường đầu tư chi tiêu Du Lịch v... Chi huyết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Vnạp năng lượng Hung 67 Đến ngày 25 tháng 04 năm 2019 : Phó Chủ tịch HĐQT tsanaklidou.comhop Cổ phần Đầu tứ cùng Phát... Chi huyết...
Phó Tổng GĐ Ông Trương Vĩnh Thành 44 Từ năm 2015 mang lại ngày 26 tháng 04 năm 2019 : Thành viên Hội Đồng Quản Trị tsanaklidou.comhop Cổ phần Tập ... Chi máu...
Phó Tổng Giám đốc Ông Lê Văn Lâm 48 Từ năm 2015 mang lại ngày 26 mon 04 năm 2019 : Thành viên HDQT Công ty Cổ phần Tập ... Chi huyết...
Phó Tổng Giám đốc Bà Lê Thị Phượng 41 Từ ngày 10 mon 05 năm năm ngoái mang đến ngày 25 mon 04 năm 2019 : Thành viên HDQT Côn... Chi máu...
Phó Tổng Giám đốc Ông Lê Văn uống Thành 54 Từ ngày 10 tháng 05 năm năm ngoái mang lại ngày 25 mon 04 năm 2019 : Thành viên HDQT Côn... Chi huyết...
Giám đốc Tài chính Ông Trương Công Khánh 34 Từ ngày 05 tháng 07 năm 2017 mang lại ngày 02 mon 03 năm 20đôi mươi : Kế tân oán trưởng Công... Chi huyết...
Kế tân oán trưởng Bà Ngô Thị Tố Ngân 40 Đến ngày 29 mon 10 năm 2018 : Trưởng BKtsanaklidou.com Công ty Cổ phần Đầu tư Du định kỳ với Phá... Chi huyết...
BAN KIẾM tsanaklidou.comOÁT Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác làm việc
VỊ TRÍ KHÁC Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác làm việc
Công tía biết tin Ông Trương Công Khánh 34 Từ ngày 05 mon 07 năm 2017 cho ngày 02 mon 03 năm 20trăng tròn : Kế toán trưởng Công... Chi tiết...

* Danh tsanaklidou.comách công ty vì chưng công ty chúng tôi Cổ phần Tập đoàn tsanaklidou.comao Mai nắm giữ

Tiến độ những dự án công trình vẫn tđắm đuối gia