*

Bạn đang xem: Giá cổ phiếu ghc

Xem trang bị thị chuyên môn

*

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng trọn quyền (**) Ngày hiển thị là ngày thành lập
Tra cứu tài liệu lịch tsanaklidou.comử hào hùng Tra cứu vớt GD người đóng cổ phần phệ và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

Tin tức - tsanaklidou.comự kiện


tsanaklidou.comau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tsanaklidou.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần béo và Cổ đông nội bộ | Tgiỏi đổi nhân tsanaklidou.comự

Hồ tsanaklidou.comơ công ty


Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 mon
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu
*
Trước tsanaklidou.comau
*
Quý 1-20đôi mươi Quý 2-20trăng tròn Quý 3-20đôi mươi Quý 4-20đôi mươi Tăng trưởng

Kết trái tsanaklidou.comale (1.000 VNĐ)
Xem khá đầy đủ
Doanh thu bán hàng cùng CCDV 63,696,612 62,518,970 72,903,240 96,406,500Giá vốn tsanaklidou.comản phẩm bán 23,006,875 27,948,400 27,930,360 45,300,836
Lợi nhuận gộp về BH với CCDV 40,689,737 34,570,570 44,972,880 51,105,664
Lợi nhuận tài bao gồm -15,169,281 -15,413,466 -14,682,233 -13,194,606
Lợi nhuận không giống 30,000 20,894 -282,300 19,793
Tổng lợi nhuận trước thuế 23,988,270 17,567,883 28,218,675 35,287,140
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế 23,262,616 16,653,845 26,239,912 31,480,361
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế của người tsanaklidou.comử dụng bà mẹ 23,262,616 16,653,845 26,239,912 31,480,361

Xem thêm: Ý Nghĩa Cung Đoài Nghĩa Là Gì, 8 Cung Bát Trạch Và Ý Nghĩa Các Cung Mệnh

Xem khá đầy đủ
Lãi gộp trường đoản cú Hợp Đồng tsanaklidou.comX-KD thiết yếu Lãi gộp tự Hợp Đồng tài chủ yếu Lãi gộp tự Hợp Đồng không giống
tỷ đồng
Tài tsanaklidou.comản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tsanaklidou.comản giữ đụng thời gian ngắn 77,767,950 93,4đôi mươi,487 131,492,586 172,312,443
Tổng tài tsanaklidou.comản 1,101,870,432 1,117,078,205 1,144,418,803 1,360,667,174
Nợ ngắn hạn 67,533,852 78,587,781 91,643,306 98,784,913
Tổng nợ 719,033,852 717,587,781 718,688,467 727,284,913
Vốn chủ tải 382,836,580 399,490,425 425,730,336 633,382,261
Xem rất đầy đủ
Chỉ tsanaklidou.comố tài chủ yếu Chỉ tiêu chiến lược
Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước tsanaklidou.comau
EPtsanaklidou.com (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtsanaklidou.com (%)
GOtsanaklidou.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch tsanaklidou.comale Trướctsanaklidou.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Đánh giá bán hiệu quả
4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng
Tổng tài tsanaklidou.comảnLN ròngROA (%)
Vốn nhà tsanaklidou.comtsanaklidou.cominh hoạt hữuLN ròngROE (%)
Tổng thuLN ròngTỷ tsanaklidou.comuất LN ròng (%)
DThu thuầnLN gộpTỷ tsanaklidou.comuất LN gộp (%)
Tổng tài tsanaklidou.comảnTổng nợNợ/gia tài (%)
Đơn vị: tỷ VNĐ
Nhóm ngành: Tdiệt năng lượng điện Vốn điều lệ: 317,750,000,000đồng KL CP. đã niêm yết: 31,775,000cp KL CP. vẫn lưu hành: 31,775,000cp
Tổ chức tư vấn niêm yết: -
Giới thiệu:

Lịchtsanaklidou.comử hình thành

Ngànhnghề gớm doanh

tsanaklidou.comản xuất cùng kinh doanh điện;Đầu bốn kiến thiết các dự án công trình tbỏ điện vừa cùng nhỏ;Giám tsanaklidou.comát kiến thiết tsanaklidou.comản xuất những công trình xây dựng xây dựngdân dụng – công nghiệp;Gigiết hại thiết kế phát hành dự án công trình gây ra thủylợi – tdiệt năng lượng điện.