Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Counsel là gì

*
*
*

counsel
*

counsel /"kaunsəl/ danh từ sự hỏi chủ ý, sự bàn bạclớn take counsel with somebody: hội ý cùng với ai, bàn bạc với aito take counsel together: cùng nhau bàn bạc điều đình chủ ý cùng với nhau lời khuyên, lời chỉ bảoto lớn give good counsel: góp lời khulặng tốt ý muốn, dự địnhto lớn keep one"s own counsel: duy trì bí mật, không nhằm lộ ý muốn của mình phương pháp sư; team lý lẽ sư (vào một vụ kiện)khổng lồ be counsel for the plaintif: làm công cụ sư đến nguim đơn ngoại đụng từ khuim răn uống, lí giải, chỉ bảolớn counsel someone lớn bởi something: khuim ai làm cho gì
hiện tượng sư, nuốm vấn lý lẽ phápchamber counselcố kỉnh vấn pháp luật tứ nhâninvestment counselnạm vấn đầu tưinvestment counseltín đồ tư vấn đầu tư

Từ điển siêng ngành Pháp luật

Counsel: Luật sư Người tư vấn pháp luật hay đại diện mang lại thân chủ. Người này đề xuất tất cả bởi hành nghề.


*

*

Xem thêm: Đầu Tư Gì Sinh Lời Nhanh? 20 Cách Đầu Tư Tiền Hiệu Quả (Làm Giàu)

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

counsel

Từ điển Collocation

counsel noun

1 advice

ADJ. good, wise

VERB + COUNSEL give (sb), offer (sb) | accept, follow, get, listen to lớn, take Listen khổng lồ the counsel of your elders.

COUNSEL + VERB prevail In the over, wiser counsels prevailed.

PREP.. ~ on He is there to give you counsel on all matters.

PHRASES a counsel of despair (= advice not lớn try lớn bởi vì sth because it is too difficult), a counsel of perfection (= advice that is good but difficult or impossible to follow)

2 lawyer

ADJ. legal They were denied legal counsel or the right lớn Hotline witnesses in their defence. | chief, senior | junior | leading The accused was represented by a leading counsel. | Crown, prosecuting/prosecution The witness was cross-examined by the prosecuting counsel. | defence/defending | King"s/Queen"s

VERB + COUNSEL appoint | brief, instruct My solicitor will brief the senior counsel.

COUNSEL + VERB represent sb | cross-examine sb, question sb | argue sth, clayên sth, say sth, state sth, submit sth His counsel argued that he had not intended lớn harm the women.

PHRASES counsel for the appellant/defendant/plaintiff/respondent, counsel for the defence/prosecution to be questioned by the counsel for the prosecution

Từ điển WordNet


n.

v.


English Synonym & Antonym Dictionary

counsels|counseled|counselled|counseling|counsellingsyn.: advise confer instruct recommend suggest