Excel cho tsanaklidou.com 365 Word cho tsanaklidou.com 365 Outlook cho tsanaklidou.com 365 PowerPoint cho tsanaklidou.com 365 Access cho tsanaklidou.com 365 Excel 2021 Word 2021 Outlook 2021 PowerPoint 2021 Access 2021 Office 2021 OneNote 2021 Excel 2019 Word 2019 Outlook 2019 PowerPoint 2019 Access 2019 Office 2019 Excel 2016 Word 2016 Outlook 2016 PowerPoint 2016 Access 2016 Project Professional 2016 Project Standard 2016 Office 2016 OneNote 2016 Excel 2013 Word 2013 Outlook 2013 PowerPoint 2013 Access 2013 OneNote 2013 Project Professional 2013 Project Standard 2013 Office 2013 tsanaklidou.com 365 dành cho gia đình Office dành cho doanh nghiệp Office 365 Business Essentials Office 365 do 21Vianet điều hành Word 2010 Outlook 2010 PowerPoint 2010 Project 2010 Project Standard 2010 Office 2010 Excel 2007 Word 2007 Outlook 2007 PowerPoint 2007 Project Standard 2007 Office 2007 InfoPath 2007 InfoPath 2010 InfoPath 2013 InfoPath Filler 2013 Office.com Xem thêm...Ít hơn

Bạn sử dụng máy Mac? Hãy xem mục Tự động kiểm tra các bản cập nhật Office for Mac.

Bạn đang xem: Cài đặt các bản cập nhật office

Bấm vào đây để biết Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản Office sử dụng chương Windows cài đặt (MSI).

Chọn phiên bản phiên bản Office

Nếu bạn không chắc mình có phiên bản Office nào, hãy xem Tôi đang sử dụng phiên bản Office nào?

Không chắc chắn loại cài đặt bạn có là gì?


Lưu ý: Nếu bạn không thể mở ứng dụng để kiểm tra loại bản cài đặt của mình, trước tiên hãy thử các bước gỡ cài đặt Click-to-Run hoặc MSI phổ biến hơn.


Tạo hoặc mở tệp hiện có, rồi chọn Tệp > Tài khoản (hoặc có thể là Tài khoản Office).


Phiên bản mới hơnOffice 2013Office 2010Office 2007Office 2003

Các phiên bản mới hơn của Office

Mở bất kỳ Ứng dụng Office, chẳng hạn như Word, rồi tạo một tài liệu mới.

Đi tới Tệp >khoản (hoặc Tài Office nếu bạn đã mở Outlook).

Bên dưới Thông tin Sản phẩm, chọn Tùy chọn Cập nhật > Cập nhật Ngay.


Lưu ý: Có thể bạn cần bấm vào mục Cho phép Cập nhật trước nếu bạn chưa thấy tùy chọn Cập nhật Ngay vào lúc đó.


Đóng cửa sổ "Bạn đã được cập nhật!" sau khi Office hoàn tất việc kiểm tra và cài đặt các bản cập nhật.

Bạn cũng có thể sử dụng nút Tùy chọn Cập nhật để Tắt Cập nhật hoặc để Xem Cập nhật đã được cài đặt trước đây.


Office trong tsanaklidou.com Store

Nếu bạn đã mua Officetừ ứng dụng tsanaklidou.com Store trên thiết bị Windows của mình, bạn có thể cập nhật các Office từ cùng một vị trí!

Thoát tất cả ứng dụng Office.

Mở ứng dụng tsanaklidou.com Store bằng cách nhập "tsanaklidou.com Store" vào phần tìm kiếm trên thanh tác vụ và nhấn Enter.

Bấm vào biểu

*
trang và đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản tsanaklidou.com được liên kết với giấy phép Office bạn.

Bấm vào biểu tượng

*
của > chọn Tải xuống và Cập nhật.

Bấm vào Tải bản cập nhật.


Lưu ý: Nếu bạn nhận được thông báo "Bạn đã sẵn sàng" sau khi bấm vào Tải bản cập nhật, bạn không có bất kỳ bản cập nhật mới nào để cài đặt.

*


Không hoạt động? Hãy thử thao tác này:

Hãy đảm bảo rằng PC của bạn được kết nối với Internet. 

Nếu bạn muốn cập nhật Office nhưng không thể mở bất kỳ ứng dụng Office nào, hãy thử sửa chữa bộ Office của mình:

Đi đến Panel Điều khiển > Chương trình > Gỡ cài đặt chương trình.

Tìm và chọn phiên bản tsanaklidou.com Office trên máy tính của bạn. Trong thanh ở trên, bấm vào Thay đổi.

Xem thêm: Những Quy Định Dành Cho Đường Cao Tốc Là Gì Chú Thích Đường Gom Cao Tốc Là Gì

Chọn Sửa chữa Nhanh > Sửa chữa. Nếu hoạt động này không hiệu quả, hãy thử lại các bước nhưng hãy chọn Sửa chữa Trực tuyến thay vào đó. Nếu bạn vẫn không thể mở bất kỳ ứng dụng nào, hãy gỡ cài đặt và cài đặt lại Office.


1. Mở ứng dụng Office 2013 bất kỳ, chẳng hạn như Word, rồi tạo tài liệu mới.

2. Bấm vào Tệp > Tài khoản (hoặc Tài khoản Office nếu bạn đã mở Outlook 2013).

3. Bên dưới Thông tin Sản phẩm, chọn Tùy chọn Cập nhật.


*

*

5. Chọn Cập nhật Ngay để kiểm tra bằng cách thủ công và cài đặt các bản cập nhật Office.

6. Đóng cửa sổ "Bạn đã được cập nhật!" sau khi Office hoàn tất việc kiểm tra và cài đặt các bản cập nhật.Quan trọng:  Office 2010 không còn được hỗ trợ. Nâng cấp lên tsanaklidou.com 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.Nâng cấp ngay


Mở ứng dụng Office 2010 bất kỳ, chẳng hạn như Word 2010, rồi tạo một tài liệu mới.

Đi tới Tệp > Trợ giúp > Kiểm tra Cập Nhật.

Chọn Cài đặt Cập nhật hoặc Kiểm tra Cập nhật. Nếu không có tùy chọn nào khả dụng, hãy làm theo các bước bổ sung được cung cấp trong cửa sổ bật lên xuất hiện sau khi bạn chọn Kiểm tra Cập nhật.


*

Không hoạt động? Hãy thử thao tác này:

Hãy đảm bảo rằng PC của bạn được kết nối với Internet. 

Nếu bạn muốn cập nhật Office nhưng không thể mở bất kỳ ứng dụng Office nào, hãy thử sửa chữa bộ Office của mình:

Đi đến Panel Điều khiển > Chương trình > Gỡ cài đặt chương trình.

Tìm và chọn phiên bản tsanaklidou.com Office trên máy tính của bạn. Trong thanh ở trên, bấm vào Thay đổi.


Cảm ơn bạn đã sử dụng Office 2007. Nếu bạn đang tìm các bản cập nhật thì Office 2007 không còn được hỗ trợ nữa.

Để sử dụng các tính năng mới nhất và nhận được các bản cập nhật bảo mật cập nhật nhất, chúng tôi đề xuất bạn có phiên bản mới nhất của Office.

Nâng cấp lên tsanaklidou.com 365


Cảm ơn bạn đã sử dụng Office 2003. Nếu bạn đang tìm các bản cập nhật, đã ngừng Hỗ trợ đối với Office 2003.

Để sử dụng các tính năng mới nhất và nhận được các bản cập nhật bảo mật cập nhật nhất, chúng tôi đề xuất bạn có phiên bản mới nhất của Office.

Nâng cấp lên tsanaklidou.com 365


Khi nào thì tôi nhận được các tính năng mới nhất cho tsanaklidou.com 365?