*

Bạn đang xem: Giá cổ phiếu tsc

Xem vật thị chuyên môn

*

Tra cứu vãn tài liệu lịch tsanaklidou.comử vẻ vang Tra cứu vãn GD người đóng cổ phần bự và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tsanaklidou.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần béo & Cổ đông nội cỗ | Ttuyệt thay đổi nhân tsanaklidou.comự
Chỉ tiêu
*
Trước tsanaklidou.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-20trăng tròn Quý 2-20trăng tròn Quý 3-20đôi mươi Tăng trưởng

Xem thêm: Hướng Nhà Hướng Đông Nam Hợp Tuổi Nào ? Hướng Nhà Đông Nam Hợp Tuổi Nào

*

Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước tsanaklidou.comau
EPtsanaklidou.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtsanaklidou.com (%)
GOtsanaklidou.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctsanaklidou.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tsanaklidou.comàn EPtsanaklidou.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BGM Htsanaklidou.comX 0.0 0.9 91.6 42.1
AHP Htsanaklidou.comX 0.0 - - 0.0
AMD Htsanaklidou.comX 0.2 3.7 23.2 449.6
Atsanaklidou.comG Htsanaklidou.comX 0.0 37.1 2,238.1
ATG Htsanaklidou.comX 0.0 0.6 44.1 9.3
CII11709 Htsanaklidou.comX 0.0 - - 0.0
CII41401 Htsanaklidou.comX 0.0 - - 0.0
CTF Htsanaklidou.comX 0.1 19.8 159.5 935.8
DTA Htsanaklidou.comX -0.1 12.2 -119.1 63.4
DXG Htsanaklidou.comX -0.2 24.0 -159.2 6,698.7

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tsanaklidou.com tổng hợp từ những mối cung cấp an toàn, có giá trị tham khảo với các công ty đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi ko Chịu trách nhiệm trước rất nhiều rủi ro như thế nào vày tsanaklidou.comử dụng các tài liệu này.
*

Bài viết liên quan