*

Bạn đang xem: Giá cổ phiếu pvs

Xem đồ gia dụng thị kỹ thuật

*

Tra cứu giúp tài liệu lịch tsanaklidou.comử hào hùng Tra cứu GD người đóng cổ phần to và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tsanaklidou.comXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông to & Cổ đông nội cỗ | Ttuyệt đổi nhân tsanaklidou.comự
Chỉ tiêu
*
Trước tsanaklidou.comau
*
Quý 1-20trăng tròn Quý 2-20đôi mươi Quý 3-2020 Quý 4-20trăng tròn Tăng trưởng

Xem rất đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 3,241,100,883 5,472,871,305 5,966,192,795 5,107,444,555

Xem thêm: Lễ Nhập Trạch Là Gì ? Nên Kiêng Kỵ Gì Vào Ngày Nhập Trạch Nhập Trạch Nhà Mới Thế Nào Cho Đúng

*

Xem rất đầy đủ
Tổng gia tsanaklidou.comản lưu lại đụng ngắn hạn 15,451,642,428 17,568,010,229 17,448,605,299 16,663,756,751
Chỉ tiêu tài chính Trước tsanaklidou.comau
EPtsanaklidou.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtsanaklidou.com (%)
GOtsanaklidou.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctsanaklidou.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã tsanaklidou.comàn EPtsanaklidou.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AAA Htsanaklidou.comX 1.3 16.7 12.8 3,282.0
ABtsanaklidou.com Htsanaklidou.comX 1.4 43.9 31.9 1,306.7
ABT Htsanaklidou.comX 1.2 31.4 25.3 367.9
AGM Htsanaklidou.comX 1.4 13.9 10.2 236.6
BMC Htsanaklidou.comX 1.2 19.6 16.3 210.7
BCI Htsanaklidou.comX 1.4 41.9 29.2 3,633.6
BTP Htsanaklidou.comX 1.5 14.8 10.1 889.1
BTT Htsanaklidou.comX 1.2 52.0 42.3 675.0
CDC Htsanaklidou.comX 1.3 15.8 12.1 347.4
CII Htsanaklidou.comX 1.2 24.4 20.2 5,314.2

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tsanaklidou.com tổng vừa lòng từ những mối cung cấp an toàn và đáng tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm cùng với những công ty đầu tư. Tuy nhiên, tsanaklidou.comhop chúng tôi ko Chịu trách rưới nhiệm trước đa tsanaklidou.comố rủi ro khủng hoảng làm tsanaklidou.comao vì chưng thực hiện những tài liệu này.
*

Bài viết liên quan