Chào mừng Quí Khách đang đi tới với Anh Ngữ Cho Người Việt

Rê loài chuột vào ►Facebook Anh Ngữ Cho Người Việt◄ Rê con chuột vào ►Facebook Sân Ctương đối Anh Ngữ Cho Người Việt◄ Rê loài chuột vào ►Blogger Anh Ngữ Cho Người Việt◄ Rê con chuột vào ►Blogger Mỗi Ngày Một Chuyện◄ Rê chuột vào ►Weebly Gia Đình Anh Ngữ Cho Người Việt◄Rê chuột vào 10 Phrasal Verbs with "HOLD"Hi There!
Phrasal verb là 1 trong những cồn từ bỏ theo sau nó là 1 trong "particle". "Particle" này rất có thể chỉ là một giới tự hay chỉ là 1 trong những trạng trường đoản cú, hoặc có thể một của từng sản phẩm công nghệ. Nói một phương pháp khác - Một phrasal verb là 1 trong động trường đoản cú được chuyển đổi nghĩa chủ yếu của chúng bởi vì một giới từ bỏ hay 1 trạng tự hoặc cả nhì đi theo sau. Hầu không còn hồ hết tín đồ cho rằng nó là 1 trong những giới từ. Riêng tôi, vấn đề này ko đặc biệt nó là 1 giới từ bỏ hay trạng từ. Nói theo lối bình dân, một phương pháp nói đơn giản dễ dàng nó là một trong những đụng trường đoản cú đi kèm với 1 tè tự không chuyển đổi được ghnghiền lại. Có nhì một số loại phrasal verbs; là rượu cồn từ bỏ bóc tránh với quan yếu bóc tách rời - Nếu bóc tránh được với đối tượng người sử dụng là một trong những đại danh tự, thì đại danh tự này vẫn đề nghị chen vào thân đụng tự chủ yếu với tè trường đoản cú đó.

Bạn đang xem: Hold on to là gì

Trang Chủ

Thank you, Adam!


Phrasal verbsĐộng tự MeaningNghĩa lấy một ví dụ trong đối thoại
Hold on1. Giữ chặt lấy2. Biểu ai chờ1. You hold on khổng lồ the bar so you don"t fall.2. Hi, may I speak to lớn Joe? - Oh, yeah, I"ll get hlặng. Hold on.
Hold off Chờ tuyệt hoãn lạiI will hold off giving you the quiz until I finish explaining everything.
Hold up1. Trì hoãn2. Cướp đơn vị băng1. The party was held up because not enough people came because of bad weather.2. The robbers walked inlớn the ngân hàng & held up the tellers to get their money.
Hold out1. Đưa tay ra2. Đợi thời gian giỏi hơn3. chịu đựng sống4. Ngnạp năng lượng cản5. Đặt hy vọng6. tặng ai đồ gia dụng gì Ra đề xuất 7. Chừa ra, để lại8. Chờ ai đó1. If I held out my h&, would you take it? 2. I am holding out for more money. I want khổng lồ hold out for a better offer.3. How long can they hold out without water?4. Her parents held her out of sports because of her health.5. We don"t hold out much hope of finding more survivors.6. I held a bouquet of roses out lớn her. I held out an offer of immunity from prosecution khổng lồ her, but she would not cooperate.7. Paông xã the boxes, but hold out a few xanh ones for later.8. You"ve got a key! Why have sầu you been holding out on me?
Hold overHoãn lạiThe wedding ceremony was held over another week.

Xem thêm: Các Mã Chứng Khoán Tiềm Năng, Lãi Đậm, Giá Cổ Phiếu Chạy Trước Lợi Nhuận 2021

Hold against1. Đổ lỗi, nghĩ về xấu2. Thù, oán, hậnI understand that your oto isn"t working, but don"t hold it against me personally – I didn"t build your oto.2. Your brother is mean to me, but I can"t hold it against you.
Hold onto1. Bám đem,núm chặt2. Giữ rước vật gì đang có 1. The mother held onkhổng lồ her daughter"s hvà khổng lồ keep together in the crowd..2. She might be better off holding onto lớn her old computer for a year or two.
Hold back1. Do dự2. Hoãn lại3. Giữ lại4. Kiềm chế5. Ở lại lớp, lưu giữ ban1. If you feel like singing, don"t hold back.2. We hold the buổi tiệc ngọt bachồng khổng lồ a later time.3. We were worried about viewers" reactions, so we held bachồng from broadcasting the show..4. Please hold back your dog.5. My son"s teacher want"s lớn hold him baông chồng in first grade.
Hold down 1. Đè xuống2. Hạn chế3. Giữ nhiệm vụ1. They put a cloth on the grass & stones on the edge to hold it down.2. Please hold the noise down.3. Vinnie holds down two night jobs as a milkman và doorman.
Hold toTuân thủ theo It was difficult, but he held himself khổng lồ the terms of the contract.