Consultation là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Consultation
*

Consultation là gì?Tham vấn là một hội nghị hay cuộc họp trong đó các ý kiến được trao đổi hay tư vấn được quy định.

Bạn đang xem: Consultation là gì

Nếu một bác sĩ nói rằng bệnh dị ứng việt quất nghiêm trọng của bạn đã được chữa khỏi, bạn có thể muốn tham khảo ý kiến của một bác sĩ khác trước khi thưởng thức trái cấm.Consultation là Sự Tham Khảo, Sự Tra Cứu, Sự Hỏi Ý Kiến, Sự Bàn Bạc.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .Ý nghĩa - Giải thíchConsultation nghĩa là Sự Tham Khảo, Sự Tra Cứu, Sự Hỏi Ý Kiến, Sự Bàn Bạc.Bắt nguồn từ từ Consultationem trong tiếng Latinh, có nghĩa là “tham khảo ý kiến, hỏi ý kiến tư vấn hay phản ánh”, một cuộc tư vấn thường bao gồm rất nhiều câu hỏi và hy vọng câu trả lời của chuyên gia. Tham vấn xảy ra trước khi phải đưa ra các quyết định lớn như nói chuyện với một môi giới bất động sản trước khi mua nhà hay trao đổi với yogi bậc thầy trước khi cố gắng đứng đầu.Definition: A consultation is a conference or meeting at which opinions are exchanged or advice is prescribed.

Xem thêm: Các Chỉ Số Men Gan Bao Nhiêu Là Cao Và Đáng Lo Ngại!, Chỉ Số Men Gan: Như Thế Nào Là Cao Và Bình Thường

If one doctor says your severe blueberry allergy is cured, you might want a consultation with another doctor before indulging in the forbidden fruit.

Consultation là gì?Tham vấn là một hội nghị hay cuộc họp trong đó các ý kiến được trao đổi hay tư vấn được quy định. Nếu một bác sĩ nói rằng bệnh dị ứng việt quất nghiêm trọng của bạn đã được chữa khỏi, bạn có thể muốn tham khảo ý kiến của một bác sĩ khác trước khi thưởng thức trái cấm.Consultation là Sự Tham Khảo, Sự Tra Cứu, Sự Hỏi Ý Kiến, Sự Bàn Bạc.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .Ý nghĩa - Giải thíchConsultation nghĩa là Sự Tham Khảo, Sự Tra Cứu, Sự Hỏi Ý Kiến, Sự Bàn Bạc.Bắt nguồn từ từ Consultationem trong tiếng Latinh, có nghĩa là “tham khảo ý kiến, hỏi ý kiến tư vấn hay phản ánh”, một cuộc tư vấn thường bao gồm rất nhiều câu hỏi và hy vọng câu trả lời của chuyên gia. Tham vấn xảy ra trước khi phải đưa ra các quyết định lớn như nói chuyện với một môi giới bất động sản trước khi mua nhà hay trao đổi với yogi bậc thầy trước khi cố gắng đứng đầu.Definition: A consultation is a conference or meeting at which opinions are exchanged or advice is prescribed. If one doctor says your severe blueberry allergy is cured, you might want a consultation with another doctor before indulging in the forbidden fruit.