Từ khi thị trường chứng khoán ra đời và phát triển đến nay, định giá cổ phiếu luôn là mục tiêu nghiên cứu của nhiều nhà kinh tế học, nhà đầu tư,… Để định giá cổ phiếu được chính xác, các đối tượng trên thường gặp khá nhiều khó khăn do chưa tìm được phương pháp phù hợp.

Bạn đang xem: Công thức định giá cổ phiếu

Vậy làm thế nào để xác định được giá trị thực của cổ phiếu đơn giản mà hiệu quả? Trong bài viết ngày hôm nay, Quản Lý Bất Động Sản sẽ giới thiệu đến bạn cách định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF).


Mục Lục

I. 3 cách định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF)II. Đánh giá về cách định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF)

I. 3 cách định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF)

1. Chiết khấu dòng tiền cổ tức (DDM)

DDM dựa vào giá trị phần cổ tức mà công ty trả cho nhà đầu tư, bởi cổ tức đại diện cho dòng tiền thực tế mà cổ đông nhận được. Vậy nên, giá trị của một công ty đối với cổ đông sẽ dựa trên việc đánh giá giá trị hiện tại của các dòng tiền.

Ưu điểm của mô hình này là phản ánh chính xác, trực diện lợi ích mà các nhà đầu tư nhận được trong tương lai. Tuy nhiên, mô hình này lại không thể sử dụng trong trường hợp chính sách trả cổ tức không phản ánh khả năng sinh lời, hay doanh nghiệp không thể trả cổ tức trong tương lai.

Định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền cổ tức được thực hiện dưới công thức sau:

*

Trong đó:

+ P (price): Giá trị cổ phiếu.

+ DPS (dividend per share): Cổ tức kỳ vọng trên mỗi cổ phiếu tại thời kỳ t.

+ ke (cost of equity): Chi phí vốn cổ phần, thường được xác định bằng công thức CAPM.


*
DDM dựa vào giá trị phần cổ tức mà công ty trả cho nhà đầu tư, bởi cố tức đại diện cho dòng tiền thực tế mà cổ đông nhận được

2. Chiết khấu dòng tiền vốn chủ sở hữu (FCFE)

FCFE đánh giá trực tiếp dòng tiền tự do mà các cổ đông của doanh nghiệp nhận được sau khi trừ đi thuế, chi tiêu vốn, chi phí hoạt động,…

Ưu điểm của mô hình này là có thể áp dụng cho những đơn vị không trả cổ tức thường xuyên. Nó còn rất hữu ích khi so sánh các doanh nghiệp có cấu trúc vốn giống nhau để định giá chính xác những đơn vị này.

Tuy nhiên, mô hình này lại không áp dụng khi dòng tiền FCFE âm.

Xem thêm: Khám Phá Tuổi Quý Mão Hợp Hướng Nào ? Hæ°Á»›Ng Nhã

Công thức tính tổng quát như sau:

FCFE = (Chi phí phi tiền mặt + Lợi nhuận sau thuế) – (Thay đổi vốn lưu động + Chi phí vốn) + Thay đổi nợ


*
FCFE đánh giá trực tiếp dòng tiền tự do mà các cổ đông của doanh nghiệp nhận được sau khi trừ đi thuế, chi tiêu vốn, chi phí hoạt động,…

3. Chiết khấu dòng tiền doanh nghiệp (FCFF)

FCFF đánh giá trực tiếp dòng tiền tự do mà các nhà đầu tư của doanh nghiệp có thể nhận được sau quá trình hoạt động của đơn vị trong tương lai.

Ưu điểm của mô hình này là không bị tác động bởi thay đổi cơ cấu vốn của doanh nghiệp. Có thể kể đến như phát hành cổ tức, cổ phiếu hay sử dụng đòn bẩy tài chính cao.

Nhược điểm của FCFF tương tự như FCFE, đó là không thể sử dụng nếu dòng tiền FCFF dự phòng là âm.

Công thức tính tổng quát như sau:

FCFF = (Chi phí phi tiền mặt + Lợi nhuận sau thuế + Chi phí lãi vay) x ((1-t) – Thay đổi vốn lưu động – Thay đổi vốn)

*
FCFF đánh giá trực tiếp dòng tiền tự do mà các nhà đầu tư của doanh nghiệp có thể nhận được sau quá trình hoạt động của đơn vị trong tương lai

II. Đánh giá về cách định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF)

1. Ưu điểm

+ DCF dựa vào dòng tiền tự do, đây được coi là phương pháp đáng tin cậy giúp loại bỏ tác động của các chính sách kế toán chủ quan.

+ DCF cung cấp ước tính gần nhất về giá trị nội tại của cổ phiếu, được xem là phương pháp định giá phù hợp nếu nhà phân tích tự tin vào giả định của mình.

+ DCF cho phép sự linh hoạt trong việc thay đổi số liệu chi phí và doanh thu, dẫn đến sự thay đổi tốc độ của dòng tiền theo thời gian.

2. Nhược điểm

+ DCF phụ thuộc vào dự báo dòng tiền và ước tính tỷ lệ chiết khấu, nó có tác động đáng kể đến giá trị ước tính.

+ DCF sử dụng nhiều giả thuyết về lợi nhuận trong tương lai, vậy nên, trong nhiều trường hợp, mô hình này sẽ hoạt động không hiệu quả.


*
DCF dựa vào dòng tiền tự do, đây được coi là phương pháp đáng tin cậy giúp loại bỏ tác động của các chính sách kế toán chủ quan

Trên đây là bài viết chia sẻ cách định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền. Nếu bạn đang quan tâm đến những nội dung tương tự, hãy tiếp tục đồng hành cùng Quản Lý Bất Động Sản để có thêm nhiều tư vấn đầu tư hữu ích.