English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân từ Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation

Bài Viết: Dân tộc giờ đồng hồ anh là gì

Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
*

*

noun Nation, race dân tộc bản địa cả nước the Vietnamese race Nationality, ethnic group một nước có rất nhiều dân tộc a country with many nationalities công ty nghĩa dân tộc bản địa nationalism dân tộc thiểu số an ethnic minority nation; people Dân tộc VN là một trong những The Vietnamese nation is one Tất cả đều dân tộc bản địa bên trên quả đât số đông xuất hiện bình đẳng; dân tộc nào cũng đều có quyền tận hưởng tự do thoải mái và niềm hạnh phúc All peoples in the world are born equal, enjoy the right khổng lồ freedom và happiness national nationality; ethnic group Một nước có rất nhiều dân tộc A country with many nationalities/ethnic groups Chủ nghĩa dân tộc Nationalism The Vietnamese nation was formed through a process of anthropological interference với the interexchange of two major ancient cultures, the Chinese cùng the Indian. As far as anthropology is concerned, the Vietnamese people have sầu their origin in the Mongoloid race, believed lớn be one of the major races of the world với often found in northern cùng eastern Asia.

Xem thêm: Tại Sao Không Vào Facebook Bằng Máy Tính Được Facebook Khi Bị Chặn 2021

At present, there are 54 different ethnic minority groups inhabiting Vietnam.

The Kinh people (or Viets) account for nearly 90 percent of Vietnam”s total population. Major ethnic minority groups include the Tay, Tnhì, Muong, H”Mong, Dao với Khmer.

Bài viết liên quan