Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "cây cối", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng tsanaklidou.comệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ cây cối, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ cây cối trong bộ từ điển Từ điển Tiếng tsanaklidou.comệt

1. Không cây cối.

Bạn đang xem: Cây cối là gì

2. Cây cối khắp nơi.

3. Cây cối chen chúc.

4. Nhà, vườn tược, cây cối.

5. Những cây cối này chứa hạt giống mà từ đó cây cối mới có thể được nẩy nở.

6. Cây cối cũng lọc không khí.

7. Cây cối mọc theo bờ Sông Nin.

8. Thích Mộc: giải thích về cây cối.

9. Nước, không khí, đất đai, cây cối.

10. Cây cối lớn lên như thế nào?

11. Cây cối cần nước và dưỡng chất.

12. Khả năng làm toán của cây cối

13. Cây cối, nhà cửa và vườn tược.

14. Cây cối thách thức cả trọng lực.

15. Tôi thích cây cối ở sau nhà.

16. Như trận mưa lai láng trên cây cối.

17. Sự bất chính sẽ gãy như cây cối.

18. Cây cối cũng trở nên tươi tắn hơn

19. Điều tương tự xảy ra với cây cối.

20. Nó ko làm chết toàn bộ cây cối.

Xem thêm: Tạo Lập Và Mở Tài Khoản Techcombank Online, Tài Khoản Cá Nhân Ngân Hàng

21. Trong vườn, cây cối tươi tắn hẳn lên

22. Cây cối là điển hình của tĩnh vật.

23. “Cây-cối dẫu bị đốn còn trông-cậy”

24. Về cây cối hay bệnh tật gì đó...

25. Các khối đá vốn không có cây cối.

26. Cây cối như muốn khô lại vì nắng

27. 7 Đến cả cây cối còn có hy vọng.

28. Bài học cuối cùng, số 4: Cây cối lấy sức mạnh từ chất dinh dưỡng do cây cối thuộc thế hệ trước tạo ra.

29. Gà nước đặc biệt thích cây cối rậm rạp.

30. Anh ta có phép thuật điều khiển cây cối.

31. “Đến cả cây cối còn có hy vọng” (7)

32. Cây cối trong vườn cũng bắt đầu thức giấc

33. Sự tích tụ tro cũng sẽ ảnh hưởng đến đồng cỏ, cây cốicây cối trong ngành công nghiệp làm vườn và nông nghiệ.

34. Và vì sao ông thấy được cây cối ngoài vườn?"

35. 7 Cây cối dọc sông Nin, ở cửa sông Nin,

36. Tất cả mọi thứ, đều bắt nguồn từ cây cối.

37. Chẳng có bông hoa, cây cối hay thú vật nào.

38. Vì cây cối dường như ngăn bớt cơn gió mạnh.

39. Mọi người phải quét đường làng, phát quang cây cối.

40. Hy vọng tôi ngài nhổ tận gốc như cây cối.

41. Hình Ảnh trong Thánh Thư Liên Quan đến Cây Cối

42. “Cây-cối Đức Giê-hô-va được đầy mủ-nhựa”

43. Ở với sóc, chim chóc và cây cối thật vui.

44. Cây cối đã trở nên hoang dại và nguy hiểm.

45. Cây cối sẽ khô héo; mùa màng sẽ thất bại.

46. Cũng theo cách như vậy khi tôi nhìn thấy cây cối lắc lư, rồi tôi tưởng tượng rằng cây cối đang tạo ra âm thanh xào xạc.