Chest of drawers tức thị gì? Có yêu cầu nghĩa làngực của ngăn kéoko?Nếu là nghĩa đó thì ngực của ngnạp năng lượng kéo là chiếc gì? (mang đến hình hình họa càng tốt)


*

*

Pelmet:mhình họa gỗ, vải đặt bên trên hành lang cửa số để cho que luồn qua rèm

Pouffe:búi tóc cao

Chest of drawers: ngnạp năng lượng kéo

Sink unit: dòng bồn cọ tay ( bản thân ko chắc

*

)

pelmet/pelmit/Đọc giọng UKĐọc giọng USDanh từ(Mỹ bí quyết viết không giống valance)dải che que màn cửa ngõ (nghỉ ngơi phía trên cửa ngõ, làm bằng gỗ hay vải)pouffe/pu:f/Danh từ(cách viết khác pouf)nệm cần sử dụng làm ghế; nệm để gác chânchest of drawer : tủ quần áosink unit : đơn vị chìm

Dịch nghĩa những trường đoản cú sau:

Chest of drawers

Competition

Furniture

Incredibly

Zodiac

Terrible

Giúp meo nhoa mn

Thanks

#Meo mập

Chest of drawers là rương ngăn uống kéo

Competitionlà cuộc thi

Furniture là thứ đạc

Incredibly là thiệt đáng tởm ngạc

Zodiac là cung hoàng đạo

Terrible là gớm khủng

học tập tốt~~

Cho biết nghĩa các tự sau:

1. Chest of drawers

2. cave

3. hall

4. hítoric

5. peaceful

6. racing

7. remember

8. torch

9. valley

10. wonder

1. Ngực ngăn kéo

2. hang động

3. hội trường

4. hkhông nhiều vào

5. im bình

6. đua xe

7. nhớ

8. ngọn đuốc

9. valley

10. tự hỏi

chúc bạn làm việc tốt

1. Ngực ngăn uống kéo

2. hang động

3. hội trường

4. hít vào

5. lặng bình

6. đua xe

7. nhớ

8. ngọn đuốc

9.thung lũng

10. tự hỏi

hok tốt

mk nha

1. Chest of drawers :

2. cave

3. hall

4. hítoric

5. peaceful

6. racing

7. remember

8. torch

9. valley

10. wonder

1 ngăn uống kéo:

2hang cồn 3. hội ngôi trường 4. lịch sử 5. im bình 6. đua xe 7. lưu giữ 8. ngọn đuốc

Choose the best answer A, B, C or D to lớn complete the following sentences

Where is the chest _____________ drawers?

A. of

B.Quý khách hàng đã xem: Chest of drawers là gì

in

C.

Bạn đang xem: Chest of drawers là gì

to

D.from

Cho những từ: lamp, nhà wc, bed, picture, bath, cupboard, chest of drawers, fridge, poster, chair, air-conditioner, wardrobe, sink, sofa, table,television, dishwasher, desk, cooker, light, microwave, ceiling tín đồ. Hãy liệt kê các từ đó vào đúng chống với kiếm tìm thêm những tự không giống không có vào bài bác.

Living room:

Bedroom:

Kitchen:

Bathroom:

Hall:

Attic:

Cho những từ: lamp, toilet, bed, picture, bath, cupboard, chest of drawers, fridge, poster, chair, air-conditioner, wardrobe, sink, sofa, table,television, dishwasher, desk, cooker, light, microwave, ceiling người. Hãy liệt kê các trường đoản cú đó vào đúng chống với tra cứu thêm các từ bỏ khác không có trong bài.

Living room:

Bedroom:

Kitchen:

Bathroom:

Hall:

Attic:

Put these things inlớn resonable room in your hose

sofa , televison ,armchair, coffe table, book case, table , chairs, curtain, fridge, cooker, cupbroard, sink, washing machine, wardrobe , chest of drawers, bec, bath, wash baisn, shower , nhà wc , mirror, picture, stereo, shelf, clochồng, telephone, lamp, vegetable, knife , light , người , saucepan, stove

Living room :

Kitchen:

Bedroom:

Dining room:

Bathroom:

Living room : sofa , television , armchair , stereo , clochồng , telephone , fan

Kitchen: table , sink , fridge , cooker , cupboad ,vegetable , knife,saucepan, stove

Bedroom: curtain , wardrobe , bed , chest of drawer ,lamp

Dining room: coffe table , light ,

Bathroom: washing machine , wash basin , shower , toilet , mirror

Revwrite the sentences,beginning as shouwn so that the meaning will stay the same.

1.It is wrong of you lớn walk on the grass.

Xem thêm: Ảnh Hưởng Của Lạm Phát Là Gì? Tác Động Của Lạm Phát Và Cách Khắc Phục

You must...............................................

2.Listening to music is more interesting than seeing a movie.

Seeing a movie.......................................................................

3.The table is under the hat.

The hat..................................

4.There are two wardrobes,a picture & a chest of drawers in Minh"s room.