Nlỗi các bạn đã biết thì Microsoft là 1 vào những tập đoàn bự nhất về việc cải tiến và phát triển công nghệ và ứng dụng. Chỉ riêng câu hỏi thiết kế các phiên bản mới của hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng văn phòng nổi tiếng Microsoft Office cũng đã làm cho sốt xình xịch cả thế giới công nghệ rồi