a type of reptile that became extinct about 65,000,000 years ago. There were many different types of dinosaur, some of which were extremely large.

Bạn đang xem: Dinosaur là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ tsanaklidou.com.Học những tự bạn phải tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.


a reptile (= cold-blooded animal), some types of which were extremely large, that stopped existing a very long time ago
A dinosaur is also something that is old and that has not been able to change when conditions have sầu changed và is therefore no longer useful:
*

to lớn give sầu someone so much help or information that that person does not need khổng lồ try himself or herself

Về Việc này
*

*

Xem thêm:

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tsanaklidou.com English tsanaklidou.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語