Mời chúng ta xem thêm tài liệu Chuyên đề Tam giác vuông Toán thù 7 vị tsanaklidou.com biên soạn cùng đăng sở hữu sau đây. Hy vọng trên đây đã là tài liệu hữu dụng cho các em học sinh lớp 7 ôn tập cùng cải thiện kỹ năng và kiến thức môn Toán 7.

Bạn đang xem: Cho tam giác abc vuông tại a

A. Kiến thức phải nhớ Tam giác vuông, Tam giác vuông cân

- Tam giác vuông: là tam giác gồm một góc bằng 900

- Tam giác vuông cân là tam giác vừa vuông vừa cân.

- Tính hóa học của tam giác vuông cân:

+ Tính chất 1: Tam giác vuông cân nặng gồm hai góc nhọn ở đáy đều bằng nhau cùng bằng 450

+ Tính chất 2: Các con đường cao, đường trung đường, mặt đường phân giác kẻ trường đoản cú đỉnh góc vuông của tam giác vuông cân nặng trùng nhau và bởi 1 nửa cạnh huyền.

+ Định lý Pi – ta – go: Trong một tam giác vuông, bình phương thơm của cạnh huyền bởi tổng những bình pmùi hương của nhị cạnh góc vuông.+ Định lí Pi – ta - go đảo: Nếu một tam giác gồm bình phương của một cạnh bằng tổng những bình phương thơm của nhị cạnh cơ thì tam giác chính là tam giác vuông.


B. Cách minh chứng tam giác là tam giác vuông

Cách 1: Chứng minch tam giác đó gồm 2 góc nhọn prúc nhau. (tức tổng nhị góc nhọn phú nhau bằng 900)

Cách 2: Chứng minch tam giác kia bao gồm bình pmùi hương độ lâu năm 1 cạnh bằng tổng bình phương thơm độ dài 2 cạnh còn sót lại của tam giác. (Sử dụng định lý Py - ta - go đảo)

Cách 3: Chứng minh tam giác kia có con đường trung tuyến đường ứng với cùng một cạnh bằng nửa cạnh ấy.

Cách 4: Chứng minc tam giác đó nội tiếp đường tròn và có một cạnh là 2 lần bán kính.

C. các bài tập luyện trắc nghiệm về tam giác vuông

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông trên A, biết số đo góc C bằng

*
. Số đo góc B bằng?

A. 430B. 380C. 1280D. 600

Câu 2: Cho tam giác MNPhường cân nặng trên Phường. Biết góc N có số đo bằng 50 độ. Số đo góc Phường bằng?

A. 400B. 1300C. 600D. 800

Câu 3: Cho tam giác HIK vuông tại H bao gồm những cạnh góc vuông là 3cm; 4centimet. Độ lâu năm cạnh huyền IK bằng?

A. 5B. 6C. 7D. 8

Câu 4: Trong các tam giác tất cả form size dưới đây, tam giác nào là tam giác vuông?

A. 11cm; 12cm; 13cmB.5cm; 7cm; 9cm
C. 12cm; 9cm; 15cmD. 7cm; 7cm; 5cm

Câu 5: Cho tam giác ABC với tam giác DEF tất cả AB = ED, BC = EF. Thêm điều kiện như thế nào để ABC = DEF?


A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông trên A biết AB = 3 centimet, BC = 5 cm Tính độ lâu năm AC?

A. 7B. 5C. 4D. 12

Câu 7: Tam giác ABC vuông trên B suy ra:

A. AB2 = BC2 + AC2B. BC2 = AB2 + AC2
C. AC2 = AB2 + BC2D. AB2 = (BC - AC)2

C. những bài tập trường đoản cú luận tam giác vuông

Bài 1: Cho tam giác ABC bao gồm AB = 6centimet, AC = 8centimet, BC = 10cm.

a. Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác vuông tại A.

b. Vẽ phân giác BE của góc B (E trực thuộc AC), tự E kẻ EP.. vuông góc cùng với BC (P trực thuộc BC). Chứng minch EA = EP..

Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 6cm, AC = 8centimet. Tính khoảng cách từ bỏ trọng tâm G của tam giác ABC mang lại những đỉnh của tam giác.

Xem thêm: Phong Thủy Nhà Vệ Sinh: Lưu Ý Về Hướng Nhà Vệ Sinh Là Hướng Nào ?

Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết AB = 6cm, AC = 8centimet. Đường trực tiếp đi qua trung điểm M của BC với vuông góc với BC cắt AC trên N.

a. Tính độ nhiều năm cạnh BC.

b. Chứng minch góc CBN bởi góc NCB.

c. Trên tia đối của tia NB mang điểm F làm sao cho NF = NC. Chứng minch rằng tam giác BEC vuông.

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 5centimet, BC = 13centimet.

a. Tính AC.

b. Kẻ AH vuông góc với BC. Tính AH, BH, CH.

c. Gọi M là trung điểm BC. Tính AM.

d. Trên tia đối tia MA lấy E sao để cho ME = MA. Chứng minh BE = AC và BE // AC.

Bài 5: Cho tam giác ABC vuông trên A.a. Tính AC biết AB = 5centimet và BC = 13cm.

b. Trên cạnh BC đem điểm E làm thế nào để cho BE = BA. Đường trực tiếp qua E cắt AC tại I làm sao cho IE vuông góc cùng với BC tại E. So sánh góc ABI cùng góc CBI.