Câu 1, 2, 3, 4 trang 25 Vsinh hoạt bài xích tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 . Biết rằng, 15 công nhân sửa kết thúc một đoạn đường nên không còn 6 ngày. Hỏi mong thay thế sửa chữa xong xuôi đoạn đường đó vào 3 ngày thì nên bổ sung thêm từng nào công nhân?

*

1.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 bài 19

Biết rằng, 15 công nhân sửa xong xuôi một đoạn đường đề xuất hết 6 ngày. Hỏi ao ước sửa chữa chấm dứt phần đường kia trong 3 ngày thì nên cần bổ sung thêm từng nào công nhân?

2. Có một số chi phí, nếu mua kẹo loại 5000 đồng một gói thì được 15 gói kẹo. Hỏi cũng số chi phí đó ví như cài đặt kẹo loại 7500 đồng một gói thì được từng nào gói kẹo?

3. Một gia đình tía, mẹ với nhì nhỏ (4 người), trung bình thu nhập cá nhân hàng tháng là 2 000 000 đồng một fan. Nếu mái ấm gia đình đó gồm thêm 1 bé nữa thì trung bình các khoản thu nhập hàng tháng của mọi người bị giảm sút bao nhiêu tiền, hiểu được tổng thu nhập của mái ấm gia đình không thay đổi?

4.

Xem thêm: Download Tải Office 2010 Miễn Phí, Đơn Giản【Dễ Dàng Cài Đặt】

Khoanh vào chữ đặt trước tác dụng đúng

Một đội 10 người vào một ngày đào được 35m mương. Nếu bổ sung thêm đôi mươi bạn nữa thuộc đào thì vào một ngày đội đó đào được từng nào mét mương? (Mức đào của mọi cá nhân nlỗi nhau)

A. 350m B. 700m C. 105m D. 200m

Đáp án

1. 

Tóm tắt

15 người công nhân sửa xong: 6 ngày

…? người công nhân sửa xong : 3 ngày

6 ngày so với 3 ngày thì bớt số lần là:

6 : 3 = 2 (lần)

Số người công nhân sửa dứt đoạn đường vào 3 ngày là:

15 x 2 = 30 (công nhân)

Số công nhniềm nở ngã sung:

30 – 15 = 15 (công nhân)

Đáp số: 15 công nhân

2. 

Tóm tắt:

Loại 5000 đồng mua: 15 gói kẹo

Loại 7500 đồng mua: …? gói kẹo

5000 đồng đối với 7500 đồng thì bớt chu kỳ là:

(7500:5000 = 10 over 15) (lần)

Nếu mua các loại 7500 đồng một gói thì số kẹo cài đặt được là:

(15 imes 10 over 15 = 10) (gói kẹo)Quảng cáo

Đáp số: 10 gói kẹo

3. 

Tóm tắt

4 người: bình quân các khoản thu nhập 8 000 000 đồng

(4 + 1) người: trung bình thu nhập….? đồng mọi người.

Tổng số fan vào gia đình:

4 + 1 = 5 (người)

Tổng số thu nhập cá nhân hàng tháng của mái ấm gia đình (4 người) là:

2 000 000 x 4 = 8 000 000 (đồng)

Bình quân thu nhập mỗi tháng của 1 tín đồ lúc mái ấm gia đình gồm thêm một nhỏ là:

8 000 000 : 5 = 1 600 000 (đồng)

Bình quân thu nhập cá nhân hàng tháng của 1 tín đồ bị sút khi gia đình bao gồm thêm 1 nhỏ là: