Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tđê mê khảo

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tmê man khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân ttránh sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vsinh sống bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vsinh sống bài tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân ttránh sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 năm 2021 - 2022 sách bắt đầu (60 đề) - Kết nối học thức, Cánh diều, Chân ttránh sáng chế

Để học tập xuất sắc môn Tân oán lớp 2, phần dưới đây là Top 60 Đề thi Toán thù lớp 2 Học kì 1 năm học 2021 - 2022 chọn lọc, có câu trả lời của ba cuốn sách mới Kết nối học thức cùng với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo. Hi vọng cùng với bộ đề thi này để giúp đỡ học sinh ôn luyện với đạt điểm cao trong những bài xích thi môn Toán lớp 2.

Bạn đang xem: Đề thi cuối kì 1 lớp 2

Mục lục Đề thi Tân oán 2 Học kì 1


*

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tân oán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(ko nói thời hạn phân phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

Câu 1: Số 59 hiểu là:

A. Năm chín B. Năm mươi chín C. Chín năm D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 tháng 1hai năm 2019 là đồ vật Ba. Ngày đầu tiên của năm 2020 là máy mấy?

A. Thứ đọng Hai B. Thứ đọng Ba C. Thứ Tư D. Thđọng Năm

Câu 3: Số lớn số 1 có 2 chữ số không giống nhau là: (M2)

A. 99 B. 89 C.98 D.100

Câu 4: 92 bằng tổng của nhị số như thế nào trong của cặp số sau đây?

A. 32 và 50 B. 55 cùng 47 C. 37 và 55 D. 55 cùng 47

Câu 5: Hình vẽ tiếp sau đây gồm từng nào tđọng giác?

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 2 bao gồm lời giải (5 đề) | Kết nối tri thức">

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 6: An gồm 8 viên bi. Hùng có rất nhiều hơn An 2 viên bi. Hỏi Hùng gồm từng nào viên bi?

A. 6 viên bi B. 10 viên bi C. 11 viên bi D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

36 + 47 100 – 65 47 + 37 94 – 57

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tìm y

a. 37 + y = 81 b. 63 – y = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một khu vườn tất cả 100 cây đào, sau khi bán đi một trong những cây đào thì căn vườn sót lại 37 cây đào. Hỏi vẫn chào bán từng nào cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ thêm một quãng thẳng vào hình mặt để có 1 hình tam giác và 2 hình tứ đọng giác. Đọc thương hiệu những hình đó?

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 2 bao gồm câu trả lời (5 đề) | Kết nối tri thức">

ĐÁPhường ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: Học sinc đặt tính theo mặt hàng dọc

36 + 47 = 83 100 – 65 = 35 47 + 37 = 84 94 – 57 = 37

Câu 2: 

a) 37 + y = 81

y = 81 – 37 

y = 44

b) 63 – y = 25 – 8

63 – y = 17

y = 63 – 17 

y = 46

Câu 3: 

Khu sân vườn đang cung cấp số lượng km đào là:

100 – 37 = 63 (cây đào)

Đáp số: 63 cây đào

Câu 4: Vẽ thêm một đoạn trực tiếp vào hình bên để có một hình tam giác cùng 2 hình tđọng giác

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có lời giải (5 đề) | Kết nối tri thức"> 

Hình tam giác là: ADE

Hình tứ giác là: BCDE

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán thù lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(ko nói thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước kết quả đúng.

Câu 1: Số lớn số 1 gồm hai chữ số là: 

A. 100 B. 99 C. 90 D. 98 

Câu 2: Điền dấu(, =) tương thích vào ô trống: 7+ 8 ☐ 8+ 7 

A. B. > C. = D. Không điền được

Câu 3: Điền số phù hợp vào ô trống: ☐ – 35 = 65

A. 90 B. 35 C. 100 D. 30

Câu 4: Số? 

1 giờ chiều xuất xắc …..giờ

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 5: Hình mặt tất cả từng nào hình tứ giác? 

A.

Xem thêm: Cách Tạo Tài Khoản Microsoft Mới, Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Microsoft Nhanh Nhất

1 B. 2

C. 3 D. 4

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 2 bao gồm câu trả lời (5 đề) | Cánh diều">

Câu 6: Kết quả của phxay tính: 36 + 28 – 14 là: 

A. 54 B. 50 C. 40 D. 14

Phần 2: Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 26 + 29 b) 41 – 27

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) Tìm x 

a) x + 18 = 60 b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3: (2 điểm) Mai tất cả 35 bông hoa, Lan có ít hơn Mai 8 bông hoa. Hỏi Lan bao gồm bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết phxay trừ bao gồm số bị trừ, số trừ với hiệu đều bằng nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁPhường ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: Học sinh đặt tính mặt hàng dọc cùng tính kết quả:

a) 26 + 29 = 55 b) 41 – 27 = 14

Câu 2: Tìm x: 

a) 

x + 18 = 60

x = 60 – 18

x = 42

b) 

 – 29 = 34 + 12

x – 29 = 46

x = 46 + 29 

x = 75

Câu 3: 

Lan bao gồm số cành hoa là: 

35 – 8 = 27 (bông hoa)

Đáp số: 27 bông hoa

Câu 4: 

Phnghiền trừ bao gồm số bị trừ, số trừ cùng hiệu cân nhau là: 0 – 0 = 0.

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào sinh sản .....

Đề thi Học kì 1 - Chân ttránh sáng sủa tạo

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tân oán lớp 2

Thời gian làm cho bài: phút

(ko kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:

Câu 1: Số ngay tức thì trước của 69 là:

A. 68 B. 60 C. 70 D. 80

Câu 2: Trên hình bên gồm mấy hình tứ đọng giác?

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 2 bao gồm giải đáp (5 đề) | Chân ttránh sáng sủa tạo"> 

A. 2 hình tứ giác B. 3 hình tđọng giác C. 4 hình tđọng giác D. 5 hình tứ đọng giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

A. 40cm B. 5cm C. 50cm D. 70cm

Câu 4: Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

17 + 25 A. 42 B. 47 C. 44 D. 50

Câu 5: 1 ngày gồm …. giờ?

A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

Câu 6: Mai có 16 cái kẹo, Mai có rất nhiều rộng chị Lan 5 loại. Hỏi chị Lan bao gồm bao nhiêu cái kẹo?

A. 19 B. 20 C. 21 D. 11

Câu 7: Ngày trăng tròn tháng 11 là trang bị hai. Vậy ngày 25 tháng 1một là đồ vật mấy?

A. Thứ đọng tư B. Thứ đọng năm C. Thứ sáu D. Thứ bảy

II. Tự luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a) 56 + 1927 + 9
b) 96 – 5864 – 9

Câu 2: (1,5đ) Tìm x

a) x + 25 = 50b) x – 17 = 49c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 2 tất cả câu trả lời (5 đề) | Chân trời sáng tạo">

Câu 4: (1,0đ) Giải bài xích toán

Năm ni tuổi của ông là số tròn chục lớn số 1 bao gồm nhì chữ số, ông hơn bà 9 tuổi. Hỏi trong năm này bà từng nào tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: Học sinh đặt tính theo mặt hàng dọc

a) 56 + 19 = 7527 + 9 = 36
b) 96 – 58 = 3864 – 9 = 55

Câu 2: Tìm x

a) x + 25 = 50

x = 50 – 25 

x = 25

b) x – 17 = 49 

x = 49 + 17 

x = 66

c) 51 – x = 27

x = 51 – 27

x = 24

Câu 3:

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 bao gồm câu trả lời (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Câu 4:

Số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số là số 90

Tuổi của ông là: 90 tuổi.

Tuổi của bà là: 

90 – 9 = 81 (tuổi)

Đáp số: 81 tuổi.

Lưu trữ: Đề thi Tân oán lớp 2 Học kì 1 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Giới thiệu kênh Youtube tsanaklidou.com


Đã tất cả ứng dụng VietJaông xã bên trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn uống, Văn uống mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn tầm giá. Tải tức thì ứng dụng trên Android với iOS.

*

*

Loạt bài bác Đề thi Tân oán, Tiếng Việt lớp 2 tất cả đáp án được soạn bgiết hại văn bản công tác sách giáo khoa Toán 2, Tiếng Việt 2.

Nếu thấy giỏi, hãy khích lệ và chia sẻ nhé! Các comment ko phù hợp với nội quy bình luận trang web có khả năng sẽ bị cnóng bình luận dài lâu.