A.

Bạn đang xem: Chi đoàn tiếng anh là gì

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH – HO CHI MINH COMMUNIST YOUTH UNION (HCYU)I. SƠ LƯỢC VỀ TÊN GỌI VÀ CƠ CẤU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

1. TÊN GỌI TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỪ CẤP TRUNG ƯƠNG ĐẾN CẤP XÃ/PHƯỜNG1.1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:Có 2 cách:– Cách 1: HCYU Central Committee– Cách 2: Central Committee of HCYU1.2. Đoàn TNCS HCM thức giấc, thành (Tỉnh Đoàn/Thành Đoàn):Có 3 cách:– Cách 1 dùng cho tỉnh: Tên thức giấc + Provincial HCYUVí dụ: Lào Cai Provincial HCYU– Cách 2 dùng mang đến thành phố: Tên thị thành + Municipal HCYUVí dụ: Hải Phòng Municipal HCYU– Cách 3 sử dụng cho cả tỉnh giấc và thành phố: HCYU of + thương hiệu thành phố/tỉnh +City (trường hợp là thành phố)/ Province (ví như là tỉnh)Ví dụ+ HCYU of Hanoi City+ HCYU of Hưng Yên Province1.3. Đoàn TNCS HCM quận/huyện:Có 2 cách:– Cách 1: HCYU of + thương hiệu quận/thị xã + DistrictVí dụ:+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Đống Đa: HCYU of Đống Đa District+ Đoàn TNCS TP HCM thị xã Nam Đàn: HCYU of Nam Đàn District– Cách 2:+ Đoàn TNCS TP HCM quận Đống Đa: Quận Đống Đa District’s HCYU+ Đoàn TNCS HCM thị xã Nam Đàn: Nam Đàn District’s HCYU1.4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã/phường:Có 2 cách:– Cách 1: HCYU of + thương hiệu xã/phường + Commune (nếu là xã)/Ward (nếu là phường)Ví dụ:+ Đoàn TNCS HCM buôn bản Bắc Hồng: HCYU of Bắc Hồng Commune+ Đoàn TNCS TP HCM phường Láng Hạ: HCYU of Láng Hạ Ward– Cách 2:+ Bắc Hồng Commune’s HCYU+ Láng Hạ Ward’s HCYU2. BAN CHẤPhường HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÁC CẤP2.1. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Central Executive Committee of the HCYU.Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Member of the Central Executive Committee of the HCYU.2.2. Ban Chấp hành Đoàn TNCS TP HCM trường đoản cú cấp cho tỉnh/thị thành cho cấp xã/phường: Executive sầu Committee of + tổ chức Đoàn cung cấp tương ứng (nlỗi trong Mục 1 bên trên đây)lấy ví dụ cấp tỉnh: Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh giấc Lâm Đồng: Executive sầu Committee of Lâm Đồng Provincial HCYUví dụ như cấp huyện: Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hồng Bàng: Executive sầu Committee of Hồng Bàng District’s HCYUỦy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS TP HCM cấp tỉnh/thành thị mang lại cung cấp xã/phường: Member of Executive sầu Committee of + tổ chức triển khai Đoàn cấp cho khớp ứng (nhỏng trong Mục 1 trên đây)Ví dụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Sài Gòn thức giấc Thừa Thiên- Huế: Member of Executive sầu Committee of Thừa Thiên- Huế Provincial HCYU2.3. Ban Chấp hành lâm thời: Provisional Executive sầu Committee3. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÁC CẤP3.1. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Central Standing Committee of HCYUỦy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Member of the Central Standing Committee of the HCYU3.2. Ban Thường vụ Đoàn TNCS TP HCM tự cấp cho tỉnh/tỉnh thành mang đến cấp xã/phường: Standing Committee of + tổ chức Đoàn cung cấp tương ứng (nlỗi trong Mục 1 trên đây)lấy một ví dụ cấp tỉnh: Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thức giấc Bà Rịa-Vũng Tàu: Standing Committee of Bà Rịa-Vũng Tàu Provincial HCYUlấy ví dụ cấp huyện: Ban Thường vụ Đoàn TNCS Sài Gòn huyện Giồng Trôm: Standing Committee of Giồng Trôm District’s HCYUỦy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS TP HCM cung cấp tỉnh/thành phố mang đến cấp cho xã/phường: Member of Standing Committee of + tổ chức Đoàn cấp khớp ứng (như trong Mục 1 bên trên đây)Ví dụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh giấc Sóc Trăng: Member of Executive sầu Committee of Sóc Trăng Provincial HCYU4. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH: Secretariat of HCYU Central Committee5. ỦY BAN KIỂM TRA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÁC CẤPỦy ban Kiểm tra: Commission of Inspection/ Inspection Commission5.1. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Inspection Commission of HCYU Central Committee5.2. Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh/thành phố đến cấp cho quận/huyện: Inspection Commission of + tổ chức triển khai Đoàn cấp tương xứng (nlỗi trong Mục 1)Ví dụ: Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS TP HCM thức giấc Đắk Nông: Inspection Commission of Đắk Nông Provincial HCYU5.3. Các chức vụ vào Ủy Ban Kiểm tra– Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Chairperson (hoặc Chairman nếu là nam giới, Chairwoman giả dụ là nữ) of Inspection CommissionVí dụ:– Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Chairperson of Inspection Commission of HCYU Central Committee– Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS HCM thức giấc Lạng Sơn: Chairperson of Inspection Commission of Lạng Sơn Provincial HCYU* Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Vice Chairperson (hoặc Vice Chairman nếu như là nam giới, Vice Chairwoman nếu là nữ) of Inspection CommissionVí dụ:– Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Vice Chairperson of Inspection Commission of HCYU Central Committee– Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh giấc Cao Bằng: Vice Chairperson of Inspection Commission of Cao Bằng Provincial HCYU* Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra: Member of Inspection Commission + tổ chức vào khối hệ thống ĐoànVí dụ:– Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Member of Inspection Commission of HCYU Central Committee– Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh giấc Đắk Nông: Member of Inspection Commission of Đắk Nông Provincial HCYU6. ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG: HCYU of Central-màn chơi Public Agencies’ Bloc7. ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆPhường TRUNG ƯƠNG: HCYU of National-cấp độ State-Owned Enterprises’ Bloc8.

Xem thêm: Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan Tên Thật Của Bà Ỷ Lan Vẫn Còn Nhiều Giả Thuyết

ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN – DOANH NGHIỆP.. TỈNH/THÀNH PHỐ: HCYU of + tên tỉnh/tỉnh thành + Provincial/Municipal (hoặc City) Public Agencies and/or State-Owned Enterprises’ BlocVí dụ:– Đoàn Khối hận Cơ quan lại thức giấc Bình Thuận: HCYU of Bình Thuận Provincial Public Agencies’ Bloc– Đoàn Kăn năn Cơ quan – Doanh nghiệp thành thị Đà Nẵng: HCYU of TP. Đà Nẵng Municipal/City Public Agencies và State-Owned Enterprises’ Bloc9. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an: HCYU of Ministry of Public Security10. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÔNG AN TỈNH/ THÀNH PHỐ: HCYU of tên tỉnh giấc + Provincial Police DepartmentVí dụ: Đoàn TNCS HCM Công an tỉnh giấc Điện Biên: HCYU of Điện Biên Provincial Police Department11. BAN THANH NIÊN QUÂN ĐỘI: Department of Military Youth12. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NGOÀI NƯỚC: HCYUs in other countriesĐoàn TNCS Hồ Chí Minh ngoài nước tại + tên nước: HCYU + in + thương hiệu nướcVí dụ: Đoàn TNCS HCM trên Liên bang Nga: HCYU in the Russian Federation13. CÁC CẤPhường BỘ ĐOÀN: HCYU levels– Cấp Trung ương: Central level– Cấp tỉnh giấc với tương đương: Provincial level & equivalent– Đoàn trực thuộc: Directly subordinate HCYU/ affiliated HCYU– Cấp thị trấn với tương đương: District level và equivalent– Cấp cơ sở: Grassroots level– Ban cán sự Đoàn: HCYU Steering Committee– Chi đoàn/Chi đoàn cơ sở: HCYU chapterVí dụ: Chi đoàn Ban Quốc tế Trung ương Đoàn: HCYU chapter of the International Department of the HCYU Central Committee– Liên chi đoàn: HCYU inter-chapter– Phân đoàn: Unit HCYU– Đoàn cung cấp trên: superior HCYU– Đoàn cấp dưới: subordinate HCYUII. VĂN PHÒNG, CÁC BAN KHỐI PHONG TRÀO, CÁC TRUNG TÂM, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRONG HỆ THỐNG ĐOÀN1. VĂN PHÒNG: ADMINISTRATIVE OFFICE* Một số chống, đơn vị chức năng trực nằm trong Văn chống Trung ương Đoàn:– Phòng Thỏng ký: Secretary’s Assistant Desk– Phòng Tổng hòa hợp – Thi đua: Division of General Issues và Emulation– Phòng Quản trị – Tài vụ: Division of Assets Management và Accounting– Phòng Kế hoạch Tài chính: Division of Finance and Planning– Phòng công tác làm việc Đoàn phía Nam: Division of Central HCYU in the South– Trung tâm Công nghệ Thông tin: Information Technology Center– Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn: HCYU Central Committee Web Portal2. CÁC BAN KHỐI PHONG TRÀO (CẤPhường TRUNG ƯƠNG VÀ CẤP. TỈNH)– Ban Tổ chức: Department of Organization/ Organization Department– Ban Kiểm tra: Department of Inspection/ Inspection Department– Ban Tuyên giáo: Department of Publiđô thị & Education– Ban Xây dựng Đoàn: Department of HCYU Development– Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh khô niên: Department of Youth Unity và Mobilization– Ban Tkhô nóng niên Nông thôn: Department of Rural Youth– Ban Tkhô giòn niên Công nhân với Đô thị: Department of Young Workers và Urban Youth– Ban Tkhô nóng niên Nông làng mạc, Công nhân và Đô thị: Department of Rural Youth, Young Workers & Urban Youth– Ban Tkhô hanh niên Trường học: Department of School-aged Youth– Ban Công tác Thiếu nhi: Department of Children Affairs– Ban Tkhô hanh trẻ em Trường học: Department of School-aged Youth and Children Affairs– Ban Tkhô giòn niên Xung phong: Department of Pioneering Youth– Ban Quốc tế: International Department– Văn uống chống Ủy ban nước nhà về thanh niên Việt Nam: Office of the National Committee on Youth of Viet NamIII. CÁC TRUNG TÂM, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC– Trung trọng tâm Tkhô giòn thiếu hụt niên Trung ương: National Center for Youth và Children– Trung trọng tâm dịch vụ bài toán làm Thanh niên Trung ương Đoàn: HCYU’s Youth Employment Service Center– Trung vai trung phong Giáo dục Dạy nghề Thanh khô niên: Youth Vocational Education & Training Center– Trung trọng điểm Hướng dẫn chuyển động tkhô giòn em nhỏ Trung ương: National Center for Children’s Activities– Trung trung tâm Tkhô giòn thiếu hụt niên miền Nam: Center for Youth và Children in the Southern region– Trung trọng tâm Tkhô hanh thiếu niên miền Trung: Center for Youth và Children in the Central region– Học viện Thanh khô thiếu niên: Viet Nam Youth Academy– Viện Nghiên cứu Thanh hao niên: Youth Retìm kiếm Institute– Báo Tiền Phong: Tiền Phong Newspaper– Báo Thanh hao Niên: Thanh Niên Newspaper– Tạp chí Tkhô hanh niên: Youth Magazine– Báo Thiếu niên chi phí phong cùng Nhi đồng: Youth Vanguard và Children Newspaper– Nhà xuất bản Tkhô giòn niên: Youth Publishing House– Nhà xuất bạn dạng Kyên Đồng: Kyên ổn Dong Publishing House– Nhà văn hóa truyền thống Tkhô giòn niên: Youth Culture House– Nhà văn hóa truyền thống học viên – sinh viên: Youth- Students Culture HouseIV. CHỨC DANH1. CẤP.. TRUNG ƯƠNG– Bí thỏng đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: First Secretary of HCYU Central Committee– Bí tlỗi Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Permanent Secretary of HCYU Central Committee– Bí tlỗi Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Secretary of HCYU Central Committee2. CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN, XÃ/ PHƯỜNG– Bí thư: Secretary of (tên tỉnh/đô thị, quận/ thị xã, xã/phường) + Provincial (giả dụ là tỉnh)/Municipal hoặc City (ví như là thành phố), District (giả dụ là quận/ huyện)/, Ward (nếu là phường)/Commune (nếu là xã) + HCYUlấy ví dụ cung cấp tỉnh:+ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh: Secretary of TP Hà Tĩnh provincial HCYUlấy ví dụ như cấp quận/huyện:+ Bí tlỗi Đoàn TNCS HCM quận Phụ Nhuận: Secretary of Phú Nhuận District’s HCYUlấy ví dụ cung cấp xã/phường:+ Bí thư Đoàn TNCS HCM xóm Thịnh Liệt: Secretary of Thịnh Liệt Commune’s HCYU+ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ngọc Khánh: Secretary of Ngọc Khánh Ward’s HCYU– Phó Bí thỏng hay trực: Permanent Deputy Secretary– Phó Bí thư: Deputy Secretary3. CỤM ĐOÀN TRỰC THUỘC– Bí thư Đoàn TNCS Sài Gòn Kân hận Cơ quan lại Trung ương: Secretary of HCYU of Central-level Agencies’ Bloc– Bí thỏng Đoàn TNCS HCM Kân hận Doanh nghiệp Trung ương: Secretary of HCYU of National-cấp độ State- Owned Enterprises’ Bloc– Bí tlỗi Đoàn TNCS TP HCM Bộ Công an: Secretary of HCYU of the Ministry of Public Security– Trưởng Ban Tkhô cứng niên Quân đội: Head of Department of Youth Military– Bí thỏng Đoàn TNCS HCM Khối hận Cơ quan liêu -Doanh nghiệp tỉnh/thành phố: Secretary of (tên tỉnh/ thành phố) + Provincial (nếu là tỉnh)/Municipal hoặc City (nếu như là thành phố) + HCYU of Public Agencies and State-Owned Enterprises’ BlocVí dụ:+ Bí thỏng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan liêu – Doanh nghiệp tỉnh giấc Hải Dương: Secretary of Thành Phố Hải Dương Provincial HCYU of Public Agencies & State-Owned Enterprises’ Bloc+ Bí tlỗi Đoàn TNCS HỒ CHÍ MINH Kăn năn Cơ quan liêu – Doanh nghiệp thị trấn Buôn Ma Thuột: Secretary of Buôn Ma Thuột Municipal (hoặc City) HCYU of Public Agencies & State-Owned Enterprises’ Bloc4. CHỨC DANH CẤP BAN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG; CẤPhường PHÒNG– Chánh Văn phòng: Chief of Administrative sầu Office– Phó Chánh Văn phòng: Deputy Chief of Administrative Office– Trưởng Ban: Head/Director of + thương hiệu Ban– Phó Trưởng Ban: Deputy Head/ Deputy Director of + tên Ban– Trưởng phòng: Head/Chief of + thương hiệu Phòng– Phó Trưởng phòng: Deputy Head/ Deputy Chief of + thương hiệu PhòngV. CÁC NỘI DUNG THUỘC ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI: The 11th National Congress of the HCYU– Khẩu hiệu hành động: Tuổi ttốt cả nước đón đầu, khả năng, đoàn kết, trí tuệ sáng tạo, phạt triển– Slogan: Vietnamese youth – Vanguard, Steadfastness, Unity, Innovation, Development– “3 phong trào hành động bí quyết mạng”: “Three Revolutionary kích hoạt Movements”+ Tkhô hanh niên tình nguyện: Youth volunteer+ Tuổi tthấp sáng tạo: Youth with innovation+ Tuổi ttốt xung kích đảm bảo an toàn Tổ quốc: Youth pioneering lớn defkết thúc the Homeland– “3 Cmùi hương trình đồng hành cùng với thanh khô niên”: “3 supporting youth Programs”+ Đồng hành với thanh hao niên trong học tập: Supporting youth in studying+ Đồng hành với thanh khô niên khởi nghiệp, lập nghiệp: Supporting youth in business start-up & self-establishment+ Đồng hành cùng với tkhô giòn niên tập luyện và trở nên tân tiến khả năng trong cuộc sống thường ngày, cải thiện thể chất, đời sống văn hóa tinch thần: Supporting youth in life-skills training and development, & in improvement of physical health, cultural & spiritual living standards– Các đề án trọng điểm: Key projects(1) Đề án Tăng cường dạy dỗ lý tưởng cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, lối sống văn hóa cho thanh hao thiếu thốn nhi: Project on enhancing education of revolutionary igiao dịch, ethics và cultured lifestyles for young people(2) Đề án Tkhô hanh niên khởi nghiệp: Project onsupporting Youth Start-up(3) Đề án Tư vấn, phía nghiệp cùng trình làng việc tạo nên thanh hao thiếu niên: Project on vocational counseling and employment placement for young people(4) Đề án Đoàn TNCS Sài Gòn tsi mê gia tạo ra nông xóm mới: Project on HCYU’s participation in building new-style rural areas(5) Đề án Đoàn TNCS Sài Gòn xung kích bảo đảm an toàn môi trường cùng ứng phó thay đổi khí hậu: Project on HCYU in the frontline in environmental protection và climate change response(6) Đề án Đoàn TNCS HCM tđắm say gia đảm bảo trơ thổ địa từ bình an giao thông: Project on HCYU’s participation in ensuring traffic order và safety(7) Đề án Phòng, chống ma túy trong tkhô hanh thiếu hụt niên: Project on drug control among young people(8) Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh mang lại thanh thiếu niên Việt Nam: Project on improving English competency for Vietnamese young people(9) Đề án Đào chế tạo ra, bồi dưỡng cán cỗ Đoàn, Hội, Đội: Project on training and fostering children and youth organizations’ cadres.(10) Đề án Đoàn TNCS Sài Gòn tsi mê gia chống chống non nước cùng tai nạn thương tâm tmùi hương tích tthấp em: Project on HCYU participating in prevention of child drowning & injury.VI. TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ TRONG HỆ THỐNG ĐOÀN1. ĐẢNG BỘ CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐOÀN: Party Committee of HCYU Central Committee– Đảng ủy: Party Committee– Bí thư Đảng ủy + cơ quan/đối kháng vị: Secretary of + Party Committee of + (tên cơ quan/đối chọi vị)Ví dụ:Bí tlỗi Đảng ủy Trung ương Đoàn: Secretary of Party Committee of HCYU Central Committee– Phó Bí thư thường trực Đảng ủy: + cơ quan/ 1-1 vị: Permanent Deputy Secretary of + Party Committee of + (tên cơ quan/1-1 vị)– Phó Bí thư Đảng ủy + cơ quan/1-1 vị: Deputy Secretary of + Party Committee of + (thương hiệu cơ quan/ đối kháng vị)– Ban Thường vụ Đảng ủy + cơ quan/đơn vị: Standing Committee of + Party Committee of + (thương hiệu cơ quan/đơn vị)– Ban Chấp hành Đảng ủy + cơ quan/đơn vị: Executive Committee of + Party Committee of + (thương hiệu cơ quan/đơn vị)– Ban Tổ chức Đảng ủy: Organization Department of Party Committee– Ban Tuim giáo Đảng ủy: Publicity và Education Department of Party Committee– Ủy ban Kiểm tra Đảng Ủy: Inspection Commission of Party Committee– Văn phòng Đảng – Đoàn thể: Joint Party và Mass Organizations Administrative Office– Chánh Văn uống phòng Đảng – Đoàn thể: Chief of Joint Party and Mass Organizations Administrative sầu Office– Phó Chánh Vnạp năng lượng phòng Đảng – Đoàn thể: Deputy Chief of Joint Party & Mass Organizations Administrative Office2. CÔNG ĐOÀN:– Tổng Liên đoàn Lao đụng Việt Nam: Viet Nam General Confederation of Labor– Công đoàn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Trade Union in HCYU Central Committee– Chủ tịch Công đoàn + cơ quan/solo vị: President of + Trade Union in + (thương hiệu cơ quan/đơn vị)Ví dụ: Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn: President of Trade Union in HCYU Central Committee– Phó Chủ tịch Công đoàn: Vice President of Trade Union in + (thương hiệu cơ quan/đơn vị)– Ban Thường vụ Công đoàn: Standing Committee of Trade Union in + (tên cơ quan/đối kháng vị)– Ban Chấp hành Công đoàn: Executive sầu Committee of Trade Union in + (thương hiệu cơ quan/solo vị)– Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn: Member of Executive sầu Committee of Trade Union in + (thương hiệu cơ quan/ đối kháng vị)– Ban Nữ công Công đoàn: Women’s Affairs Committee of Trade Union in + (tên cơ quan/đối chọi vị)