*
Thỏng viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài bác hát Luật giao thông Luật giao thông vận tải

tsanaklidou.com xin ra mắt cho các quý thầy cô, những em học viên sẽ vào quy trình ôn tập tài liệu Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7, tư liệu bao gồm 24 trang, góp những em học viên có thêm tài liệu tìm hiểu thêm vào quá trình ôn tập, củng núm kiến thức với sẵn sàng cho kỳ thi môn Tiếng Anh tiếp đây. Chúc những em học sinh ôn tập thật tác dụng và đạt được tác dụng nlỗi mong muốn đợi.

Bạn đang xem: Đề cương ôn thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 7 năm 2021

Mời các quý thầy cô với những em học viên cùng tham khảo và cài về cụ thể tài liệu bên dưới đây:

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2 LỚP 7 MÔN TIẾNG ANH

A. LÝ THUYẾT

UNIT 7 TRAFFIC

1. IT indicating distance

Sử dụng “it” làm chủ ngữ để chỉ tầm cách

Ex: It is about 300 meters from my house to the bus stop.

2. Used to

Sử dụng “used to” nhằm bộc lộ một hành vi, một thói quen hoặc một Việc xẩy ra thường xuyên trong vượt khđọng nhưng mà hiện nay không thể nữa

(+) S + used to lớn + V (ngulặng mẫu)

(-) S+ did not used khổng lồ + V (ngulặng mẫu)

(?) Did + S + use khổng lồ + V (nguyên mẫu)

3. Pronunciation/e/ và/ei/

Lưu ý

Say/sei/ Says/sez/ Said/sed/

UNIT 8 FILMS

1. Tính trường đoản cú “ed” và “ing”

Một tính từ bỏ có thể được ra đời bằng phương pháp thêm “ed” hoặc “ing” sau cồn từ

Ví dụ

Interest -> interested, interesting

Disappoint -> disappointed, disappointing

- Sử dụng tính từ bỏ đuôi “ed” để bộc lộ cảm giác, cảm giác của một ai Khi bị một vấn đề, đồ gia dụng tác động/

Ví dụ:

The film was long, & I was bored.

(Sở phim ảnh hưởng tác động làm tôi có cảm giác bi tráng chán)

- Sử dụng tính trường đoản cú đuôi “ing” nhằm mô tả về đặc điểm của đồ dùng việc

Ví dụ

The film was boring.

2. Từ nối ALTHOUGH, DESPITE/INSPITE OF, HOWEVER, NEVERTHELESS

Mặc dù

Although/ though/ even though/ much as + mệnh đề

Despite/ in spite of + cụm danh từ

Tuy nhiên

Mệnh đề. However/ Nevertheless,(vết phẩy) mệnh đề

3. Phát âm lúc thêm “ed” sau động từ

/t/ sau các âm vô thanh/ʧ/,/s/,/k/,/f/,/p/,/θ/,/∫/

/d/ sau các âm hữu thanh

/id/ sau/t/,/d/

UNIT 9 FESTIVALS AROUND THE WORLD

1. Câu hỏi cùng với H/ WH

Các tự để hỏi Who, Why, Which, Whose, What, When, Where, How

DÙNG VỚI ĐỘNG TỪ “ TOBE”

WH+ BE +S + COMPLEMENT?

BE TUỲ THEO THÌ, COMPLEMENT CÓ THỂ KHÔNG CÓ.

EX: What are you doing?, where is she?, when were we silent?.......

DÙNG VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG.

WH + DO, DOES/ DID+ S + V-inf?

EX: Where bởi vì you go?, What does she study?, When did they begin?......

ĐỐI VỚI CÁC THÌ HOÀN THÀNH

WH + HAS, HAVE/ HAD +S +V3/ED?

EX: Why has she gone lớn school?, What had you eaten?........

ĐỐI VỚI “ MODAL VERBS” HAY WILL, SHALL, WOULD, SHOULD (May, can, must, could, might, ought khổng lồ, have khổng lồ là modal verbs)

WH + MODAL VERBS + S + V-inf?

EX: Why must you go?, where may she come?, what can she do?, What will she do?.........

HOW

How much + N(ko đếm được luôn luôn ở số ít) EX: how much money have you got?

How many +N(đếm được làm việc số nhiều) EX: how many students are there in your class?

How far: bao xa, how long: bao lâu, how often: mấy lần, thường không, how old: từng nào tuổi……

2. Cụm trạng ngữ

Sử dụng những các trạng ngữ chỉ thời hạn, nơi chốn, mục đích để triển khai rõ nghĩa của câu.

- Cụm trạng ngữ chỉ thời gian: Last December, every year..

- Cụm trạng ngữ chỉ địa điểm chốn: In HCMC, at home…

- Cụm trạng ngữ chỉ much đích: khổng lồ say thanks for what they have

- Cụm trạng ngữ xẻ sung: with apricot blossoms.

3. Pronunciation: 2 syllables

Danh trường đoản cú, tính từ: nhấn âm 1/ Động từ: nhấn âm 2

UNIT 10: SOURCES OF ENERGY

1. Thì sau này tiếp diễn

Diễn tả một vụ việc ĐANG xẩy ra tại một thời điểm xác định trong TƯƠNG LAI

(+)S + will be+ V-ing

(-) S+ will not/ won’t be + V-ing

(?) Will + S + be + V-ing?

2. Bị động của thì sau này đơn

(+)S + will be+ Vpp

(-) S+ won’t be + Vpp

(?) Will + S + be Vpp?

- Sử dụng thể tiêu cực lúc tân ngữ của câu ko đặc trưng hoặc lừng chừng ai là bạn tiến hành hành vi, giả dụ tín đồ tiến hành vẫn quan liêu vào thì thêm sau “by”

- Sử dụng thể bị động khi hy vọng nhấn mạnh vấn đề trang bị, việc được ảnh hưởng tác động.

3. Pronunciation 3 syllables

UNIT 11: TRAVELLING IN THE FUTURE

1. Will (review)

Sử dụng will để lấy ra một dự đân oán sau này.

2. Đại tự sỡ hữu

Subject Pronouns

I

YOU

WE

THEY

HE

SHE

IT

Possessive sầu Adjectives

MY

YOUR

OUR

THEIR

HIS

HER

ITS

Possessive Pronouns

MINE

YOURS

OURS

THEIRS

HIS

HERS

ITS

Đại từ bỏ sở hữu dùng để thay thế sửa chữa cho tính từ bỏ tải cùng danh từ bỏ Khi không thích lặp lại danh từ bỏ.

vì vậy ta đề xuất nói danh tự kia trước rồi new sửa chữa.

Lưu ý, bởi đại trường đoản cú sở hữu đang sửa chữa thay thế danh từ bỏ bắt buộc sẽ không lúc nào bao gồm danh trường đoản cú sau đại từ bỏ cài đặt.

Ex: My father is tall. Theirs (= their father) is short.

2. Ngữ điệu trong câu hỏi

Câu hỏi Yes/ No: Lên giọng nghỉ ngơi cuối câu.

Câu hỏi H/ WH: hạ giọng ngơi nghỉ cuối câu.

Câu hỏi đuôi: hạ giọng cuối câu đề tra cứu tìm sự đồng tình

Lên giọng sống cuối câu để hỏi

UNIT 12 AN OVERCROWDED WORLD

1. So sánh số lượng: Little -> less Few -> Fewer Many ,much -> more

Số lượng Ít hơn:

S+ V+ less + N (ko đếm được)

S+ V+ fewer + N (đếm được)

Số lượng những hơn:

S+ V+ more (danh từ bỏ đếm được với không đếm được)

2. Câu hỏi đuôi

Lưu ý:

Câu giới thiệu xác định, phần hỏi đuôi che định.

Câu ra mắt bao phủ định, phần hỏi đuôi khẳng định

Phần đuôi chỉ sử dụng các đại từ: I, you, we, they, he, she, it, therePhần đuôi luôn luôn nghỉ ngơi dạng viết tắtCác ngôi trường thích hợp vậy thể

Hiện tại 1-1 với TO BE:

- he is handsome, is he? = Anh ấy rất đẹp trai, đúng không?

– You are worry, aren’t you? = quý khách hàng vẫn lo ngại, cần không?

Bây Giờ đối chọi hễ từ thường: mượn trợ hễ trường đoản cú DO hoặc DOES tùy thuộc vào nhà ngữ

- They like me, don’t they?/– she loves you, doesn’t she?

Thì quá khđọng đơn cùng với đụng từ bỏ thường: mượn trợ hễ từ bỏ DID, quá khứ đối chọi với TO BE: WAS hoặc WERE:

- He didn’t come here, did he?/– He was friendly, was he?

Thì hiện thời hoàn thành hoặc bây giờ dứt tiếp diễn: mượn trợ rượu cồn từ HAVE hoặc HAS

- They have left, haven’t they?/– The rain has stopped, hasn’t they?

Thì sau này đơn

- It will rain, won’t it?

3. Nhấn âm (review) 5 NGUYÊN TẮC – 2 LƯU Ý

NGUYÊN TẮC 1: 2 âm tiết

Danh tự, tính từ: 1st

Động từ: 2nd

Nếu đụng tự tận bởi những nóng “ngắn” và “nhẹ”: ow, el, er… thì nhấn âm còn lạiNGUYÊN TẮC 2: 3 âm tiết

Danh tự, tính từ: 1st

Động từ:

Các rượu cồn từ 3 âm tiết gồm âm ngày tiết cuối không nguyên lòng dài hoặc nguyên lòng song hoặc chấm dứt nhiều hơn thế nữa một prúc âm thì âm ngày tiết đầu dìm trọng âm.Nếu âm ngày tiết cuối chứa nguan tâm ngắn thêm ow, el, er… hoặc hoàn thành ko nhiều hơn một nguyên âm thì âm huyết thứ 2 vẫn nhận trọng âm.NGUYÊN TẮC 3: Từ ghép

Danh từ, tính từ: 1st

Động từ: 2nd

NGUYÊN TẮC 4: tự 3 âm huyết trlàm việc lên

Nhấn âm máy 3 từ sau tính mang đến trước.

NGUYÊN TẮC 5: HẬU TỐ.

Các từ bỏ chứa những hậu tố dưới đây âm nhận lâm vào tình thế âm trước nó.

1. ic

2. ical

3. sion

4. tion

5. aphy

6. ogy

7. ity

® Economic

® Economical

® Succession

® Suggestion

® Photography

® Biology

® Able -> ability

8. acy

9. ian

10. id

11. ible

12. ish

13. tial

14. ious

® Democracy

® Musician

® Stupid

® Possible

® Foolish

® Confidential

® hilarious

LƯU Ý

Lưu ý 1: những hậu tố ko tác động cho âm nhấn của từ:

Lưu ý 2: các hậu tố thừa nhận trọng âm

1. Able

2. Ly

3. Less

4. Ing

5. D

6. En

7. Ment

8. Full

1. Ain

2. Oo

3. Ee

4. Eer

5. Ese

6. Ette

7. Esque

8. End

9. Ique

10. Mental

1. LUYỆN TẬP

ĐỀ 1:

VOCABULARY AND GRAMMAR

PART I: Find the words which has a different sound in the part underline(0,5)

A. wanted B. excited C. stayed D. visitedA. ahead B. instead C. seat-belt D. bread

PART III: Choose the correct option A, B, C or D to lớn complete the sentences.(1,5)

Nuclear energy can provide electriđô thị for the world needs, but it is __________cheap B. unlimited C. dangerous D. safe

9.You can ___________easily on the Dead Sea. Why? – Because it’s so salty

fly B. walk C. drive D. floatBiogas helps solve the problem of indoor ___________.noise pollution B. air pollution C. water pollution D. soil pollution

11.In the future most people will travel __________ flying train.

in B. lớn C. on D. at

12.Do you think we __________ driverless oto in the future?

use B. to use C. will use D. have used

13.That picture is __________

us B. ours C. our D. we READING

PART I: Read the passage and tiông xã (ü) True or False. (1,5)

Energy is one of the problems that many people are interested in. It is not an unfamiliar word. It is heard, said, discussed day after day. It is cthua kém lớn everyone’s daily life. You turn on a lamp and it is energy that gives you light. You turn on a TV và it is energy that gives you pictures and sound. You ride a motorcycle & it is energy that gives you movement. You cook your meals và it is energy that gives you heat to boil rice.

The problem is that the dem& for energy is rising và that the price of energy is getting higher và higher. The supply of energy on earth is limited. It can not provide us forever. The shortage of energy in the future is inevitable. Therefore, saving energy is a must if we want to continue lớn live sầu in a safe và sound world. (familiar: thân thuộc/ demand: nhu cầu/ inevitable: chắc chắn rằng xảy ra)

True or False?

True

False

14. Many people aren’t interested in the problems of energy

15. The word “energy” is familiar and cđại bại lớn everyone’s daily life.

16.. Energy is heard, said, discussed day after day.

17. We can’t watch TV without energy.

18. The supply of energy on earth is unlimited. It can provide us forever.

19. If we want to lớn continue khổng lồ live in a safe and sound world, we have khổng lồ save sầu energy

PART II: Read the passage again and answer the questions (0,5)

đôi mươi..How is the price of energy nowadays?

………………………………………………………………………………………….

21.What should you bởi to lớn save sầu energy at home?

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

WRITINING

PART I: Rewrite the sentences so that they have the same meaning as the original ones. (0.5)

22.We will use renewable energy in the future

=> Renewable energy ………………………….…………………………………………

This is our school

=> This school is ……………………………..………………………………………….…

PART II: Rearrange the words lớn make meaningful sentences (1,5)

Solar energy/ in the world/ by many countries/ will be used/.

=> …………………… ……………………………..……

khổng lồ another/ How/ you travel from/ will/ one place/?

=> ……………………..…………………………………………

khổng lồ save/ will reduce/ our energy/ the use of electricity/ We/.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Stand By Nghĩa Là Gì, Stand By In Vietnamese

=>…………………………..…………………………………………

ĐỀ 2:

Language focus

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words in each group. (1pt)

1. A. teenager

B. together

C. guess

D. regular

2. A. meat

B. reader

C. sea

D. realize

3. A. horrible

B. hour

C. hundred

D. hold

4. A. much

B. drug

C. future

D. buffalo

5. A. serious

B. symptom

C. sugar

D. sauce

Choose the best option lớn complete the following sentences. (1pt)I have known her………………..two years.

A. with

B. for

C. since

D. in

He ......... many old books for 5 years.

A. recycled

B. is recycling

C. has recycled

D. will recycle

To prepare for the New Year, I .................. my house again since last month.

A. paint

B. painted

C. have painted

D. has painted

They ………..the used plastic bottles with water several times yesterday.

A. washed

B. is washed

C. are washed

D. were washed

It is dangerous ............. quickly.

A. driving

B. drove

C. to drive

D. driven

III. A. Match the health problem with its tip. (2pts)

A

(1)I’m so tired. __

(2)I have sầu spots. __

(3) I want to stay in shape. What will I do? __

(4) It’s easy khổng lồ get flu. What should I vày khổng lồ avoid it? __

(5)I feel weak and siông xã. __

B

(A) Do more exercise.

(B) Go lớn bed & rest.

(C)Watch more TV.

(D)Wash your face regularly.

(E) Keep your toàn thân warm và eat lots of garlic.

(F)Eat more, và get more exercise too.

Complete the sentences with the words given.

and but by because for less more or so

(6) People in the countryside have sầu less căng thẳng, . . . . . . . they usually live longer.

(7) This afternoon you can go swimming, . . you can ride on the path through the forest.

(8) Don’t read or study when there’s not enough light . . . . . it is harmful for your eyes.

(9) The Japanese eat a lot of rice, . . . . . . . . . . . . . . . they eat a lot of fish too.

(10) Do . . . . . . . . . . . . . . . exercise và you will feel fitter và healthier.

Part III: Reading . (2 pts)

The first reason why many families vị volunteer work is that they feel satisfied & proud. The feeling of fulfillment comes from helping the community & other people. In addition, volunteering is a great way for families khổng lồ have fun and closer. But many people say they don’t have time to volunteer because they have sầu lớn work & take of their families. If that’s the case, try rethinking some of your miễn phí time as a family. You could select just one or two projects a year and make them a family tradition. For instance, your family can make và donate gift blankets for the old homeless people on holidays. Your family can also spkết thúc only one Saturday morning a month collecting rubbish in your neighborhood.

Read the text và tiông xã True (T) or False (F)People often feel satisfied and proud when they volunteerAll people don’t have sầu time khổng lồ volunteerAnswer the questionsHow can your family benefit from doing volunteer?

………………………………………………………………

How can your family help the old homeless people?

………………………………………………………………

Part IV: Writing (2pts)

Rewrite or combine the sentences, using the suggested wordsI was tired last night. I stayed up late to lớn watch a game show (Although)

- Although ................................................................................................................

Ho Chi Minh City is larger than Ha Noi (smaller)

- Hanoi is ..................................................................................................................

Rearrange these cued words to lớn make completed sentences:more/ ,but/ usual time/ try/ the/ Sleep/ wake up/ to/ at/.

à……………………………………………………………………………..………..

with/ Be/ you/ eat/ what/ careful/ drink/ and/.

(……………………………………………………………………………..………..

ĐỀ 3:

Find the word with the different underlined sound.A. washed B. needed C. danced D. matchedA. obey B. key C. grey D. surveyA. ways B. days C. says D. staysFind the word which has a different bít tất tay pattern from the others. (0,5 marks)A. common B. happy C. complete D. joyfulA. dangerous B. expensive C. enormous D. convenient

III. Choose the correct option A,B,C,D khổng lồ complete the sentences.

The film was so boring . . . . . , Jachồng saw it from beginning to kết thúc.Therefore B. However C. Although D. DespiteI . . . . . go on foot when I was in primary school.have khổng lồ B. used lớn C. can D. mayDoes your bike ever . . . . . down on the way lớn school?break B. take C. vì D. turnThe boys. . . . . home for lunch because they are planning khổng lồ visit the hydro-power station.have not come B. vị not come C. will not be coming D. is not comingWill you . . . . . a xe taxi or a train?drive B. fly C. walk D. take. . . . the film is a bit frighting, I really enjoyed it.However B. Nevertheless C. Although D. DespiteWe will go on holiday with some friends of . . . . .our B. ours C. us D. weDon"t read in bed, . . . . . you"ll harm your eyes.or B. and C. but D. soI . . . . . playing board games interesting because I can play them with my friends.think B. find C. say D. tellBefore moving khổng lồ Hanoi, my parents . . . . . in Hai Phong.have sầu lived B. lived C. live D. have been livingMy friend has decided lớn use . . . . . electriđô thị by using more solar energy instead.more B. less C. much D. fewerHave you got . . . . . butter in your fridge?any B. a lot C. an D. aA new university . . . . . in my town in the near future.is built B. will be built C. was built D. has been. . . . . ! Can you tell me the way khổng lồ the food shop?Thank you B. All right C. Listen D. Excuse me

đôi mươi.The city will have to find a solution khổng lồ reduce traffic jam, . . . . . ?

does it B. won"t it C. will it D. doesn"t itRead the passage and choose the correct answer.

Easter is an important Christian festival & holiday. It is (21) . . . . . to lớn celebrate the resurrection of Jesus Christ.People celebrate Easter (22) . . . . . the world.

In the UK, Easter is a public holiday. People (23) . . . . . Easter chocolate eggs lớn their friends & family. In the US, Easter is a (24) . . . . . holiday. People can go to lớn church and have a special family meal. In Russia, Easter is one of the (25) . . . . important holidays. People celebrate it (26) . . . . . an Easter breakfast or meal.

A. made B. held C. given D. openedA. through B. in C. all D. aroundA. eat B. have C. give D. receiveA. nation B. local C. native D. nationalA. more B. best C. most D. betterA. with B. by C. for D. inRewrite the sentences so that it stays the same meaning.

27.The distance from Ho Chi Minh thành phố lớn Phu Quoc Isl& is about 300km.

It is ..................................................................

Road users should obey traffic rules strictly.

Traffic rules .........................................................

Be careful or you"ll hurt yourself.

If you are ..........................................................

Rearrange the words to make meaningful sentences.this time tomorrow/ English/ They/ will/ be learning.doesn"t like/ ice-skating/ because/ my brother/ dangerous/ he/ it is/ thinks.people/ until/ flying cars/ use/ won"t/ year 2050.

VII. Listening(2 marks)

Listen khổng lồ the recording và circle the appropriate answer.Chu Van An was born in................Tkhô nóng Xuan district B. Tkhô cứng Ba district C. Tkhô hanh Tri districtHe passed the .........oral examination B. royal examination C. regional examinationHe began his career as a ...............worker B. teacher C. doctorHe died in .........1370 B. 1373 C. 1337Listen lớn the passage again & write short answers lớn the questions below.When was Chu Van An born? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .What was he like? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .What did he do later in his life? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .How old was he when he died? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .