In order khổng lồ be nominated firstly as an ordinary Artist had to be awarded for Soviet Armenian People"s artist, subsequently Soviet Union People"s Artist.

Bạn đang xem: Firstly là gì


Thông thường nhằm đạt được danh hiệu này thì rất cần phải trao bộ quà tặng kèm theo thương hiệu Nghệ sĩ công trạng rồi Nghệ sĩ quần chúng của những nước vào Liên Bang Xô Viết.
The Merton Thesis has two separate parts: Firstly, it presents a theory that science changes due to lớn an accumulation of observations and improvement in experimental techniques and methodology; secondly, it puts forward the argument that the popularity of science in 17th-century England and the religious demography of the Royal Society (English scientists of that time were predominantly Puritans or other Protestants) can be explained by a correlation between Protestantism và the scientific values.
Mệnh đề Merton tất cả hai phần riêng biệt biệt: Thđọng nhất, nó trình diễn một định hướng cho rằng khoa học thay đổi bởi sự tổng thích hợp các quan lại tiếp giáp cùng cải thiện các kỹ thuật với Phương thơm pháp luận thực nghiệm; trang bị nhị, nó đưa ra lập luận rằng sự phổ cập của công nghệ sinh hoạt Anh cầm kỷ 17 cùng nhân khẩu học tôn giáo của Hội Hoàng gia Luân Đôn (Các nhà công nghệ Anh thời đó chủ yếu là những người dân tkhô giòn giáo hay những người Tin Lành khác) rất có thể được lý giải bằng sự đối sánh tương quan thân Tin Lành với những giá trị khoa học.
The beard was reintroduced lớn mainstream society by the counterculture, firstly with the "beatniks" in the 1950s, and then with the hippie movement of the mid-1960s.
Sở râu được áp dụng lại đến thôn hội chủ yếu để ngăn chặn lại văn hóa truyền thống hiện đại nhất, trước tiên là "beatniks" vào trong năm 1950, và tiếp nối cùng với trào lưu hippie trong số những năm 1960.
Firstly its conservative-right ideology promotes the preservation of Cambodia"s "cultural landmarks" while improving the capital thành phố "Phnom Penh"s master plan" to lớn mover "buildings in the city in order to" be an excellent "modern city."
Trước không còn là tứ tưởng hủ lậu hữu khuynh của nó nhằm mục đích địa chỉ bài toán bảo đảm "điểm mốc vnạp năng lượng hóa" của Campuchia trong khi cải thiện Thành Phố Hà Nội theo "phiên bản quy hướng đại Phnôm Pênh" nhằm sửa sang "những công trình xây dựng trong tỉnh thành để" biến chuyển một "đô thị hiện nay đại" hơn nhiều.
But, irrespective sầu of the presence or absence of British troops in the Balkans, German intervention would have sầu taken place firstly because the Germans had to lớn secure the right flank of the German Army which was to operate against Russia according to lớn the plans already prepared in autumn 1940 and secondly because the possession of the southern part of the Balkan Peninsula commanding the eastern kết thúc of the Mediterranean was of great strategic importance for Germany"s plan of attacking Great Britain and the line of Imperial communications with the East. ^ f: During the night of 6 April 1941, while the German invasion had already begun, the Yugoslavs informed the Greeks that they would implement the plan: they would attaông xã the Italian troops in the morning of the next day at 6:00 a.m.
Nhưng, bất kỳ gồm hay là không sự hiện hữu của quân Anh trên Balkan, sự can thiệp của Đức vẫn sẽ ra mắt trước hết bởi vì bạn Đức cần bảo đảm an toàn mang đến sườn nên của Lục quân Đức đã đánh nước Nga theo chiến lược đã có được sẵn sàng từ ngày thu năm 1940, và sản phẩm nữa là do bài toán download phần phía nam chào bán đảo Balkan góp khắc chế và kìm hãm miền cực đông Địa Trung Hải tất cả trung bình đặc biệt quan trọng kế hoạch rất to lớn đến planer của Đức nhằm tiến công Anh Quốc cùng tuyến đường liên hệ của Đế chế với pmùi hương Đông. ^ f: Trong đêm 6 tháng 4 năm 1941, khi cuộc tiến công của Đức đang bắt đầu, fan Nam Tư vẫn báo mang đến Hy Lạp rằng chúng ta đã tiến hành kế hoạch: tấn công quân Ý vào sáng ngày bữa sau cơ hội 6 giờ tạo sáng.
The thành phố was visited by Pope John Paul II twice, firstly in 1982 & again in 1987; on these occasions gathered some of the largest crowds in the city"s history.
Thành phố được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II viếng thăm hai lần, lần đầu tiên vào khoảng thời gian 1982 cùng một lần nữa vào năm 1987; vào phần đa thời điểm này tập hợp một số trong những chỗ đông người lớn nhất vào lịch sử vẻ vang của thị trấn.
The release provided two notable feature improvements; firstly NT 3.51 was the first of a short-lived outing of Microsoft Windows on the PowerPC architecture.
Phiên bạn dạng này mở ra hai nâng cấp đáng kể về tính chất năng; đầu tiên, NT 3.51 là phiên phiên bản Microsoft Windows trước tiên được lộ diện trong một thời hạn nđính thêm trên kiến trúc PowerPC.
You need to underst& that in those places what really mattered was, firstly, the role of Tudman & Milosevic in coming khổng lồ the agreement, & then the fact those men went, that the regional situation improved, that the European Union could offer Bosnia something extraordinary: the chance lớn be part of a new thing, a new club, a chance to join something bigger.
Quý Khách nên hiểu đúng bản chất sống đều vị trí kia điều đích thực có mức giá trị , đầu tiên, phương châm của Tudman với Milosevic trong bài toán tiến tới thỏa thuận, và cả sự thực nhưng mà những người kia trải qua, là tình hình khoanh vùng đang nâng cao, cùng Liên minc Châu Âu rất có thể đưa ra mang đến Bosnia một đề nghị quánh biệt: cơ hội phát triển thành một trong những phần của một câu lạc bộ new, thời cơ để tyêu thích gia một sản phẩm to hơn.
Before the Blue Ribbon Sports business that would later become Nike flourished, Knight was a Certified Public Accountant (CPA), firstly with Coopers & Lybr&, and then Price Waterhouse.
Trước khi Thành lập và hoạt động ra đơn vị Blue Ribbon Sports, tiền thân của đế chế Nike, Knight là 1 trong kế toán thù tất cả chứng nhận CPA, ban đầu ông thao tác cho công ty Coopers và Lybrand với sau đó là Price Waterhouse.

Xem thêm: Thông tin mức phạt khi không có bằng lái xe ô tô 2021


Firstly, there are several hormone-producing glands: three in your brain, and seven in the rest of your toàn thân.
Trước tiên, có một số trong những hormone vì chưng tuyến nội ngày tiết sản sinh như: cha con đường trên não, cùng bảy con đường nghỉ ngơi đều địa chỉ không giống.
Firstly, tropical continents are more reflective sầu than open ocean, và so absorb less of the Sun"s heat: most absorption of Solar energy on Earth today occurs in tropical oceans.
Thứ đọng nhất, những châu lục nhiệt đới gió mùa bao gồm tính phản nghịch chiếu hơn đại dương, cùng cho nên vì thế hấp thụ nhiệt độ thấp hơn của phương diện trời: hầu như sự dung nạp tích điện mặt trời bên trên trái khu đất ngày này xảy ra nghỉ ngơi các biển cả nhiệt đới gió mùa.
Firstly, the regulation of an enzyme in a pathway is how its activity is increased & decreased in response khổng lồ signals.
Thđọng nhất, cân bằng vận động enzyme vào một tuyến phố gửi hóa là làm tăng hoặc sút hoạt tính của chúng nhằm đáp ứng nhu cầu cùng với dấu hiệu.
From the point of view of the imperial army, the most useful sources are: firstly, works by the general Caius Julius Caesar, Commentarii de Bello Gallico and Commentarii de Bello Civili, covering his conquest of Gaul (58-50 BC) and his civil war against rival general Pompey (49-48 BC), respectively.
Từ ánh nhìn về quân đội Đế quốc, những mối cung cấp bổ ích thường xuyên được thực hiện nhiều nhất là: sản phẩm nhất, những tác phẩm của tướng Gaius Julius Caesar nlỗi De Bello Galliteo với De Bello Civili, bao gồm cuộc chinh phục xứ đọng Gaul của chính bản thân mình (58-50 TCN) cùng cuộc binh đao của ông hạn chế lại kình địch Pompey (49-48 TCN) tựa như.
And what they showed me is that, well, firstly, it"s at least to say odd that we don"t treat these pigs as absolute kings và queens.
Và điều bọn chúng đến tôi thấy là, ồ, thứ nhất, nói " kì viên " còn là thanh thanh tại vì sao họ không đối xử với phần nhiều chụ heo như là các ông vua bà hoàng tuyệt vời.
First proclaimed by the United Kingdom in 1954, it was established to lớn encourage all countries khổng lồ institute a day, firstly khổng lồ promote mutual exchange và understanding aao ước children và secondly lớn initiate action to benefit và promote the welfare of the world"s children.
Đầu tiên được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuim ba cùng đề xướng vào năm 1954 nhằm khuyến nghị toàn bộ những nước member ghi ghi nhớ một ngày, trước hết là để liên can thương lượng cùng hiểu biết lẫn nhau giữa các trẻ em và đồ vật hai để bắt đầu tăng cường hành động phát triển phúc lợi an sinh và hệ trọng sản xuất phúc lợi an sinh của trẻ em bên trên nhân loại.
Firstly, there were the heavy cavalry of which there were Kataphraktoi (armoured) and Aphraktoi (unarmoured).
Firstly, runoff water can extract soil contaminants and carry them in the size of water pollution lớn even more sensitive aquatic habitats.
Thđọng nhất, nước rã có thể trích xuất chất tạo độc hại đất và với chúng theo hiệ tượng ô nhiễm và độc hại nước mang đến môi trường sống tbỏ sản thậm chí còn mẫn cảm rộng.
Firstly, sex work is and always has been a survival strategy for all kinds of unpopular minority groups: people of color, migrants, people with disabilities, LGBTQ people, particularly trans women.
Trước hết, chào bán dâm luôn là phương tiện đi lại kiếm sinh sống của những nhóm nhỏ dại không nhiều được hiểu đến: fan da màu sắc, nhập cảnh, fan không nhiều suôn sẻ, bạn đồng tính, đưa giới, đặc biệt là thanh nữ đưa giới.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M