They exemplify in an inspiring way the power that comes into our lives as we exercise faith, accept assignments, & fulfill them with commitment and dedication.

Bạn đang xem: Exemplify là gì


Họ thể hiện trong một phương pháp đầy soi dẫn quyền lực mà mang đến cùng với cuộc sống của họ lúc họ thực hành thực tế đức tin, chấp nhận quá trình chỉ định và hướng dẫn, với làm cho tròn với lòng cam kết với tận tụy.
Một cặp bà xã ông chồng y như vậy là phụ huynh của một người bạn của tôi, chúng ta nêu gương xuất sắc về qui định này mang lại tôi.
Michael Lynch points out that Robert II"s reign from 1371 until the lieutenancy of Carriông xã in 1384 had been one exemplified by continued prosperity & stability – a time which Abbot Bower described as a period of "tranquility, prosperity và peace".
Michael Lynch chỉ ra rằng triều đại của Robert II từ 1371 cho đến lúc Carrichồng trở nên Giám quốc năm 1384 chứng con kiến nền thái bình hạnh phúc – thời mà lại Abbot Bower mô tả là 1 trong những giai đoạn "im tĩnh, hạnh phúc, và hòa bình".
His boundless curiosity was best exemplified by his notebooks, which were filled with inventions, lượt thích a tank, flying machine, and a parachute.
Sổ tay của Da Vinci là minh chứng tốt nhất có thể cho sự tìm kiếm tòi giới hạn max của ông Ông đang che đầy quyển sổ bởi các sáng tạo của bản thân mình nlỗi xe pháo tăng, thiết bị cất cánh và cho dù nhảy
19 David exemplified the counsel that his son Solotháng later offered khổng lồ young people: “Rethành viên, now, your Gr& Creator in the days of your young manhood . . .
19 Con trai Đa-vít là Sa-lô-môn vẫn giới thiệu lời khuim cho người trẻ: “Trong buổi còn thơ-ấu hãy tưởng-nhớ Đấng Tạo-Hóa ngươi. . .
6 Reflecting in this way on Jehovah’s warmth và deep feeling, as exemplified by his Son, will touch your heart, filling it with greater appreciation for His tender and appealing qualities.
6 Suy nghĩ theo cách đây về sự việc nhiệt độ trung khu và tình cảm sâu xa của Đức Giê-hô-va qua gương của Con Ngài, đã rượu cồn mang lại lòng các bạn, khiến cho lòng đầy sự hàm ân đối với đức tính dịu dàng với hấp dẫn đó.
The Ministry of Universal Wisdom taught that all humans have the power to lớn tap into the "Universal Mind of God", which facilitates evolutionary progress such as that exemplified by Jesus & Ashtar.
Sở Trí tuệ Toàn cầu đã dạy dỗ rằng tất cả hầu như người dân có quyền van nài "Trí tuệ Toàn cầu của Chúa", chế tạo ra điều kiện cho quá trình tiến hóa nhỏng được minc họa bởi ví dụ vị Chúa Giêsu và Ashtar.
What is the elders’ main responsibility toward the floông chồng, as exemplified by Jehovah and Jesus Christ?
Trách nhiệm chủ yếu yếu của những trưởng lão so với bè bạn rán là gì, theo gương mẫu mã của Đức Giê-hô-va cùng đấng Christ?
The principle Nephi exemplified in 1 Nephi 17 & throughout his life is that if we keep the commandments, then the Lord will strengthen us và provide means for us to accomplish that which He has commanded.

Xem thêm: Tiết Lộ Bảo Anh Ca Sĩ Bảo Anh Cao Bao Nhiêu, Bảo Anh Cao Bao Nhiêu


Nguyên tắc nhưng Nê Phi nêu lên trong 1 Nê Phi 17 với trong suốt cuộc sống của ông là trường hợp chúng ta tuân giữ lại những lệnh truyền, thì Chúa đã củng cầm chúng ta cùng cung ứng phương tiện cho họ để chấm dứt điều cơ mà Ngài sẽ truyền lệnh.
Challenge the family to choose & emulate a spiritual trait exemplified by these righteous men and women.
Yêu cầu gia đình nhưng mà các bằng hữu đào tạo và huấn luyện nên chọn và tích cực và lành mạnh làm theo đặc tính nằm trong linh của các người phái nam với những người cô gái tức thì thiết yếu này.
Invite them to lớn tóm tắt some of their responses with the class & discuss how these responses exemplified the principles of Acquiring Spiritual Knowledge.
Mời chúng ta chia sẻ một trong những câu vấn đáp của mình cùng với lớp học tập với đàm luận về kiểu cách những câu vấn đáp của họ minch họa những vẻ ngoài Đạt Được Sự Hiểu Biết Thuộc Linh ra làm sao.
So if we are wise, we will encourage, praise, & exemplify everything which invites the companionship of the Holy Ghost.
Vậy đề xuất, nếu tốt nhất, bọn họ sẽ khuyến khích, đánh giá cao với nêu gương phần lớn điều bao gồm tính năng mời Hotline sự sát cánh đồng hành của Đức Thánh Linch.
The only exceptions are rivers which have sầu their sources amongst mountains clad with perpetual snow & are fed by glaciers; their floods occur in the summer from the melting of snow và ice, as exemplified by the Rhône above the Lake of Geneva, and the Arve which joins it below.
Ngoại lệ tốt nhất là con sông gồm những mối cung cấp cung ứng bởi vì bởi các sông băng tự những ngọn gàng núi tuyết vĩnh viễn; đồng đội lụt của những dòng sông này xảy ra vào mùa hè bởi vì sự chảy tan của băng tuyết, đại diện thay mặt là sông Rhône bên trên hồ Genève sầu, với sông Arve sầu - sông đã nhập chiếc cùng với Rhône về phía hạ nguồn.
Ngài chính là minch chứng, rằng ngay cả vào góc của trái đất, lòng yêu nước vẫn luôn là bổn phận cao quý nhất.
The main pyramid of Sahure"s mortuary complex exemplifies the decline of pyramid building, both in terms of kích thước & unique.
Bài bỏ ra tiết: Kyên từ bỏ tháp Sahure Kim trường đoản cú tháp thiết yếu ở trong khu phức hợp tang lễ của Sahure là dẫn chứng điển hình cho biết thêm sự trở xuống vào câu hỏi kiến tạo các kim từ bỏ tháp, bao gồm cả kích thước và quality.
Self-discipline & self-control are consistent và permanent characteristics of the followers of Jesus, as exemplified by Peter, James, và John, who indeed “forsook all, và followed hlặng.”
Sự kỷ chế độ tự giác với sự từ bỏ chủ là những đậm chất ngầu và cá tính kiên định với lâu dài của những tín trang bị của Chúa Giê Su, nhỏng đã có được tiêu biểu vị Phi E Rơ, Gia Cơ cùng Giăng, họ quả tình đã “quăng quật hết thảy cơ mà theo Ngài.”
Điểm lưu ý này được thấy rõ vị trí sự sung sướng, cẩn thận trang bị hai của trái thánh linc mà lại bọn họ vẫn để mắt tới.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M