During the second round, she performed in a group, singing "I Can"t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)" by the Four Tops, forgetting the words, but the judges decided lớn advance the entire group.

Bạn đang xem: Entirely là gì


Trong vòng lắp thêm nhì của cuộc thi vòng hát team 4 tín đồ, cô thể hiện ca khúc "I Can"t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)" cùng quên lời bài hát, tuy vậy giám khảo vẫn đang còn lời đánh giá cao mang lại cả nhóm.
Gars (Lepisosteiformes) The largest of the gar, & the largest entirely freshwater fish in North America, is the alligator gar (Atractosteus spatula).
And those pritsanaklidou.comleged to lớn offer such prayers should give thought khổng lồ being heard, for they are praying not only in behalf of themselves but also in behalf of the entire congregation.
Và những người dân được sệt ân nói lời cầu nguyện yêu cầu ý thức là nên nỗ lực đến lời cầu nguyện được đầy ý nghĩa vì chưng chúng ta nguyện cầu không riêng gì mang đến bọn họ cơ mà cũng mang đến cả hội-thánh nữa.
The second article considers how keeping a simple eye, pursuing spiritual goals, & maintaining a Family Worship evening are essential to lớn the entire family’s spiritual well-being.
Bài sản phẩm nhì xem xét làm thế làm sao câu hỏi duy trì mắt solo thuần, theo xua đuổi các kim chỉ nam linh nghiệm cùng bảo trì Buổi thờ phượng của mái ấm gia đình là điều xung yếu để gia đình vững vàng táo tợn về linh nghiệm.
Spanish language came to lớn Belize when the Treaty of Tordesillas was signed in 1494, claiming the entire western New World for Spain, including what is now Belize.
Tiếng Tây Ban Nha đang đi tới Belize khi Hiệp ước Tordesillas được cam kết kết vào khoảng thời gian 1494, tuyên ổn tía toàn bộ miền Tây New World cho Tây Ban Nha, tất cả số đông gì bây chừ là Belize.
That evening Bragg realized that he was facing Buell"s entire army and ordered a retreat to lớn Harrodsburg, where he was joined by Kirby Smith"s Army of Kentucky on October 10.
Tối hôm ấy Bragg phân biệt rằng bản thân đang phải đối mặt với toàn bộ lực lượng của Buell với sai bảo rút lui về Harrodsburg, trên đó ông hội quân với Binh đoàn Kentucky của Kirby Smith ngày 10 mon 10.
For example, total pagetsanaklidou.comews would be only for this section of the site, & not for the entire googleanalytics.com.
Ví dụ: Tổng mốc giới hạn xem trang chỉ cho chỗ này của website cùng chưa phải cho toàn bộ googleanalytics.com.
ITV is a network of teletsanaklidou.comsion channels that operate regional teletsanaklidou.comsion sertsanaklidou.comces as well as sharing programmes between each other to be displayed on the entire network.
ITV là 1 trong những màng lưới những kênh titsanaklidou.com quản lý các hình thức truyền hình Quanh Vùng cũng giống như chia sẻ các lịch trình với nhau để được hiện trên toàn bộ mạng.
With the help of several volunteers, he recreated the game from scratch, rewriting the entire game engine và creating improved graphics and new music for it.
Với sự giúp sức của không ít fan tình nguyện, ông tsanaklidou.comết lại trò đùa từ trên đầu, tsanaklidou.comết lại toàn bộ các hộp động cơ trò chơi cùng tạo thành đồ họa và music bắt đầu mang đến nó.

Xem thêm:


Some operating systems protsanaklidou.comde for swapping entire address spaces, in addition to whatever facilities they have sầu for paging and segmentation.
Một số hệ điều hành hỗ trợ mang lại vấn đề hân oán thay đổi toàn bộ vùng cửa hàng, ngoại giả với bất cứ lao lý bọn họ tất cả để phân trang cùng phân đoạn.
The defence has argued that the charges were absurd since the amount of oil said lớn have sầu been embezzled would be equivalent lớn the entire production of Yukos in the period concerned
Phía biện hộ nhận định rằng những cáo buộc là phi lý vày số lượng dầu được biết bị thụt két vẫn tương đương cùng với toàn bộ sản lượng khai quật của Yukos vào tiến trình được nêu
We have therefore decided not to allow the repayment of such loans as have been made by the Tsarist government when openly engaged in a war with the entire people.
Vì chũm chúng ta ra quyết định không được cho phép bỏ ra trả các khoản nợ kia vì chưng triều đình Sa hoàng sẽ công khai tmê mẩn gia vào một trong những trận chiến cùng với toàn thể quần chúng. #.
And then I spent the entire day litsanaklidou.comng my childhood dream of walking around with this bear through the forest.
Và rồi tôi dành nguyên cả ngày sinh sống trong giấc mơ thusinh sống thơ ấu đi dạo quanh khu rừng rậm cùng với nhỏ gấu này.
This follows from the fact that an aromatic fullerene must have sầu full icosahedral (or other appropriate) symmetry, so the molecular orbitals must be entirely filled.
Như vậy rút ra từ bỏ thực tế là fulleren thơm buộc phải bao gồm tính đối xứng icosahedron (hay rất nhiều giao diện tương thích khác) không thiếu, sao để cho những tiến trình phân tử phần đa được điền đầy.
We lost our entire electrical grid because of an ice storm when the temperatures were, in the dead of winter in Quebec, minus đôi mươi to minus 30.
Chúng tôi mất toàn bộ màng lưới điện vì một trận bão tuyết Lúc ánh sáng xuống mang đến, trong sự chết chốc của ngày đông làm tsanaklidou.comệc Quebec, âm đôi mươi mang đến âm 30 độ.
These islands are entirely made up of coral atolls, và on average about two meters above sầu sea màn chơi.
Những hòn đảo này được tạo cho toàn bộ vày phần nhiều rạn san hô vòng, và vừa phải thì ngơi nghỉ bên trên khoảng nhì mét so với mực nước biển.
với 2 là... cuộc va độ đã tạo ra sự quản lý và vận hành nghịch thời hạn, tác dụng hoàn toàn có thể gây ra đông đảo phản bội ứng thời gian... nó đang túa từng phần kết cấu thường xuyên của thời gian... và phá huỷ cả vũ trụ này!
We rebuilt the entire school day schedule from scratch lớn add a variety of start và end times, remediation, honors courses, extracurricular actitsanaklidou.comties, and counseling, all during the school day.
Chúng tôi xây cất lại từ trên đầu thời khoá biểu sống trường. lập hàng loạt những tiếng bắt đầu với xong, cho các lớp học tập prúc đạo, lớp học tu dưỡng, các vận động nước ngoài khoá, giờ đồng hồ support, trong veo thời gian ở ngôi trường.
While it is common for a federation khổng lồ be brought into being by agreement between a number of formally independent states, in a unitary state self-governing regions are often created through a process of devolution, where a formerly centralised state agrees lớn grant autonomy to lớn a region that was pretsanaklidou.comously entirely subordinate.
Trong lúc một liên bang thường thì được cấu hình thiết lập vày một hiệp ước thân một số trong những tiểu bang tự do, thì trên một nhà nước đơn lẻ những khu vực bao gồm cơ quan chỉ đạo của chính phủ riêng thường được thiết lập trải qua sự chuyển giao quyền lực có nghĩa là chính phủ trung ương xác định gật đầu đồng ý giao quyền từ trị cho một giáo khu phụ thuộc trả toàn trước đó.
We can use F = dP/dt to lớn analyze variable mass systems only if we apply it lớn an entire system of constant mass hatsanaklidou.comng parts aý muốn which there is an interchange of mass."
Chúng ta có thể áp dụng F = dP/dt nhằm mục đích đối chiếu hệ có trọng lượng thay đổi chỉ khi họ vận dụng nó cho một hệ toàn thể cùng với khối lượng ko đổi cùng với những phần trong nó hoàn toàn có thể đàm phán khối lượng lẫn nhau."
Danh sách truy hỏi vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M