Đề thi Học kì 1 Hóa học lớp 8 có đáp án (4 đề)

Với Đề thi Học kì 1 Hóa học tập lớp 8 bao gồm đáp án (4 đề) được tổng đúng theo tinh lọc trường đoản cú đề thi môn Hoá học tập 8 của các trường trên cả nước sẽ giúp học sinh đầu tư ôn luyện từ kia đạt điểm trên cao trong những bài bác thi Hoá học lớp 8.

Bạn đang xem: Đề thi hóa lớp 8 học kì 1

*

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào chế tạo .....

Đề thi 45 phút ít Học kì 1

Môn: Hóa Học lớp 8

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Đề 1)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Số e trong nguyên tử Al (tất cả số proton = 13), là:

A. 10B. 11C. 12 D. 13

Câu 2: Số e lớp ngoài cùng của nguyên ổn tử Al (có số proton = 13) là:

A. 1B. 2C. 3 chiều. 4

Câu 3: Số lớp e của nguim tử Al (gồm số proton = 13) là:

A. 1B. 2C. 3D. 4.

Câu 4: Kân hận lượng của một nguyên ổn tử Cacbon là:

A. 1,9926.10-23g

B. 1,9926g

C. 1,9926.10-23 đvC

D. 1,9926 đvC

Câu 5: Khối hận lượng của 1 đvC là:

A. 1,6605.10-23 g

B. 1,6605.10-24 g

C. 6.1023 g

D. 1,9926.10-23 g

Câu 6: Hiện tượng hoá học tập không giống cùng với hiện tượng đồ gia dụng lý là :

A. Chỉ biến hóa về tâm trạng.

B. Có xuất hiện hóa học new.

C. Biến thay đổi về ngoại hình.

D. Khối lượng chuyển đổi.

Câu 7 : Cho biết bí quyết chất hóa học hợp hóa học của ngulặng tố X với O là: XO cùng phù hợp hóa học của ngulặng tố Y cùng với H là: YH3 (X; Y là những nguyên tố làm sao đó). Công thức hóa học hợp lý cho phù hợp chất X cùng với Y là:

A. X3Y2 B.X2Y3 C.XY3D.XY

Câu 8 : Trong 1 bội nghịch ứng hoá học tập những hóa học phản bội ứng và sản phẩm chứa cùng:

A. Số nguim tử của từng nguim tố.

B. Số phân tử trong mỗi chất.

C. Số phân tử của mỗi hóa học.

D.Số nguim tố tạo ra hóa học.

Câu 9: Tỉ lệ % khối lượng của các ngulặng tố Ca, C, O vào CaCO3 theo thứ tự là:

A. 40% , 40% , 20%

B. 20% , 40% , 40%

C. 40% , 12% , 48%

D. 10% , 80% , 10%

Câu 10: Trong vừa lòng hóa học AxBy . Hoá trị của A là m, hoá trị của B là n thì luật lệ hóa trị là:

A. m.n = x.yB. m.y = n.xC. m.A= n.BD. m.x = n.y

Phần tự luận

Câu 1 (2đ): Phát biểu ngôn từ định nguyên lý bảo toàn cân nặng.

Áp dụng : Nung 10,2g đá vôi ( CaCO3 ) sinh ra 9g vôi sống cùng khí cacbonic

a. Viết cách làm về trọng lượng.

b. Tính trọng lượng khí cacbonic hiện ra.

Câu 2 (2đ): Lập pmùi hương trình hóa học của những phản ứng sau:

a. Nhôm + Khí ôxi → Nhôm ôxit.

b. Natri + Nước → Natri hiđrôxit + Khí Hiđrô

Câu 3 (3đ): Cho 13 gam Kẽm công dụng đầy đủ với axit clohiđric theo phương trình

Zn + HCl → ZnCl2 + H2

a. Tính số mol Zn với lập phương trình bội nghịch ứng bên trên.

b. Tính thể tích khí H2 thoát ra (đktc).

c. Tính trọng lượng axit clohiđric (HCl) sẽ cần sử dụng cho làm phản ứng bên trên.

(Cho KLNT: Ca = 40; C = 12; O = 16; Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5)

(Hóa trị: Al(III); O(II); Na(I); H(I))

Đáp án và Thang điểm

A . TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 Điểm)

Chọn với khoanh tròn vào vần âm bao gồm cách thực hiện vấn đáp đúng độc nhất. Mỗi câu vấn đáp đúng 0.3đ

Câu12345678910
Đáp ánDCCABBADCD

B. PHẦN TỰ LUẬN : (7 Điểm)

Câu 1: (2đ) Phát biểu đúng nội dung định chế độ bảo toàn trọng lượng được (1đ).

Áp dụng :

a. mCaCO3 = mCaO + mCO2 (0.5 điểm)

b. mCO2 = mCaCO3 – mCaO = 10,2 – 9 = 1,2 g (0.5 điểm)

Câu 2: (2đ)

- Mỗi PTHH viết đúng được (0.5 điểm)

- Mỗi PTHH cân đối đúng được (0.5 điểm)

a. 4Al + 3O2 → 2Al2O3

b. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Câu 3: (3đ):

a. Số mol Zn: nZn = m/M = 0,2 mol(0.5 điểm)

Lập phương trình làm phản ứng trên.

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2(0.5 điểm)

1mol2mol1mol1mol

0,2 mol0,4 mol0,2 mol0,2 mol

b. nH2 = nZn = 0,2 mol (0.5 điểm)

Thể tích khí H2 bay ra (đktc). V = n.22,4 = 0,2.22,4 = 4,48 lít(0.5 điểm)

c. Khối hận lượng axit clohiđric (HCl) sẽ dùng mang lại bội nghịch ứng trên.

nH2 = 2nZn = 0,4 mol (0.5 điểm)

mHCl = n.M = 0,4.36,5 = 14,6 g(0.5 điểm)

*

Phòng Giáo dục với Đào chế tạo ra .....

Đề thi 45 phút Học kì 1

Môn: Hóa Học lớp 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Câu 1: ( 1 diểm) Đơn hóa học là gì? Viết công thức hoá học của 2 1-1 chất

Câu 2: ( 1 điểm) Hiện tượng hoá học tập là gì? Cho ví dụ?

Câu 3: ( 3 điểm) Lập PTHH của những bội nghịch ứng sau:

a. Mg + O2 → MgO

b. sắt + Cl2 → FeCl3

c. NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2 + NaCl

d. HCl + Mg → MgCl2 + ?

e. Fe2O3 + HCl → FeCl3 + H2O

f. Al + O2 → Al2O3

Câu 4: ( 2 điểm) Một chất khí A bao gồm tỉ khối hận so với H2 là 8, có yếu tố những ngulặng tố gồm: 75% C và 25% H. Hãy lập bí quyết hoá học của phù hợp chất A

(Biết C = 12 , H = 1)

Câu 5: (3 điểm) Cho 13g kẽm chức năng cùng với HCl theo sơ đồ làm phản ứng

Zn + HCl → ZnCl2 + H2

a. Lập PTHH của bội nghịch ứng.

b. Tính khối lượng HCl sẽ tđắm đuối gia bội phản ứng

c. Tính thể tích khí H2 (ĐKTC) sẽ hiện ra sau phản bội ứng

( Biết Zn = 65 , H = 1 , Cl = 35,5 )

Đáp án cùng Thang điểm

Câu 1:

- Đơn chất là đông đảo hóa học được khiến cho xuất phát điểm từ 1 nguim tố hoá học tập.(0.5 điểm)

- Ví dụ: Al , N2 (từng ví dụ đúng 0,25 đ)(0.5 điểm)

Câu 2:

- Hiện tượng hóa học thay đổi tất cả tạo ra hóa học bắt đầu Gọi là hiện tượng lạ hoá học(0.5 điểm)

- Ví dụ: con đường cháy thành than và nước(0.5 điểm)

Câu 3:

Lập đúng những PTHH từng PT (0,5 điểm)

a. 2Mg + O2 → 2MgO

b. 2sắt + 3Cl2 → 2FeCl3

c. 2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2 + 2NaCl

d. 2HCl + Mg → MgCl2 + H2

e. Fe2O3 + 6 HCl → 2FeCl3 + 3 H2O

f. 4Al + 3O2 → 2 Al2O3

Câu 4:

Ta có: MA = 8 . 2 = 16 (g) (0,5 điểm)

mC = 16. 75% = 12 (g) (0,25 điểm)

nC = 12 /12 = 1 (mol) (0,25 điểm)

mH = 16 – 12 = 4 (g) (0,25 điểm)

nH = 4 / 1 = 4 (mol) (0,25 điểm)

Công thức hoá học: CH4 (0,5 điểm)

Câu 5:

a. PTHH: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 (0,5 điểm)

nZn = 13 : 65 = 0,2 (mol) (0,5 điểm)

b.Theo PT: nHCl = 2 nZn = 2. 0,2 = 0,4 mol (0,5 điểm)

Vậy mHCl = 0,4 . 36,5 = 14,6(g) (0,5 điểm)

c. Theo PTHH: nH2 = nZn = 0,2 mol (0,5 điểm)

VH2 (đktc) = 0,2 . 22,4 = 4,48 (l) (0,5 điểm)

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào tạo ra .....

Đề thi 45 phút Học kì 1

Môn: Hóa Học lớp 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Hạt nhân nguyên ổn tử cấu trúc bởi:

A. Proton với electron

B. Proton với nơtron

C. Nơtron cùng electron

D. Proton, nơtron và electron.

Câu 2. Dãy hóa học tất cả các đối kháng chất:

A. Na, Ca, CuCl2, Br2.

B. Na, Ca, CO, Cl2

C. Cl2, O2, Br2, N2.

Câu 3. Công thức hoá học tập của hợp chất tạo thành vị nguyên ổn tố R với team SO4 là R2(SO4)3. Công thức hoá học tập của thích hợp chất chế tạo vì nguyên ổn tố R cùng nguim tố O là:

A. RO B. R2O3C. RO2D. RO3

Câu 4. Chất khí A có dA/H2 = 14 cách làm hoá học tập của A là:

A. SO2 B. CO2 C. NH3 chiều. N2

Câu 5.

Xem thêm: Hướng Xây Nhà Hợp Tuổi Ất Mão Hợp Hướng Nào, Làm Nhà Hướng Nào Theo Phong Thuỷ

Số phân tử của 16 gam khí oxi là:

A. 3. 1023B. 6. 1023C. 9. 1023D. 12.1023

Câu 6. Đôt cháy không còn một phân tử đúng theo hóa học A( chưa biết) đề nghị 2 phân tử O2 . Sau bội phản ứng chiếm được 2 phân tử CO2 với 2 phân tử H2O. Công thức hoá học của phù hợp hóa học A là:

A. C2H6B. C2H4C. C2H4O D. C2H4O2

Phần từ luận

Câu 1. (3 điểm): Hoàn thành những pmùi hương trình hoá học sau:

1.Na +O2 → Na2O

2.Na3PO4 +BaCl2 → NaCl + Ba3(PO4)2

3.Al2O3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O

( Cân bởi luôn luôn vào các phản bội ứng phía bên trên, ko cần viết lại)

Câu 2. (3 điểm): Cho a gam nhôm (Al) tác dụng đầy đủ với dung dịch đựng 29,4 gam axit sunfuric ( H2SO4 ). Sau phản nghịch ứng thu được muối nhôm sunfat ( Al2(SO4)3 ) với khí hiđro ( H2)

a. Viết phương thơm trình hóa học?

b. Tính a gam nhôm sẽ tđam mê gia làm phản ứng?

c. Tính thể tích khí hiđro hình thành ( ngơi nghỉ đktc)?

Câu 3 (1 điểm): Hợp hóa học A chứa nguyên tố: Fe và O . Trong phân tử A bao gồm 7 nguim tử và MA = 232 (g/mol). Tìm bí quyết hoá học tập của A?

(Cho biết : S = 32 ; O = 16; Al = 27; H = 1; Fe = 56; C = 12)

Đáp án và Thang điểm

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Mỗi đáp án đúng (0.5 điểm)

Câu 123456
Đáp án BCBDAD

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):

Câu 1 (3đ): Mỗi làm phản ứng thăng bằng đúng 1đ

1. 4Na + O2 → 2Na2O

2. 2Na3PO4 + 3BaCl2 → 6NaCl + Ba3(PO4)2

3. Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

Câu 2 (3đ):

a.( 0,5đ) 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

b.(1,25đ) Tính được khối lượng a gam nhôm: 5,4( gam)

nH2SO4 = 29,4 / 98 = 0,3 mol

Theo pt: nAl = 2/3 . nH2SO4 = 0,3 . 2/3 = 0,2 mol

mAl = 27 . 0,2 = 5,4 g

c.(1,25đ) Tính được thể tích khí H2 hình thành (đktc): 6,72 ( lít)

Theo pt: nH2 = nH2SO4 = 0,3 mol

⇒ VH2 = 0,3 . 22,4 = 6,72 l

Câu 3 (1đ) Xác định được công thức hoá học tập của đúng theo hóa học A: Fe3O4

Đặt CTHH là FexOy

Theo bài xích ta có: 56x + 16 y = 232

x + y = 7

Giải hệ ⇒ x = 3, y = 4 ⇒ Fe3O4

*

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào chế tác .....

Đề thi 45 phút Học kì 1

Môn: Hóa Học lớp 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Trong các dãy hóa học sau dãy nào toàn là đối kháng chất?

A. H2, O2, Na, Al

B. CaO, CO2, ZnO, O2

C. H2NO3, H2CO3, H2SO4.

D. Na2SO4, K2SO4, CaCO3.

Câu 2. Trong những hàng hóa học sau dãy nào toàn là vừa lòng chất?

A. C, H2, Cl2, CO2.

B. H2, O2, Al , Zn;

C. CO2, CaO, H2O;

D. Br2, HNO3, NH3.

Câu 3. Biết Al có hóa trị (III) và O có hóa trị (II) nhôm oxit tất cả bí quyết chất hóa học là:

A. Al2O3B. Al3O2C. AlO3D. Al2O

Câu 4. Quá trình như thế nào sau đó là xảy hiện tượng kỳ lạ hóa học:

A. Muối ăn trộn vào nước.

B. Đường cháy thành than cùng nước

C. Cồn bay hơi

D. Nước dạng rắn quý phái lỏng

Câu 5. Phân tử khối hận của phù hợp hóa học CaCO3 là:

A. 70 g/mol B. 80 g/mol C. 90 g/mol D.100 g/mol

Câu 6. Hiện tượng như thế nào sau đấy là hiện tượng kỳ lạ hóa học?

A. Nhôm nung rét chảy nhằm đúc xoong, nồi…

B. Than yêu cầu đập vừa nhỏ tuổi trước lúc gửi vào bếp lò.

C. Cồn để trong lọ ko kín bị cất cánh khá.

D. Trứng để lâu ngày có khả năng sẽ bị tăn năn.

Câu 7. Trong công thức hóa học của hiđrô sunfua (H2S) với khí sunfurơ (SO2), hóa trị của lưu huỳnh theo thứ tự là:

A. I với II B. II với IVC. II với VID. IV và VI

Câu 8 : Trong quy trình bội nghịch ứng, lượng hóa học bội nghịch ứng :

A. Giữ nguyênB. TăngC. Giảm dần dần D. Cả a,b,c

Phần từ luận

Câu 1 (1,5đ): Trong các cách làm hoá hoá học sau, công thức làm sao đúng? Công thức nào sai? Hãy sửa lại cách làm sai.

a. NaOb. CaCl2 c. Al3O2

Câu 2 (2đ): Lập phương trình hoá học và cho thấy tỉ lệ thành phần số nguim tử, số phân tử những hóa học trong phản ứng.

a) Al(OH)3 → Al2O3 + H2O (nhiệt độ độ)

b) Fe + HCl → FeCl2 + H2

Câu 3 (2,5đ): Hòa rã trọn vẹn 56g sắt bằng dung dịch axit clohiđric( HCl ), phản nghịch ứng xong xuôi nhận được muối bột sắt clorua ( FeCl2) và khí hiđro.