In this report, though, we vị not seem to lớn attribute a specific way of referring to the relevant car with that car. Các cách nhìn của những ví dụ không diễn đạt quan điểm của các chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press tuyệt của những nhà trao giấy phép. The chart consisted of five sầu stimuli repeated eight times, which were line drawings of a tree, a chair, a bird, a pear, and a car. Typically, the widowers who had a relationship were under the age of 75, were car drivers and enjoyed good or very good health. Motoring và car maintenance was another hobby enjoyed by twelve haemophiliacs & a few mentioned fishing, bowls and golf. People and cars milled about us, while posters, caravans, tents, and stalls were crammed in everywhere. The right side is obscured by the matrix, which is reinforced by a material resembling car toàn thân filler. Furthermore, people creatively look for sources to lớn charge their phone batteries, for example through solar panels or car batteries. In some cases resellers hire extra hands to lớn disembark the cars, thus allowing them increase their contacts with importers. My father”s car had mudguards, as did all cars until the guards became fused with the toàn thân as its wings.

car

Các trường đoản cú thường được áp dụng cùng rất car.

Anyone who has enjoyed the embraces of estate agent or used oto dealer will know that such activities are rich with nuance, not khổng lồ say ambiguity & contention. Những ví dụ này từ Cambridge English Corpus cùng từ các mối cung cấp bên trên web. Tất cả hồ hết ý kiến trong các ví dụ không bộc lộ chủ ý của các chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của người cấp giấy phép.


Bạn đang xem: Cable car là gì

*

*

Xem thêm: Cách Không Bị Facebook Bắt Đổi Tên Thật, Tên Tôi Không Được Chấp Nhận

*

*

Thêm công năng hữu dụng của Cambridge Dictionary vào trang mạng của công ty sử dụng app khung tìm kiếm tìm miễn giá tiền của chúng tôi.Tìm kiếm áp dụng từ điển của Shop chúng tôi tức thì từ bây giờ và chắc chắn là rằng các bạn ko lúc nào trôi mất xuất phát từ một lần nữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app search kiếm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn Cambridge English Cambridge University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications