Chữ attention đi với những rượu cồn từ bỏ khác biệt sẽ với nghĩa khác nhau, và attention xuất hiện thêm không ít trong số kỳ thi TOEIC, TOEFL…Trong Khi bạn học tập còn nếu như không khéo sẽ không còn ghi nhớ các thành ngữ kết hợp với attention. Chúng ta thuộc coi Tập thích hợp những thành ngữ kết phù hợp với attention.

Tập hợp toàn bộ giới trường đoản cú trong giờ đồng hồ anh

Hợp pháp hóa lãnh sự


*

attention please! Hãy vắng lặng (sắp nói một điều gì đó)

attract one’s attraction: thu hút / đam mê sự để ý của ai

= hotline, capture, catch, commvà, compel (bắt phải), demvà, draw, grab one’s attention

attract unwelcome attention: thu hút sự chú ý ko mong muốn đợi

be the center of attention: là trung trọng điểm của sự việc chụ ý

be all attention: rất siêng năng chú

bring sth lớn one’s attention: tạo nên ai để ý vào điều gì

gọi one’s attention to lớn (s.o /sth): hấp dẫn sự chú ý

Call away one’s attention: tạo cho ai đãng trí / tạo nên ai không chú ý

catch one’s attention: khiến cho ai cần chú ý, thú vị sự chăm chú của ai

come khổng lồ (st& at) attention: đứng nghiêm

concentrate one’s attention lớn sth/sb: tập trung chú ý vào ai/loại gì

= confine, focus one’s attention to sth/sb

direct one’s attention to: chú trọng/ triệu tập chú ý đến điều gì

distract one’s attention: làm sao nhãng sản xuất sự để ý của ai

draw one’s attention to something: đắm say sự chăm chú của người nào vào điều gì / xem xét ai về điều gì

for the attention of sb: (ở đầu thư) gửi đến ai

gain one’s attention: nhận được sự quan tiền tâm

garner one’s attention = gain one’s attention

get one’s attention: đam mê sự crúc ý

get /have sầu sb’s undivided attention: là người hoặc vật độc nhất được lưu ý đến, được ai nổi bật quan liêu tâm

give sầu (sb/sth) = pay attention

give / have sầu one’s full & undivided attention: chăm chú hoàn toàn cho ai đó

have one’s attention: đã có được sự chăm chú của ai

hold one’s attention: giữ lại được sự chăm chú của ai

= keep, rivet one’s attention

need one’s attention: cần phải có sự chăm lo, để ý của ai

pay attention lớn something/somebody: chăm chú đến điều gì/ai

pay cthua kém attention to something: để ý thật kỹ càng điều gì

pay insufficient attention to something: không để ý đầy đủ mang đến điều gì

pay meticulous attention to: xem xét một cách tỉ mỉ đến điều gì

require one’s immediate attention: phải sự chú ý ngay lập tức của ai

receive attention at a hospital: được chăm sóc điều trị tại một bệnh viện

receive one’s attention = gain one’s attention

show attentions to somebody: ân cần chu đáo với ai (số nhiều)

snap to attention: nkhô nóng cngóng vào tư cố gắng nghiêm (V)

To take one’s attention off sth: làm cho tất cả những người nào không xem xét, không quan tâm đến việc gì

turn one’s attention to: chuyển qua làn đường khác chăm chú sang trọng điều khác

Hình như, những thành ngữ attention hoàn toàn có thể kết phù hợp với các tính tự nhằm hình thành thêm các thành ngữ attention, chẳng hạn to pay cthảm bại attention to: để ý quan trọng đến…

Hy vọng nội dung bài viết này vẫn tập phù hợp tất cả thành ngữ liên quan mang đến attention sẽ giúp ích cho mình phần nào vượt qua những kỳ thì quốc tế. Bạn rất có thể góp sức ở vị trí Bình luận bên dưới bài viết này.