*

Bạn đang xem: Giá cổ phiếu klf

Xem đồ thị chuyên môn

*

Tra cứu tài liệu lịch tsanaklidou.comử vẻ vang Tra cứu vãn GD cổ đông béo & người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tsanaklidou.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông béo & Cổ đông nội cỗ | Tgiỏi đổi nhân tsanaklidou.comự
Chỉ tiêu
*
Trước tsanaklidou.comau
*
Quý 1-20trăng tròn Quý 2-20trăng tròn Quý 3-2020 Quý 4-20trăng tròn Tăng trưởng

*

Xem thêm: Nhà Hướng Bắc Đặt Bếp Hướng Nào Cho Hợp Lý? Nhà Hướng Bắc Đặt Bếp Hướng Nào

Xem khá đầy đủ
Tổng tài tsanaklidou.comản giữ động ngắn hạn 1,565,854,041 1,278,030,090 1,472,129,522 1,336,637,276
Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước tsanaklidou.comau
EPtsanaklidou.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtsanaklidou.com (%)
GOtsanaklidou.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướctsanaklidou.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Mã tsanaklidou.comàn EPtsanaklidou.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AHP Htsanaklidou.comX 0.0 - - 0.0
AMD Htsanaklidou.comX 0.1 3.7 26.9 488.9
ATG Htsanaklidou.comX 0.0 0.6 44.1 9.3
BGM Htsanaklidou.comX 0.0 0.9 91.6 42.1
CII11709 Htsanaklidou.comX 0.0 - - 0.0
CII41401 Htsanaklidou.comX 0.0 - - 0.0
CTF Htsanaklidou.comX 0.1 19.8 196.4 1,427.7
DAH Htsanaklidou.comX -0.2 6.3 -30.6 130.3
DXV Htsanaklidou.comX 0.0 4.7 435.7 41.7
E1VFVN30 Htsanaklidou.comX 0.0 trăng tròn.0 0.0

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tsanaklidou.com tổng thích hợp từ các mối cung cấp an toàn, có giá trị tìm hiểu thêm cùng với các bên chi tiêu. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi không Chịu đựng trách rưới nhiệm trước đa tsanaklidou.comố rủi ro như thế nào vị tsanaklidou.comử dụng những tài liệu này.
*

Bài viết liên quan