Thì tương lai đối kháng là một trong những dạng ngữ pháp khôn xiết đặc biệt và hết sức thông dụng vào chương trình giờ anh của lớp 6. Để giúp chúng ta học sinh ôn tập mau lẹ, tsanaklidou.com đang ra mắt mang lại các bạn nội dung bài viết Thì sau này đối kháng lớp 6 bài xích tập tất cả đáp án. Mời chúng ta cùng tđê mê khảo!

*

Khái niệm

Thì sau này đối chọi (tuyệt còn gọi là Simple Future) được dùng cùng với mục đích để diễn đạt 1 hành động hốt nhiên hay như là 1 planer chuẩn bị trước khi nói. Đây là 1 trong hành động từ bỏ phát tức thì tại thời điểm người nói.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai đơn lớp 6

Cách dùng

Diễn tả một quyết định tuyệt nhất thời xảy ra tức thì trên dịp fan nói.

EX: Are you going lớn the market? I will go with you.

Nói về một dự đoán không tồn tại căn cứ.

EX: I think he will come to lớn the church.

khi bạn có nhu cầu kinh nghiệm hoặc đề nghị ai đó.

EX: Will you please bring me a call?

Cấu trúc

Câu khẳng định: S + will + V (nguyên thể)

Câu bao phủ định: S + will not + V (nguyên ổn thể)

Câu nghi ngờ : Will + S + V (nguim thể) => Yes, S + will./ No, S + won’t.

Dấu hiệu nhận biết

Trong câu bao gồm các trạng tự chỉ thời gian vào tương lai:

in + mốc thời gian: trong … nữa (in 2 minutes: vào 2 phút nữa)tomorrow: ngày maiNext day: ngày hôm tớiNext week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới

Trong câu bao gồm các cồn từ chỉ quan điểm như: think/ believe/ suppose/ ..: nghĩ/ tin/ mang lại là

Bài tập

1. I’m afraid I (not/be)______ sự kiện tomorrow.

2. Go & tidy your floor.

– Ok. They (do)__________ it.

3. If you busy, we (not/ go)_____

4. They (be) ________able to come khổng lồ the US. I will be fifteen years old next year.

5. Ronalbởi (play)_________ season.

6. Is Lan hungry? I (make)_____ a sandwich for her.

7. You needn’t wear your cap. It (not/be)______ cold today.

8. I think Lam (win)______the next game.

9. I promise, I (not disappoint)________you ever again.

10. Do you think Hoa (make)_______it on time home page for the flight?

11. Hang feels siông xã. He (stay)________from work tomorrow.

12. The sky is very dark. It (rain)_____

13. That package looks very heavy. I (help)______you carry it.

14. Hung (wear) a blaông chồng T-shirt khổng lồ the meeting. What you (wear)________ ?

15. I (help)_______you with your housework tomorrow.

16. -Do you have any trip plans?

-Yes. We (take)_________.a trip lớn Japan.

17. -Can I please talk khổng lồ the CEO?

-He (be) ___________ with you in a few minutes.

18. It’s very cold here. I (open)______the windows for you.

Xem thêm: Ca Sĩ Cường Seven Cao Bao Nhiêu, Khi Đấng Mày Râu “Nấm Lùn” Bên Hot Girl Việt

19. I (help)_____ Lan with the advertising campaign.

20. I promise you (not/ lose)___ job.

21. The weatherman says it (be)______a lớn the beautiful day tomorrow. My family (go)_. beach.

22. I left my wallet at home page.

-That’s ok. I (lend)______my friover some money.

23. I’m thirsty. I (get)______you a glass of water.

24. It’s very late. Hurry up or we (miss)______the plane.

25. This homework is very easy. I know Lan (do)______it very quickly.

26. My mom thinks that it (rain)_____tomorrow.

27.I (buy)_______ a new CD player next month.

28. There’s no milk left. Oh. I (get)_______from the market.

29. That bowl is too near the edge. I think it (fall)______

30. “Tomorrow (be)_______sunny everywhere_______in our city”, the weatherman said.

31. He (be)____________ 20 on his next birthday.

32. I think the conservatives (win)_____________ next election.

33. If she passes the TOEIC demo, her parents (be)_____________ proud of her.

34. I’m hot. I (turn)____ off the fire

35. Your mom (be)_______there in a few minutes.

36. She hopes that Mai (come)________lớn the meeting tonight.

37. I (finish)______my tasks in two days.

38. You look so tired. I (bring)_________ you something to drink.

39. She has planned everything for the trip. She (buy)__________ down snacks for lunch.

40. What you (become)______ when you grow up?

Đáp án bài xích tập

will not be/ won’t bewill dowill not go/ won’t gowill bewill playwill makewill not be / won’t bewill winwill not / won’t disappointwill makewill stayis going to rainwill helpis going to wear – are you going khổng lồ wearwill helpare going lớn takewill bewill openwill helpwill not/won’t losewill be am going / am going to gowill lendwill getwill misswill dowill rainwill rainis going to lớn buywill getwill fallwill bewill bewill winwill bewill turnwill bewill comewill finishwill bringis going to buyare you going to lớn become

Trên đây là toàn bộ nội dung của tài liệu Tổng hợp kỹ năng và kiến thức Thì sau này đối chọi lớp 6 là gì? tsanaklidou.com hy vọng với đều báo cáo hữu ích trên phía trên sẽ giúp bạn học tiếng anh xuất sắc hơn với đạt kết quả cao! quý khách hàng hãy ké thămHọc ngữ pháp tiếng Anh để có thêm kiến thức hàng ngày .