Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tự động mở bất kỳ trang web nào bạn muốn khi bạn khởi chạy Firefox hoặc nhấp vào nút trang chủ .

Bạn đang xem: Cách cài đặt trang chủ cho firefox


Đặt hoặc thay đổi trang chủ của bạn

Mở một thẻ với trang web bạn muốn sử dụng làm trang chủ của bạn. Kéo và thả thẻ đó vào nút trang chủ thanh công cụ của bạn (nó ở bên trái theo mặc định). Nhấp vào Có để đặt trang này làm trang chủ của bạn.Đặt trang chủ của bạn thông qua tùy chọntùy chỉnh Firefox
Nhấp vào nút trình đơn và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.Nhấp vào bảng Tổng quát.

Cài đặt Khởi động mặc định cho Khi Firefox khởi động là để hiển thị trang chủ của bạn. Bạn cũng có thể chọn để Firefox hiển thị một trang trống hoặc để hiển thị các cửa sổ và thẻ của bạn từ phiên cuối cùng của bạn.Bạn có thể đặt nhiều trang làm trang chủ của mình. Mở từng trang trong một thẻ riêng biệt và nhấp vào Dùng các trang hiện tại dưới Trang chủ.

Xem thêm: Hướng Nhà Cho Tuổi Mậu Thìn Sung Túc Quanh Năm, Tuổi Mậu Thìn Nên Chọn Nhà Hướng Nào


Nhấp vào nút trình đơn và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.Nhấp vào bảng Tổng quát.Nhấp vào menu bên cạnh Trang chủ và cửa sổ mới và chọn hiển thị trang chủ Firefox mặc định, URL tùy chỉnh hoặc một trang trống.

Đặt nhiều trang làm trang chủ của bạn

Bạn có thể đặt một nhóm các trang làm trang chủ của bạn. Mở từng trang trong một thẻ riêng biệt, chọn Tùy chỉnh URL… trong menu xổ xuống Trang chủ và cửa sổ mới và nhấp vào Dùng các trang hiện tại.


Khôi phục trang chủ mặc định

Nếu bạn muốn xóa các tùy chỉnh trang chủ của mình, đây là cách thực hiện:

Nhấp vào nút trình đơn và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh. Nhấp vào bảng Tổng quát. Dưới Trang chủ, nhấp Khôi phục về mặc định. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.