Top 6 Đề thi học tập kì 2 Tân oán lớp 4 năm học tập 2021-2022 tuyệt tốt nhất, bao hàm 6 đề thi, tất cả đương nhiên cả lời giải để học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng nhằm mục tiêu đạt tác dụng tốt nhất mang đến kì thi cuối kì II. Mời những em tham khảo.

Bạn đang xem: De on tập toán lớp 4 học kỳ 2

Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 4 được biên soạn theo cạnh bên cùng với ngôn từ lịch trình vào sách giáo khoa, góp những em ôn tập, luyện giải đề nhằm chuẩn bị thật giỏi mang đến kì thi học kì 2 đạt hiệu quả tối đa.


1. Ma trận đề thi soát sổ cuối HK 2 môn Toán lớp 4

STT

Chủ đề mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học: Phân số; những phxay tính cùng trừ , tra cứu yếu tắc chưa biết cùng với phân số , tín hiệu phân chia hết, tính nkhô hanh cùng với phân số, tìm x.

Số câu

2

1

1

1

Câu số

1,2

5

6

8

Số điểm

2

1

1

2

2

Đại lượng cùng đo đại lượng: Biết đổi đơn vị chức năng đo.

Số câu

1

1

Câu số

3

7

Số điểm

1

2

3

Yếu tố hình học: Tính tỉ lệ bản đồ với giải được các bài bác toán thù bao gồm tương quan đến tổng tỉ.

Số câu

1

Câu số

4

Số điểm

1

Tổng số câu

2

2

1

2

1

4

4

Tổng số điểm

2

2

1

3

2

4

6


2. Đề thi học tập kì 2 Tân oán lớp 4

Trường: TH .........

Họ cùng tên……………………..

Lớp: 4

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn: Toán

Năm học: .........

Thời gian: 40 phút ít (không đề cập thời gian phạt đề)

Điểm bởi số: .........................

Điểm bằng chữ:………………

Nhận xét của GV

………………………………………………

………………………………………………….

Xem thêm: Nữ Sinh Năm 1987 Hợp Hướng Nào, Tuổi Đinh Mão Hợp Hướng Nào

Chữ kí GV:

Khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: (1 điểm)

Trong các số sau, số nào phân chia không còn đến 9

1234 B. 2345 C. 2468 D. 1062

Câu 2: (1 điểm)

Phân số như thế nào bởi

*

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 3: (1 điểm)

1997dm2 =..... cm2 là:

A. 19970 cm2 B. 1997cmét vuông C. 199700cm2 D. 1997000cm2

Câu 4: (1 điểm) M3Viết tiếp vào chỗ chấm công dụng đúng.

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 10 000, quãng đường từ A đến B đo được 1 dm. Nhỏng vậy độ dài thật của quãng đường từ A đến B là...................dm


Câu 5: (1điểm) Tính

A.

*

B.

*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6: (1 điểm)

Tính diện tích S hình thoi bao gồm chéo nhiều năm 153cm và chéo ngắn thêm bởi chéo dài.

Bài giải

…..............................................................................……………………………………………

…..............................................................................……………………………………………

Câu 7: (2 điểm)

Một sợi dây dài 28m được cắt thành nhì đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

Bài giải

…..............................................................................……………………………………………

…..............................................................................……………………………………………

Câu 8: (2 điểm)

a)Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

…..............................................................................……………………………………………


…..............................................................................……………………………………………

b)Tìm x biết:

X x 2 + X x 3 + X x 4 + X = 2130

…..............................................................................……………………………………………

…..............................................................................……………………………………………

3. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán thù lớp 4

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN CUỐI NĂM LỚP 4

NĂM HỌC...........

Khoanh vào vần âm trước từng câu trả lời đúng 1 điều.

Câu 1

Câu 2

Câu 3

D

B

C

Câu 4: 1(điểm) HS điền đúng kết quả là 10 000dm.

Câu 5: Đặt tính rồi tính:

HS làm cho đúng mỗi phnghiền tính được 0,5điểm

Câu 6: (1 điểm)

Độ dài con đường chéo nthêm hình thoi là:

153 x = 102 (cm)

Diện tích hình thoi là:

(153 x 102) : 2 = 7803(cm2)

Đáp số : 7803cm2

Câu 7: (2 điểm) HS nêu câu giải mã cùng tính được đoạn dây thứ nhất 1 điểm.

HS nêu câu lời giải cùng tính được đoạn dây lắp thêm nhị 0,75 điểm.

Nêu đáp số đúng được 0,25 điểm.

Bài giải

Số mét đoạn dây đầu tiên dài là:

28 : 4 x 3 = 21(m)

Số mét đoạn dây lắp thêm nhì dài là:

28 - 21 = 7(m)

Đáp số: Đoạn lắp thêm nhất: 21m .

Đoạn đồ vật nhị : 7m

Câu 8: (2 điểm)

(Học sinh bắt buộc tính hợp từng trải của đề new lấy điểm về tối đa.)


b)Tìm x biết:

X x 2 + X x 3 + X x 4 + X = 2130

X x 2 + X x 3 + X x 4 + X x 1= 2130

X x (2 + 3 + 4 + 1) = 2130

X x 10 = 2130

X = 2130 : 10

X = 213

Mời chúng ta tìm hiểu thêm những công bố hữu ích không giống trên chuyên mục Học tập trực thuộc mục Tài liệu.