Với kết cấu nội dung có 7 cmùi hương, giáo trình "Hướng dẫn áp dụng Word 2010 toàn tập bởi hình ảnh" ra mắt mang lại các bạn hồ hết văn bản về thao tác làm việc căn phiên bản trên Word 2010, tiến hành định dạng vnạp năng lượng bạn dạng, triển khai cnhát các đối tượng người sử dụng, thao tác với bảng biểu, hỗ trợ giải pháp xử lý vào Word 2010,...

Bạn đang xem: Word cho người dùng mới

Hy vọng đó là tư liệu xem thêm hữu ích mang đến các bạn.


*

<2015> Mục lục Word 2010I. Những điểm bắt đầu trong Microsoft Word 2010.............................................................................................................4 1.Tối ưu Ribbons....................................................................................................................................................4 2.Hệ thống menu mới lạ.........................................................................................................................................5 3.Chức năng Backstage View................................................................................................................................6 4.Chức năng Paster PReview.................................................................................................................................7 5.Chức năng Text Effect........................................................................................................................................8 6.Lưu tệp tin bên dưới dạng PDF và XPS được tích vừa lòng sẵn........................................................................................10 7.Hiển thị thông báo chi tiết của tệp tin văn uống bạn dạng vào Office Button..........................................................................10 8.Khả năng mở rộng screen............................................................................................................................11 9.Chức năng chỉnh sửa file Media chuyên dụng.................................................................................................11 10.Chụp hình ảnh hành lang cửa số, vận dụng đưa vào vnạp năng lượng bản...............................................................................................12 11.Xử lý hình ảnh như một lịch trình chuyên nghiệp............................................................................................13 12.Phát triển tính năng tìm kiếm........................................................................................................................14 13.Tùy chọn bảo mật mạnh mẽ...........................................................................................................................14II. Nội dung thiết yếu.........................................................................................................................................................16 Chương 1: Thao tác cnạp năng lượng bạn dạng bên trên Word 2010........................................................................................................16 1.Tạo mới văn bạn dạng...............................................................................................................................................16 2.Mở một văn uống phiên bản tạo sẵn...................................................................................................................................17 3.Lưu một văn bản đã biên soạn thảo.........................................................................................................................18 4.Thao tác cùng với con chuột cùng bàn phím.......................................................................................................................trăng tròn 5.Chọn khối hận với làm việc bên trên kân hận........................................................................................................................27 Cmùi hương 2: Thực hiện định hình vnạp năng lượng phiên bản ..............................................................................................................29 1.Định dạng văn bản............................................................................................................................................29 Page 1 <2015>..................................................................................................................................................................................31 2.Định dạng cột, tab, Numbering.........................................................................................................................38 3.Drop Cap...........................................................................................................................................................46 4.Watermark (nền bảo đảm an toàn văn bản).....................................................................................................................48 5.Tạo title bên trên với dưới (Header and Footer) đến văn bạn dạng ...........................................................................49 6.Đánh số sản phẩm từ cho trang văn bạn dạng....................................................................................................................56 7.Định dạng trang văn phiên bản...................................................................................................................................58Chương 3: Thực hiện nay cnhát các đối tượng..............................................................................................................63 1.Cnhát những kí từ đặc biệt.....................................................................................................................................63 2.Cyếu ClipArt cùng hình ảnh..................................................................................................................................63 3.Chèn cùng hiệu chỉnh hình mẫu vẽ...............................................................................................................................64 4.Ckém với hiệu chỉnh lưu giữ đồ dùng................................................................................................................................65 5.Vẽ và hiệu chỉnh biểu đồ ..................................................................................................................................67 6.Lập và hiệu chỉnh biểu thức toán thù học tập...............................................................................................................71Chương thơm 4: Thao tác cùng với bảng biểu..........................................................................................................................73 1.Thao tác tạo ra bản cùng hiệu chỉnh bảng................................................................................................................73 2.Định dạng con đường viền với nền mang đến bảng..........................................................................................................76 3.Cnhát cách làm toán thù học tập vào bảng..................................................................................................................77 4.Chuyển bảng thành vnạp năng lượng phiên bản với ngược trở lại........................................................................................................81Chương thơm 5: Hỗ trợ xử lý vào Word 2010...............................................................................................................83 1.Aukhổng lồ Correct với Macro......................................................................................................................................83 2.Tạo ghi chú cùng đảm bảo an toàn tài liệu Word..................................................................................................................90 3.Tìm tìm, thay thế.............................................................................................................................................95 4.Kiểm tra bao gồm tả, ngữ pháp, từ bỏ đồng nghĩa tương quan, tự động hóa chỉnh sửa, từ bỏ điển mặc định và phương tiện đếm tự......100 5.In tư liệu Word ................................................................................................................................................107 Page 2 <2015> 6.Trộn tài liệu (Mail Merge) ...............................................................................................................................111Chương thơm 6: Các phím tắt trong Word.....................................................................................................................123 1.Các nhiều loại phím tắt:............................................................................................................................................123 2.Duyệt thanh khô Ribbon bằng Access Key (phím truy hỏi cập)..................................................................................124 3.Các phím tắt thông dụng:................................................................................................................................127Cmùi hương 7: Một số mẹo tuyệt bên trên Word 2010.........................................................................................................129 1.Các hình thức hình ảnh của Word 2010..............................................................................................................129 1.Sử dụng Word 2010 nhằm viết Blog....................................................................................................................133...............................................................................................................................................................................133 2.Tạo mục lục trong Word 2010.........................................................................................................................135 3.Tạo trang bìa trong Word 2010.......................................................................................................................143 4.Tìm nkhô giòn từ bỏ đồng nghĩa vào Word............................................................................................................144 5.Gởi file qua Email trường đoản cú môi trường Word..........................................................................................................146 6.Thủ thuật dùng máy tính vào Word .............................................................................................................147 7.Thủ thuật rời in văn uống phiên bản ngoài ý ước ao.......................................................................................................149 8.Mẹo in hình khổ giấy to bằng máy in nhỏ.....................................................................................................153 11. Tạo nhanh một hoặc các chiếc ngẫu nhiên .............................................................................................154 12. Tạo bảng bằng phím ...................................................................................................................................154 13. Tạo con đường kẻ ..............................................................................................................................................155 14. Bỏ tính năng auto SuperScript ..............................................................................................................155 15. Copy format bảng tính ...........................................................................................................................155 Page 3 <2015>I. Những điểm mới trong Microsoft Word 2010 1. Tối ưu Ribbons ́ ̣ ̣ ̣ ới thanh menu chuân năm Nêu ban vân đang dung bô Office 2003 va quen thuôc v ̃ ̀ ̀ ̉ ̀ ở phia trên c ́ ửa ̉ ̀ ̃ ̉ ̣ ̣ ự đôi msô thi hay chuân bi cho môt s ̉ ới trong bô Office 2010. ̣Vơi thanh menu theo giao diên Ribbon, cac ch ́ ̣ ́ ưc năng se đ ́ ̃ ược chia ra theo tưng tab riêng biêt ̀ ̣ trên menu chứ không hiên thi ra toan bô nh ̉ ̣ ̀ ̣ ư kiêu menu cu. ̉ ̃Thực ra bô Office 2007 cung đa đ ̣ ̃ ̃ ược trang bi kiêu menu Ribbon, tuy nhiên, menu cua Office ̣ ̉ ̉ 2010 được tôi ́ ưu đê thuân tiên h ̉ ̣ ̣ ơn cho ngươi dung. Ngoai ra, ban cung co thê tao thêm cac tab ̀ ̀ ̀ ̣ ̃ ́ ̉ ̣ ́ mơi đê ch ́ ̉ ứa cac ch ́ ức năng cua riêng minch. ̉ ̀Menu Ribbon trên Word 2010 ́ ̉Co thê khi m ơi chuyên qua menu m ́ ̉ ơi, ban se găp it nhiêu kho khăn vê s ́ ̣ ̃ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ự mới la, tuy nhiên, môt ̣ ̣ ̣ ̣ ̣khi đa quen thuôc, ban se kho ma châp nhân quay tr ̃ ̃ ́ ̀ ́ ở lai s ̣ ử dung mâu menu cu trên Office 2003. ̣ ̃ ̃ Page 4 <2015> 2. Hê thông menu m ̣ ́ ơi la ́ ̣Trươc trên đây, Office 2007 đa tao ra s ́ ̃ ̣ ự khac biêt hoan toan so v ́ ̣ ̀ ̀ ơi Office 2003 cung nh ́ ̃ ư cac phiên ́ ̉ ̃ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ban Office cu vê măt giao diên, đăc biêt la menu cua ch ương trinh thi gi ̀ ̀ ờ đây, Office 2010 lai la ̣ ̀ Page 5 <2015> ̣ ́ ̣ ơi va la môt stao nên 1 câp đô m ́ ̀ ̀ ̣ ự thay đôi vê menu công cu cua ch ̉ ̀ ̣ ̉ ương trinch. Khi l ̀ ựa chon trên ̣ ̣ ̀ ̉menu công cu, thay vi sô xuông 1 menu nh ́ ư trươc đây, toan bô c ́ ̀ ̣ ửa sô Office 2010 se thay đôi ̉ ̃ ̉ ̣ ̣mau săc va se cung câp cho ban cac tuy chon nh ̀ ́ ̀ ̃ ́ ́ ̀ ư Save sầu, mở cửa, Cchiến bại, Preview… ̀ ̀ ̣ Va trên cung, hê thông menu m ́ ơi cung c ́ ấp cac thông tin chi ti ́ ết về tác mang, kích thước tập tin, ̀ ửa đôi file…. Thêm vào đó là mvà cac thông tin vê s ́ ̉ ột cửa sổ cho phep ban xem tr ́ ̣ ươc tai liêu ́ ̀ ̣ ở ̣ ̉ ắc chắn rằng văn ban đa đdang trang in đê ch ̉ ̃ ược trinh bay theo đung y ban. Nói m ̀ ̀ ́ ́ ̣ ột đơn gian: ̉ ̣Hê thông menu m ́ ơi cua Office 2010 ro rang va chi tiêt h ́ ̉ ̃ ̀ ̀ ́ ơn rât nhiêu. ́ ̀ 3. Chức năng Backstage View ̀ ược thay đôi bTrong Office 2010, nut bâm nay đ ́ ́ ̉ ởi môt tab m ̣ ơi trên Ribbon, năm ́ ̀ ở trong cung ̀ ̣ ̣bên trai. Khi ban click vao tab nay, môt man hinh m ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ơi đ ́ ược goi la Backstage View se đ ̣ ̀ ̃ ược hiên ̣ ́ ̃ ưa cac tac vu, man hinh bên phai se la tuy chonlên. Trên man hinh ni, danh sach bên trai se ch ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̃ ̀ ̀ ̣ ́ ức năng tương ưng vcac ch ́ ơi tac vu đo. ́ ́ ̣ ́ Page 6 <2015> 4. Chức năng Paster Previews ̣ ̉ ̀ ̉ ̉Microsoft đa thu thâp phan hôi cua khach hang vê cac phiên ban Office tr ̃ ́ ̀ ̀ ́ ước va phat hiên ra răng ̀ ́ ̣ ̀ sô đông ng ́ ươi dung th ̀ ̀ ương xuyên mât nhiêu th ̀ ́ ̀ ời gian đê dan môt đoan văn ban hoăc hinh anh ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ ̉vao nôi dung soan thao cua minch. ̀ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ươi dung không biêt trNguyên do cua tinh trang nay la vi ng ̀ ̀ ́ ước nôi dung đ ̣ ược dan vao văn ban ́ ̀ ̉ se trông nh ̃ ư thê nao, va ho phai lam lai nhiêu lân m ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ới khiên cho chung trông h ́ ́ ợp ly va phu h ́ ̀ ̀ ợp vơi đinh dang cua nôi dung soan thao. Va đo la ly do tinh năng Paste Preview đ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ́ ́ ược ra đời. Page 7 <2015> ́ ̣Paste Preview cho phep ban xem tr ươc nôi dung soan thao se trông nh ́ ̣ ̣ ̉ ̃ ư thê nao nêu môt nôi dung ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ược dan vao trong đo, giup ban tiêt kiêm đkhac đ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ược thời gian. Ngoai ra tinh năng nay con đến ̀ ́ ̀ ̀ ́ ưu giữ đinh dang cua nôi dung cân dan, kêt hphep l ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ợp cac đinh dang hoăc loai bo đinh dang cua ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣nôi dung tr ươc khi dan. ́ ́ 5. Chức năng Text EffectThay vì phải tạo một đối tượng WordArt để chèn chữ nghệ thuật vào trang văn bạn dạng, giờ đây với Office 2010 công việc đó đã đơn giản hơn rất nhiều và người dùng cũng có thêm nhiều lựa chọn với việc trang trí văn bản của bản thân. Khác với phiên bản Office 2007. Tính năng WordArt chỉ được tích hợp vào Excel và Powerpoint còn với Word 2007 thì mọi sự vẫn y như trước đó nhưng tới Office 2010 thì đã khác.Với tính năng Text Effect bạn có thể sử dụng hoàn toàn các hiệu ứng đẹp mắt của WordArt trong Excel hay Powerpoint 2007 trong Word 2010. Thật đơn giản bạn chỉ cần lựa chọn đoạn văn bản cần áp dụng hiệu ứng sau đó nhấp chuột vào biểu tượng của Text Effect trên tkhô cứng công cụ tại thẻ Menu trang chủ, một menu đổ xuống cho phép bạn lựa chọn các hiệu ứng cần áp dụngVà bạn hoàn toàn có thể áp dụng các hiệu ứng có trong Text Effect với văn bản của bản thân.

Xem thêm: Tên Thật Của Chị Dậu - Chị Dậu Tên Thật Là Gì

Page 8 <2015>Nếu như phải lựa chọn Edit để hiệu chỉnh nội dung cho WordArt thì giờ đây người dung có thể chỉnh sửa trực tiếp nội dung văn bản có hiệu ứng của WordArtNgười dùng có thể cyếu, xóa hay thay đổi Font, kích thước Font, màu dung nhan, đánh dấu… với văn bản mang hiệu ứng của WordArtChú ý: Chức năng này chỉ sử dụng cho những file Word được tạo ra từ Word 2010 và có định dạng *.docx nếu người dùng lưu file dưới dạng *.doc thì các hiệu ứng này sẽ tự động bị gỡ bỏ khỏi văn bản Page 9 <2015> 6. Lưu file dưới dạng PDF và XPS được tích hợp sẵnNgoài các định dạng được hỗ trợ bởi MS Office các phiên bản trước đó nhỏng Doc, Docx… thì Office 2010 cũng hỗ trợ lưu file dưới định dạng PDF và XPS mà không phải cài đặt thêm Add­in nào như Office 2007 7. Hiển thị thông tin chi tiết của file văn bản trong Office ButtonĐể biết thông tin về file văn bản bạn đang làm việc bạn chỉ việc nhấp chuột vào nút Office Button. Mọi thông tin đang được hiển thị như dung lượng (tính đến lần lưu cuối cùng), số trang, số từ, thời gian chỉnh sửa, thời gian chế tạo ra, thời gian lưu lần cuối, người tạo… Page 10 <2015> 8. Khả năng mở rộng màn hìnhOffice 2010 cho phép người dùng mnghỉ ngơi rộng cửa sổ soạn thảo bằng cách ẩn hoặc hiện bảng Menu Ribbon bằng nút lệnh Minimize the Ribbon nằm phía trên góc phải cửa sổ làm việc của các ứng dụng Office 2010 hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F1 9. Chưc năng chinh s ́ ̉ ửa file Media chuyên dung ̣Chưc năng chinh s ́ ̉ ửa file Media chuyên dung: ̣ Page 11 <2015> ̉ ́ ́ ơi nhKhông chi biêt đên v ́ ưng công cu soan thao văn ban va tinh toan, Office 2010 con biêt đên ̃ ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ vơi công cu chinh s ́ ̣ ̉ ửa anh va video manh me. C ̉ ̀ ̣ ̃ ụ thể, ban co thê dê dang chinh s ̣ ́ ̉ ̃ ̀ ̉ ửa va biên tâp ̀ ̣ ̣nôi dung hình ảnh cung nh ̃ ư video ngay trong trong Microsoft PowerPoint. Bạn thậm chí có thể loại bỏ nền cua hinh anh v ̉ ̀ ̉ ới bô Office m ̣ ới. Nói cách không giống, Office 2010 có rất nhiều tinh năng mà b ́ ạn có thể làm được vơi cac file truyền thông. ́ ́ Mặc dù nó sẽ không phải là phân mêm chinh s ̀ ̀ ̉ ửa anh chuyên dung nh ̉ ̣ ư Photosiêu thị, nhưng Office 2010 thực sự làm cho việc tạo và chỉnh sửa nôi dung cac hinh anh d ̣ ́ ̀ ̉ ễ dàng rộng. 10.Chụp ảnh cửa sổ, ứng dụng đưa vào văn bảnĐây là một điểm mới có trong Office 2010, trong Menu Insert bạn dễ dàng nhận thấy nút lệnh Screenshot.Khi nhấp chuột vào nút lệnh này một menu hiện ra cho phép bạn chụp ảnh một ứng dụng sẽ chạy hay một cửa sổ đang được mở để chèn vào ngay tại vị trí con trỏ. Page 12 <2015>Khi nhấp chuột vào nút lệnh Screenshot một menu hiện ra hiển thị các cửa sổ đang mở và chương trình đang chạy người dùng chỉ việc nhấp chuột vào đối tượng nhằm có được bức ảnh chèn vào văn bản. Người dùng cũng có thêm lựa chọn chụp tuỳ chọn bằng cách lựa chọn Screen Clipping để chụp ảnh những vùng mình mong muốn. Khi chọn lệnh này màn hình máy tính đã mờ đi và con trỏ chuyển thành dấu cộng màu đen người dùng nhấp chuột và khoanh một vùng bắt buộc chụp vùng đó sẽ sáng lên và ngay khi thả chuột người dùng sẽ có được một bức ảnh chèn vào văn bản là vùng vừa lựa chọn. 11.Xử lý ảnh như một chương trình chuyên nghiệpVới Office 2010 người dùng có thêm nhiều lựa chọn thiết lập các chính sách và hiệu ứng cho đối tượng picture được chèn vào văn bạn dạng. Chỉ cần chọn đối tượng này sau đó vào Menu Picture ToolsFormat người dùng có thể dễ dàng nhận thất các lựa chọn để thay đổi hiệu ứng cho bức ảnh như: Correction, màu sắc, Artistic Effect. Page 13 <2015> 12.Phát triển chức năng tìm kiếmNếu như với Office 2007 và các phiên bản trước đó hộp thoại tìm kiếm không có gì khác biệt thì với Office Word 2010 MS đã phát triển chức năng này thành một chức năng khá linh hoạt và tốc độ tìm kiếm cũng được cải thiện đáng đề cập. Khi chọn lệnh tìm kiếm hay nhấn tổ hợp phím Ctrl+F, cửa sổ soạn thảo sẽ thu hẹp lại về bên trái nhường nơi cho hộp thoại tìm tìm. khi người dùng nhập nội dung tìm kiếm vào ô Search Document thì các từ giống sẽ được đánh dấu ngay trong văn bản đồng thời hộp thoại cũng hiện ra một phần đoạn văn gần với tự đang tìm kiếm để người dùng có thể dễ dàng di chuyển đến vùng có từ đang tìm kiếm 13.Tuy chon bao mât manh me ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ̃ Page 14 <2015> ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ̃ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̃ ược Ban luôn lo lăng nôi dung tai liêu cua minh se bi thay đôi va truy câp trai phep? Điêu nay se đ ̣ ́ ́ ở trong Office 2010. Phiên bản Office mới cung câp nhhan chê tôi nhiều ́ ững tinh năng cho phep h ́ ́ ạn chế việc thay đổi ma không co s ̀ ́ ự cho phep cua tac gia, ngoai ra con cung câp thêm vào m ́ ̉ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ột “chế độ bảo vệ” (protection mode) để tránh việc bạn vô tình sửa nôi dung cua file ngoai y muôn. ̣ ̉ ̀ ́ ́ Office 2010 cho phép bạn chọn lựa ai trong sô nh ́ ưng ng ̃ ươi nhân đ ̀ ̣ ược tai liêu cua ban đ ̀ ̣ ̉ ̣ ược ̉phep chinh s ́ ửa, hoăc chi đ ̣ ̉ ược xem ma không co quyên ch ̀ ́ ̀ ỉnh sửa. Page 15 <2015>II. Nội dung chínhChương 1: Thao tác căn bản trên Word 2010 1. Tạo mới văn bảnTương từ bỏ như Word 2007, phím tắt nhằm tạo một tài liệu mới trong Word 2010 là Ctrl+N. Cách khác: Nhấn chuột vào Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn New, nhấn đúp chuột vô mục Blank document.Tạo một tài liệu mới từ mẫu có sẵn: Nhấn Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn New. Nhấn nút Create để tạo một tài liệu mới từ mẫu đã chọn. Page 16 <2015> 2. Mở một văn bản tạo sẵnTương tự như Word 2007, phím tắt mở tài liệu có sẵn là Ctrl+O. Bạn cũng có thể vào Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn Open. Page 17 <2015> 3. Lưu một văn bản đã soạn thảoLưu tài liệuPhím tắt để lưu tài liệu là Ctrl+S (giống Word 2007). Cách khác: Nhấn Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn Save.Nếu file tài liệu này trước đó chưa được lưu lần như thế nào, bạn sẽ được yêu cầu đặt tên file và lựa chọn nơi lưu lại.Để lưu tài liệu với tên khác (hay định dạng khác), bạn nhấn Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn Save As (phím tắt F12, tương tự như Word 2007).Mặc định lưu tài liệu dạng Word 2003 trở về trướcMặc định, tài liệu của Word 2010 được lưu với định dạng là *.DOCX, khác với *.DOC mà bạn đã quen trực thuộc. Với định dạng này, bạn sẽ không thể nào mở được trên Word 2003 trở về trước nếu không cài thêm cỗ chuyển thay đổi. Để tương thích khi mở trên Word 2003 mà không cài thêm chương trình, Word 2007 cho phép bạn lưu lại với định dạng Word 2003 (trong danh sách Save as type của hộp thoại Save As, bạn chọn Word 97­2003 Document).Muốn Word 2010 mang định lưu với định dạng của Word 2003, bạn nhấn Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn Word Options nhằm msinh sống hộp thoại Word Options. Trong khung bên trái, chọn Save sầu. Tại mục Save files in this format, bạn chọn Word 97­2003 Document (*.doc). Nhấn OK. Page 18 <2015>Giảm thiểu khả năng mất dữ liệu khi chương trình bị đóng bất ngờĐể đề phòng trường hợp treo sản phẩm, cúp điện làm mất dữ liệu, bạn nên bật tính năng sao lưu tự động theo chu kỳ. Nhấn Microsoft Office Button (hoặc Tab File), Word Options, chọn Save Page 19 <2015> 4. Thao tác với chuột và bàn phím4.1 Thao tác với chuột: a. Sao chép dạng văn bản: Một trong những công cụ định dạng hữu ích nhất trong Word là Format Painter (nút hình cây cọ trên thanh công thay Standard). Bạn có thể dùng nó để sao chép dạng từ một đoạn văn bản này đến một hoặc nhiều đoạn khác và để thực hiện chức năng này, dùng chuột là tiện lợi duy nhất. Đầu tiên đánh khối văn bản có dạng cần chép, bấm một lần vào nút Format Painter (nếu muốn dán dạng vào một đoạn văn bản khác) hoặc bấm kép nút (nếu muốn dán dạng vào nhiều đoạn văn bản khác). Tiếp theo, để dán dạng vào những đoạn văn bản nào thì chỉ cần đánh khối bọn chúng là xong (nhấn thêm phím Esc nhằm tắt chức năng này đi nếu trước đó bạn bấm kép nút Format Painter). b. Sao chép hoặc di chuyển dòng hoặc cột trong table: Page 20