You may be trying lớn access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts & reload this page.

Bạn đang xem: Cược container tiếng anh là gì


*Please ref. more updates in 2019 as below link/​Vui lòng xem thêm thông tin new năm 2019 theo link

tsanaklidou.com - Equipment Security Deposit - Outport Delivery & Cross Border Business

ANNOUNCEMENT

Subject: Container deposit exemption for inbound shipments

Dear esteemed customer,

First of all, we would lượt thích lớn express our sincere thanks for your full cooperation in settling container repairing charge và detention charge so far.

In order lớn further facilitate your delivery of inbound shipments, tsanaklidou.com (Vietnam) Co. Ltd. Haiphong office would like to lớn inform you that:

1) For inbound shipments which are not included below in the các mục of thành công 2 of this announcement, container deposit will be exempted with effective sầu from 01st Sep 2011.This exemption will help you not khổng lồ spend time to lớn pay as well as lớn receive bachồng container deposit.

Attention:Authorization Letter to lớn take delivery is still applied if the buổi tiệc nhỏ who directly takes delivery is not mentioned on tsanaklidou.com’s bills of lading.

Xem thêm: Bật Mí Hướng Bàn Thờ Tuổi Tân Dậu, Hướng Bàn Thờ Gia Tiên Cho Tuổi Tân Dậu

2) For shipments falling inkhổng lồ the following các mục, container deposit is still applied, we will transfer container deposit to your bank trương mục after all fomalities are completed: 

Container type – Commodity – Route

Container deposit (VND)

20’

40’

45’

Dry container – Used machinery

5,000,000

10,000,000

10,000,000

Dry container – Metal or steel scrap or croos border arrangement carried out by cargo owner

3,000,000

6,000,000

6,000,000

Reefer container – Consumption cargo

10,000,000

10,000,000

N/A

Reefer container – Local transit or cross border arrangement carried out by cargo owner

100,000,000

150,000,000

N/A

For the damaged containers, we would lượt thích lớn request you to return them khổng lồ Nam Phat depot or Tam Cang 128 for our futher evaluation of damage status & extra deposit collection such as repairing cost, detention charge. For your interesting protection, we would lượt thích khổng lồ request you to show the depot staff the “Conatiner deposit order” and laden EIR before dropping container off.

THÔNG BÁO

V/v: Miễn tiền cược container hàng nhập

Kính gửi: Quý khách hàng

Quý khách lưu lại ý: Giấy Ủy Quyền dấn hàng vẫn được vận dụng vào ngôi trường hòa hợp fan trực chào đón sản phẩm không mang tên trên vận 1-1 vì chưng tsanaklidou.com sản xuất.

2) Đối với phần đông lô hàng tất cả đặc thù quan trọng tiếp sau đây, công ty chúng tôi vẫn liên tục thu chi phí cược container, Cửa Hàng chúng tôi đã gửi trả tiền cược vào thông tin tài khoản của quý đơn vị sau khi quý cửa hàng trả vỏ cho hãng sản xuất tàu và các thủ tục hoàn vốn đầu tư được hoàn toàn sống cả hai phía:

Loại container – Loại sản phẩm & hàng hóa – Lộ trình

Tiền cược container (Đồng)

20’

40’

45’

Container khô – Máy móc, Sắt thnghiền.

5,000,000

10,000,000

10,000,000

Container OT, FL

5,000,000

10,000,000

 

Container thô – Hàng tái xuất đi Trung Hoa vì khách hàng từ thực hiện

5,000,000

10,000,000

10,000,000

Container lạnh  - Hàng tiêu thụ nội địa

10,000,000

10,000,000

-

Container lạnh lẽo – Hàng tái xuất khẩu Trung Hoa do khách hàng tự thực hiện

100,000,000

150,000,000

-

Bài viết liên quan