Tóm tắt Nội dung VB nơi bắt đầu Tiếng Anh Hiệu lực VB tương quan Lược đồ vật Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập thông tin tài khoản tsanaklidou.com giới và ĐK thực hiện Phần mềm tra cứu vãn văn uống bản.

Bạn đang xem: Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng

">Theo dõi hiệu lực thực thi VB
Chia sẻ qua:
*
*

BỘ XÂY DỰNG -------

Số: 20/2019/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------

Hà Nội, ngày 31 mon 1hai năm 2019


THÔNG TƯ

Hướng dẫn khẳng định, thống trị chi phí quy hoạch xuất bản và quy hoạch đô thị

------------------


Căn uống cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CPhường. ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ vẻ ngoài tác dụng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;

Căn cứ đọng Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định và đánh giá, phê chăm nom với quản lý quy hoạch đô thị;

Căn uống cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP. ngày thứ 6 tháng 5 năm 2015 của nhà nước nguyên tắc cụ thể một số ngôn từ về quy hoạch xây dựng;

Căn cđọng Nghị định số 72/2019/NĐ-CPhường ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa thay đổi, bổ sung một số trong những điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CPhường. ngày thứ 7 tháng 4 năm 2010 về lập, đánh giá và thẩm định, phê lưu ý và thống trị quy hướng city cùng Nghị định số 44/2015/NĐ-CPhường ngày 06 tháng 5 năm năm ngoái điều khoản cụ thể một số câu chữ về quy hoạch xây dựng;


Theo ý kiến đề nghị của Cục trưởng Cục Kinc tế xây dựng,

Sở trưởng Bộ Xây dựng phát hành Thông bốn hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hướng xây dựng và quy hoạch city.


Cmùi hương IQUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnhThông bốn này phía dẫn bài toán xác minh, cai quản chi phí quy hướng thiết kế với quy hoạch city gồm: quy hướng tạo ra vùng thị xã, vùng liên huyện; quy hoạch đô thị (quy hướng bình thường, quy hướng phân khu, quy hướng chi tiết, quy hoạch chăm ngành hạ tầng kỹ thuật); quy hướng xây dựng khu chức năng (quy hướng chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) cùng quy hoạch nông xã (quy hướng phổ biến desgin làng mạc, quy hướng cụ thể phát hành điểm dân cư nông thôn).
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tứ này áp dụng đối với tổ chức triển khai, cá nhân áp dụng vốn túi tiền bên nước, vốn đơn vị quốc tế túi tiền để xác định, làm chủ chi phí quy hướng tạo với quy hoạch thành phố.
2. Khuyến khích các tổ chức triển khai, cá nhân thực hiện vốn khác áp dụng những pháp luật tại Thông tứ này nhằm xác minh, thống trị chi phí quy hoạch xây dựng cùng quy hướng đô thị.
Điều 3. Nguim tắc xác minh bỏ ra phí
1. Chi phí quy hướng kiến tạo và quy hoạch city buộc phải được xem đúng, tính đầy đủ, phù hợp với bài bản của vật dụng án quy hoạch, điểm sáng, tính chất với từng trải sản phẩm từng loại các bước quy hoạch.
2. giá cả quy hoạch thiết kế với quy hoạch thành phố được xác định theo phía dẫn tại Thông tứ này được sử dụng để lập cùng quản lý ngân sách, làm cho các đại lý nhằm tổ chức triển khai thi tuyển hoặc hướng đẫn thầu khẳng định đơn vị thực hiện các các bước quy hoạch tương xứng cùng với phép tắc của điều khoản.
3. Chi tiêu lập nhiệm vụ, trang bị án quy hướng xây cất với quy hoạch city (gọi tắt là nhiệm vụ, vật dụng án quy hoạch) được xác minh cân xứng với ngôn từ các bước, quy trình quá trình, đề xuất về unique theo vẻ ngoài. Chi phí lập trang bị án quy hướng được coi như xét điều chỉnh Lúc nhà nước biến hóa chính sách về thuế, tiền lương làm thay đổi mặt bằng tiền lương chuyên gia tác động trực kế tiếp ngân sách lập đồ án quy hoạch hoặc vào trường hợp kéo dài thời hạn triển khai vật dụng án quy hoạch không vị lỗi của đơn vị chức năng lập đồ gia dụng án quy hướng, thì cung cấp phê lưu ý dự toán ngân sách lập đồ dùng án quy hoạch tất cả trách rưới nhiệm chú ý, điều chỉnh ngân sách lập vật dụng án quy hoạch mang lại tương xứng. Việc kiểm soát và điều chỉnh ngân sách lập đồ gia dụng án quy hoạch yêu cầu phù hợp với nguồn chi phí áp dụng, bề ngoài hợp đồng với các phương pháp của điều khoản gồm tương quan.
Chương IIXÁC ĐỊNH CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
Điều 4. Phương pháp xác minh ngân sách quy hoạch thành lập cùng quy hướng đô thị
1. Chi phí lập vật án quy hoạch và ngân sách của những quá trình lập quy hoạch không giống được xác minh theo định mức nguyên tắc trên Phú lục tất nhiên Thông bốn này. giá thành cho những các bước xác định theo định mức quy định trên Thông bốn này không bao hàm thuế cực hiếm tăng thêm, khi khẳng định dự toán thù ngân sách quy hoạch thành lập với quy hướng city thì cần bổ sung cập nhật thuế giá trị gia tăng theo cách thức hiện tại hành.
2. Trường hợp quy mô của thiết bị án quy hướng ở trong tầm thân hai quy mô qui định tại Phú lục dĩ nhiên Thông bốn này, thì định mức giá thành (hoặc Tỷ Lệ %) của thiết bị án quy hoạch được xác minh trên cửa hàng định mức chi phí (hoặc tỷ lệ %) của cận trên với cận bên dưới khoảng chừng quy mô được qui định tại Thông tư theo phương pháp nội suy sau:Trong đó:- Nt: Định mức giá (hoặc tỷ lệ %) bắt buộc tính, đơn vị tính: triệu đ (hoặc Tỷ Lệ %);- Gt: Quy tế bào dân số quy hướng hoặc diện tích quy hướng đề nghị tính định mức; đơn vị tính: giá trị;- Ga: Quy mô dân sinh quy hoạch hoặc diện tích quy hoạch cận dưới đồ sộ bắt buộc tính định mức; đơn vị chức năng tính: giá trị;- Gb: Quy mô dân số quy hoạch hoặc diện tích quy hoạch cận trên quy mô yêu cầu tính định mức; đơn vị chức năng tính: giá chỉ trị;- Na: Định mức giá thành (hoặc tỷ lệ %) quy hướng tương xứng với Ga; đơn vị tính: triệu VND (hoặc xác suất %);- Nb: Định mức chi phí quy hướng tương xứng với Gb; đơn vị tính: triệu VND (hoặc Phần Trăm %).”
3. Định mức giá quy hoạch desgin cùng quy hoạch đô thị của các trang bị án quy hoạch bao gồm bài bản nhỏ hơn bài bản được điều khoản tại Thông tứ này được khẳng định bằng định nấc của đồ vật án gồm quy mô nhỏ nhất được nguyên tắc.
4. Đối với những đồ gia dụng án quy hướng bao gồm bài bản lớn hơn đồ sộ được quy định; hoặc những công việc quy hướng không được nguyên tắc định nút hoặc định nút nguyên lý tại Thông tư này chưa tương xứng thì xác minh chi phí bằng dự tân oán. Nội dung dự tân oán xác định theo phía dẫn trên Phụ lục số 2 dĩ nhiên Thông tư này. Dự toán lập vật dụng án quy hướng được xác định đề xuất dựa vào các đại lý nhiệm vụ quy hoạch được cấp gồm thẩm quyền phê chú tâm.
Điều 5. Xác định ngân sách lập, thẩm định đồ dùng án quy hoạch

1. Nội dung, thành phầm đồ dùng án quy hướng được phương pháp trên Nghị định phương tiện cụ thể một số ngôn từ về quy hướng xây đắp, Nghị định về lập, thẩm định, phê phê duyệt với thống trị quy hướng city, các Nghị định siêng ngành tất cả tương quan cùng những văn uống bản giải đáp.
2. túi tiền lập trang bị án quy hoạch bao gồm những chi phí sau: chi phí cho những người tsay đắm gia thực hiện lập đồ án, các chi phí khác (chi phí cài đặt tài liệu, số liệu, bạn dạng thứ, vnạp năng lượng phòng phẩm, phần mềm quy hoạch (nếu có), chi phí khấu hao sản phẩm, ngân sách chuyên chở, ngân sách lưu trú, ngân sách hội nghị, hội thảo cùng những khoản ngân sách khác (nếu có)).
3. Ngân sách lập thứ án quy hoạch khẳng định theo định mức được điều khoản tại Thông tứ này chưa bao gồm chi phí để tiến hành các quá trình sau:
a) Lập trách nhiệm quy hoạch.
b) Khảo cạnh bên desgin Giao hàng lập trang bị án quy hoạch.
c) Mua hoặc lập những phiên bản đồ địa hình phục vụ lập đồ gia dụng án quy hướng (trường hợp có).
4. Chi phí lập một số vật án quy hoạch được điều khoản trên Thông tứ này khẳng định như sau:
a) giá thành lập đồ dùng án quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên thị xã được xác định bên trên cơ sở quy mô diện tích, mật độ dân số của vùng quy hướng với định mức chi phí trên Bảng số 1 - Prúc lục số 1.
b) Chi phí lập thiết bị án quy hướng tầm thường đô thị được xác định bên trên cơ sở quy mô diện tích S, một số loại city với tỷ lệ dân số của khoanh vùng lập quy hướng theo định mức giá thành trên Bảng số 2 - Prúc lục tiên phong hàng đầu.
c) Ngân sách lập đồ án quy hướng phân khu thành phố được xác minh bên trên các đại lý bài bản diện tích quy hướng cùng định mức ngân sách tại Bảng số 3 - Prúc lục số 1.
d) Chi tiêu lập thứ án quy hoạch chi tiết thành phố được khẳng định trên cơ sở quy mô diện tích S quy hướng và định mức giá thành tại Bảng số 4 - Prúc lục hàng đầu.
đ) giá thành lập vật án xây cất city riêng rẽ xác định bằng dự toán thù nhưng không quá thừa 1,5 lần mức chi phí tính theo định mức giá thành quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 tương xứng với diện tích S của thứ án thiết kế đô thị.
e) giá cả lập thiết bị án quy hướng chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của những thành thị trực trực thuộc Trung ương được lập dự tân oán theo các bước nhưng tối đa không vượt thừa ngân sách tính theo tỷ lệ % tại Bảng số 5 - Phú lục tiên phong hàng đầu đối với ngân sách lập đồ dùng án quy hướng bình thường city tương ứng.
g) Chi phí lập thiết bị án quy hoạch phổ biến tạo các quần thể tác dụng được xác minh trên các đại lý quy mô diện tích S quy hoạch cùng định mức ngân sách trên Bảng số 6 - Phụ lục số 1.
h) Ngân sách lập thiết bị án quy hoạch phân khu xuất bản những khu công dụng được xác định bên trên cơ sở đồ sộ diện tích quy hướng với định mức chi phí trên Bảng số 7 - Prúc lục tiên phong hàng đầu.
i) giá cả lập vật dụng án quy hoạch chi tiết tạo những khu tác dụng được khẳng định trên cửa hàng đồ sộ diện tích S quy hoạch với định mức giá thành trên Bảng số 8 - Prúc lục số 1.
k) giá thành lập đồ gia dụng án quy hướng chung thi công xã được xác minh bên trên cơ sở đồ sộ dân số đoán trước theo thời hạn quy hướng trong nhiệm vụ quy hoạch được coi sóc (không nhắc dự đoán số lượng dân sinh theo tầm nhìn) cùng định mức giá thành tại Bảng số 9 - Prúc lục hàng đầu.
l) giá cả lập đồ dùng án quy hướng chi tiết tạo điểm dân cư nông làng được xác minh trên cơ sở đồ sộ diện tích quy hướng cùng định mức giá thành tại Bảng số 10 - Prúc lục hàng đầu.
m) Chi tiêu lập đồ án quy hoạch không gian thi công ngầm city với những đồ án quy hướng thiết kế khác được khẳng định bằng dự toán thù.
5. giá thành điều chỉnh thứ án quy hướng được xác định cụ thể như sau:
a) Trường hòa hợp kiểm soát và điều chỉnh cục bộ trang bị án quy hoạch: địa thế căn cứ nội dung quá trình phải điều chỉnh nhằm xác định ngân sách bằng dự toán mà lại về tối đa không quá quá một nửa chi phí lập đồ vật án quy hoạch mới tương ứng.
b) Trường hợp điều chỉnh tổng thể và toàn diện đồ án quy hoạch nhưng mà phạm vi điều chỉnh ko quá thừa quy mô diện tích hoặc dân số của đồ vật án đã có được phê chú tâm thì ngân sách điều chỉnh đồ gia dụng án quy hoạch được khẳng định bằng dự tân oán nhưng không thừa quá 80% của ngân sách lập vật dụng án quy hướng mới khớp ứng.Trường thích hợp phạm vi kiểm soát và điều chỉnh quá quá đồ sộ diện tích với dân sinh của vật dụng án đã có được phê để ý thì chi phí điều chỉnh trang bị án quy hướng buổi tối nhiều ko vượt vượt 100% của chi phí lập vật dụng án quy hoạch new tương xứng.
6. Đối cùng với những vật án quy hướng có kinh nghiệm lập làm hồ sơ quy hoạch theo khối hệ thống báo cáo địa lý (GIS) thì ngân sách lập thiết bị án quy hướng được kiểm soát và điều chỉnh cùng với hệ số K=1,1.
7. Chi tiêu thẩm định và đánh giá đồ vật án quy hướng là những chi phí dành nhằm bỏ ra trực tiếp cho các vận động thẩm định và đánh giá như: chi trả thù lao trực tiếp cho những cá nhân, cơ quan vào cùng ngoài đơn vị chức năng tđê mê gia vào quy trình thẩm định; ngân sách hội nghị, hội thảo, các cuộc họp góp ý kiến với những đơn vị gồm tương quan vào quá trình thẩm định; phối hợp với những đơn vị chức năng để đưa ra mang đến việc khảo sát điều tra thực tiễn các địa điểm gồm dự án công trình quy hướng.Ngân sách chi tiêu thẩm định và đánh giá đồ dùng án quy hướng tính theo định nấc Tỷ Lệ % tại Bảng số 11 - Phụ lục hàng đầu so với chi phí lập đồ gia dụng án quy hoạch. Riêng đưa ra phí mướn tổ chức, Chuyên Viên (bao gồm cả tổ chức triển khai, chuyên gia nước ngoài) phản biện thiết bị án quy hướng Ship hàng công tác làm việc thẩm định thiết bị án quy hướng cùng chi phí mang lại quá trình khảo sát thực địa giao hàng công tác làm việc đánh giá và thẩm định vật dụng án quy hướng (trường hợp có) được xác định bằng dự toán thù ngân sách bổ sung quanh đó chi phí thẩm định và đánh giá trang bị án quy hướng xây cất tính theo định nấc Phần Trăm % tại Bảng số 11.
Điều 6. Xác định chi phí lập trọng trách, thẩm định trách nhiệm quy hoạch

1. Nội dung trọng trách quy hoạch được vẻ ngoài tại Nghị định pháp luật cụ thể một số văn bản về quy hướng kiến tạo, Nghị định về lập, thẩm định, phê cẩn thận và làm chủ quy hoạch thành phố, những Nghị định siêng ngành có liên quan với các vnạp năng lượng bạn dạng trả lời.
2. Chi tiêu lập trách nhiệm quy hướng khẳng định nlỗi sau:
a) Chi tiêu lập nhiệm vụ quy hướng chế tạo vùng thị trấn, vùng liên huyện được khẳng định bên trên cơ sở quy mô diện tích S, mật độ dân số của vùng quy hướng với định mức chi phí trên Bảng hàng đầu - Phú lục số 1.
b) túi tiền lập trách nhiệm quy hướng bình thường thành phố được xác minh bên trên đại lý bài bản diện tích, các loại thành phố cùng tỷ lệ dân số của khu vực lập quy hướng theo định mức ngân sách tại Bảng số 2 - Prúc lục tiên phong hàng đầu.
c) Ngân sách lập nhiệm vụ quy hướng phân khu đô thị được xác định trên đại lý quy mô diện tích S quy hoạch cùng định mức giá tại Bảng số 3 - Prúc lục hàng đầu.
d) Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết thành phố được xác minh trên đại lý bài bản diện tích S quy hoạch với định mức ngân sách trên Bảng số 4 - Phú lục tiên phong hàng đầu.
đ) Chi tiêu lập trách nhiệm xây đắp đô thị riêng xác định bằng dự tân oán tuy vậy ko vượt thừa 1,5 lần mức giá thành lập trọng trách quy hoạch chi tiết city Phần Trăm 1/500 khớp ứng với diện tích S của trang bị án kiến tạo city.
e) Chi tiêu lập trách nhiệm quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của những đô thị trực thuộc Trung ương được lập theo dự toán thù các bước nhưng mà về tối đa ko quá quá ngân sách tính theo phần trăm % trên Bảng số 5 - Phú lục tiên phong hàng đầu đối với chi phí lập trách nhiệm quy hoạch chung thành phố khớp ứng.
g) túi tiền lập trọng trách quy hướng thông thường gây ra những khu công dụng được khẳng định bên trên cơ sở đồ sộ diện tích quy hoạch và định mức chi phí tại Bảng số 6 - Phụ lục số 1.
h) giá cả lập nhiệm vụ quy hướng phân quần thể kiến thiết các quần thể công dụng được xác định trên cửa hàng quy mô diện tích quy hoạch cùng định mức chi phí trên Bảng số 7 - Prúc lục số 1.
i) Chi tiêu lập trách nhiệm quy hoạch chi tiết xây cất các quần thể công dụng được khẳng định trên các đại lý quy mô diện tích S quy hoạch và định mức giá trên Bảng số 8 - Phụ lục tiên phong hàng đầu.
k) túi tiền lập trọng trách quy hoạch thông thường tạo thôn được xác định bên trên cửa hàng bài bản dân sinh đoán trước theo thời hạn quy hoạch vào nhiệm vụ quy hoạch được chăm sóc (ko kể dự đoán dân số theo trung bình nhìn) cùng định mức chi phí trên Bảng số 9 - Phụ lục số 1.
l) giá cả lập trọng trách quy hướng chi tiết gây ra điểm dân cư nông làng mạc được xác định bên trên cửa hàng bài bản diện tích quy hướng và định mức giá trên Bảng số 10 - Phụ lục hàng đầu.
m) giá thành lập nhiệm vụ quy hoạch của các các loại đồ dùng án quy hướng không giống được khẳng định bằng phương pháp lập dự toán.
3. Ngân sách thẩm định và đánh giá trách nhiệm quy hướng được khẳng định bằng 20% so với chi phí lập trách nhiệm quy hướng.
Điều 7. Xác định chi phí cai quản nghiệp vụ lập quy hoạch với một vài các bước khác
1. túi tiền làm chủ nghiệp vụ lập đồ án quy hướng tạo ra là chi phí cho những hoạt động của cơ sở làm chủ quy trình lập quy hướng như: bỏ ra mang lại Chuyên Viên, cán cỗ kiêm nhiệm, chi họp hành, công tác mức giá, đồ tứ, văn phòng phẩm với một trong những công việc khác phục vụ công tác cai quản nhiệm vụ lập quy hoạch theo cách thức về quản lý thu với chính sách đưa ra của điều khoản.
2. giá cả thống trị nghiệp vụ lập quy hướng tính theo Tỷ Lệ % đối với ngân sách lập đồ gia dụng án quy hướng. Định mức ngân sách thống trị nghiệp vụ lập đồ dùng án quy hướng được khẳng định trên Bảng số 11 - Phú lục tiên phong hàng đầu. Trường hợp công việc quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch thành lập gồm phạm vi một vùng, liên vùng với lập vật án quy hướng thông thường của city quan trọng thì chi phí làm chủ nhiệm vụ lập quy hoạch tính theo định nấc cùng kiểm soát và điều chỉnh với hệ số K=2.
3. túi tiền cai quản nghiệp vụ lập quy hoạch khẳng định theo định nấc không bao gồm ngân sách nhằm triển khai các công việc sau:
a) Thuê tổ chức triển khai, Chuyên Viên làm phản biện đồ gia dụng án quy hoạch hoặc hội thảo chiến lược siêng đề Giao hàng bội nghịch biện đồ dùng án quy hướng.
b) Tổ chức đem ý kiến của phòng ban, tổ chức triển khai cùng đại diện thay mặt cộng đồng cư dân góp ý cho vật dụng án quy hướng, nếu tất cả.
c) Cắm mốc giới theo quy hướng ra bên ngoài thực địa.
d) Công cha thiết bị án quy hoạch được coi sóc.

Xem thêm: Những Điều Kiêng Kỵ Khi Làm Cổng Nhà, Bạn Nên Biết


e) Thuê tổ chức triển khai, cá nhân hỗ trợ tư vấn lập, thẩm tra dự toán thù chi phí quy hoạch
g) Tổ chức thi tuyển tổ chức triển khai hỗ trợ tư vấn lập thiết bị án quy hướng (nếu có).
h) Các công việc không giống giao hàng công tác làm chủ nhiệm vụ lập trang bị án quy hoạch.
4. Chi phí tổ chức mang chủ kiến của cơ sở, tổ chức và thay mặt đại diện cộng đồng cư dân được xác minh bởi dự toán thù chi phí tuy nhiên buổi tối đa ko quá thừa 2% của chi phí lập vật dụng án quy hướng tương xứng, tuy thế không bên dưới 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).
5. giá thành chào làng đồ án quy hướng được xác định bằng dự toán chi phí tuy thế tối đa không vượt vượt 3% ngân sách lập đồ vật án quy hướng tương ứng, mà lại ko bên dưới 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).
6. Chi phí có tác dụng mô hình quy hướng tính theo định mức giá trên Bảng số 12 - Phú lục số 1 và nhân với diện tích của mô hình quy hoạch.
7. túi tiền tổ chức thi tuyển tổ chức support lập vật án quy hoạch (ví như có) được xác minh bằng dự toán ngân sách theo phía dẫn tại Prúc lục số 2.
Điều 8. Xác định chi phí thuê support quốc tế lập quy hoạch
1. giá thành thuê tổ chức, cá nhân support quốc tế lập quy hướng xác định bởi dự toán thù tuy nhiên ko thừa quá mức giá sau:
a) Trường đúng theo thuê tổ chức hỗ trợ tư vấn trong nước chủ trì phối hận phù hợp với Chuyên Viên hỗ trợ tư vấn nước ngoài nhằm lập trọng trách, lập thiết bị án quy hoạch: Mức ngân sách mướn tổ chức support trong nước và chi phí mướn Chuyên Viên tư vấn quốc tế không quá quá 1,5 lần mức chi phí lập trọng trách, lập vật án quy hoạch tính theo Thông bốn này.
b) Trường vừa lòng mướn tổ chức triển khai hỗ trợ tư vấn nội địa cùng tổ chức triển khai support quốc tế kết hợp nhằm lập nhiệm vụ, lập thiết bị án quy hoạch: Mức ngân sách mướn tổ chức triển khai hỗ trợ tư vấn trong nước và tổ chức triển khai support quốc tế khẳng định ko vượt quá 2,5 lần mức giá thành lập trách nhiệm, lập đồ dùng án quy hướng tính theo Thông tứ này.
c) Trường hòa hợp mướn tổ chức tư vấn nước ngoài triển khai tổng thể các bước lập trọng trách, lập vật án quy hoạch: Mức chi phí thuê tổ chức triển khai hỗ trợ tư vấn quốc tế ko vượt quá 3,5 lần mức giá thành lập nhiệm vụ, lập vật dụng án quy hướng tính theo Thông tư này.
2. Trường phù hợp thuê tổ chức triển khai support quốc tế nhằm lập trách nhiệm, lập thiết bị án quy hoạch những đồ án tất cả tính chất, đề nghị phức tạp, đặc trưng cùng những đồ án quy hướng được xác minh bằng giải pháp lập dự toán thù theo phía dẫn của Thông tư này, cơ mà định mức giá thành thuê tổ chức support nước ngoài vượt quá định nút chế độ trên khoản 1 Điều này thì cơ quan gồm thđộ ẩm quyền phê chăm bẵm dự toán thù chi phí quy hướng report cấp phê để mắt tới thiết bị án quy hướng với ra quyết định phê chăm bẵm dự toán thù theo dụng cụ.
Chương IIIQUẢN LÝ CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
Điều 9. Quản lý chi phí quy hoạch với những chi phí có liên quan đến sự việc lập vật án quy hoạch
1. Cơ quan tiền được giao trọng trách thống trị nghiệp vụ lập quy hướng tất cả trách nát nhiệm cai quản tiết kiệm ngân sách, kết quả ngân sách lập quy hướng và ngân sách của các quá trình khác tất cả liên quan đến lập quy hoạch theo những quy định gồm tương quan.
2. túi tiền thống trị nhiệm vụ lập quy hoạch là giới hạn ngân sách cho những hoạt động của ban ngành quản lý quá trình lập quy hoạch. Trong quá trình quản lý ngân sách, cơ quan được giao trọng trách cai quản nghiệp vụ lập quy hướng được mướn tổ chức, cá nhân support có đủ năng lượng kinh nghiệm tay nghề để lập, thđộ ẩm tra dự toán thù ngân sách quy hoạch.
3. Nhiệm vụ quy hoạch vì ban ngành thống trị bên nước lập thì chi phí lập trọng trách quy hướng được làm chủ theo mức sử dụng của chế độ tài chính đối với cơ quan quản lý công ty nước.
4. giá cả thẩm định thiết bị án quy hướng được quản lý theo dự toán được xem xét. Việc tkhô giòn toán chi phí thẩm định vật dụng án quy hướng buộc phải tiến hành theo phương pháp của pháp luật bao gồm tương quan.
Điều 10. Thđộ ẩm quyền thẩm định, phê xem xét dự tân oán chi phí quy hoạch
1. Cấp phê để mắt đồ án quy hoạch hoặc cung cấp được ủy quyền tổ chức thẩm định và đánh giá, phê chăm chú dự toán chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch, lập thiết bị án quy hoạch và ngân sách triển khai những quá trình tất cả liên quan đến lập quy hoạch.
2. Bộ Xây dựng, những Sở cùng Ủy ban nhân dân thức giấc, tỉnh thành trực ở trong TW tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá, phê phê chuẩn dự toán ngân sách lập trách nhiệm quy hướng, lập thiết bị án quy hoạch với chi phí thực hiện các quá trình gồm liên quan mang đến lập quy hoạch đối với đồ gia dụng án do bản thân tổ chức lập nằm trong thđộ ẩm quyền của Thủ tướng mạo nhà nước phê chăm sóc.
Chương thơm IVTỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Quy định chuyển tiếp
1. Đối với những các bước lập quy hoạch đã tiến hành theo vừa lòng đồng, câu hỏi thanh khô toán ngân sách lập quy hoạch yêu cầu căn cứ ngôn từ của thích hợp đồng đã cam kết kết.
2. Đối với các quá trình lập quy hướng vẫn phê cẩn thận dự toán chi phí cơ mà không tổ chức triển khai chọn lựa bên thầu, hoặc đã tổ chức lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch tuy vậy sẽ trong quá trình thương lượng, chưa cam kết phối hợp đồng thì cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt y dự toán thù ngân sách lập quy hoạch xem xét, ra quyết định Việc vận dụng phương tiện tại Thông tứ này.
3. Đối cùng với những ngôi trường hợp không giống ko nằm trong phạm vi mức sử dụng trên khoản 1, khoản 2 Vấn đề này triển khai câu hỏi xác định chi phí lập quy hướng theo chế độ trên Thông bốn này.

Nơi nhận: - Thủ tướng tá, những Phó Thủ tướng mạo Chính phủ; - Các Sở, cơ quan ngang Bộ, phòng ban trực thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực ở trong TW; - Vnạp năng lượng chống Trung ương cùng những Ban của Đảng; - Hội đồng dân tộc cùng những Ủy ban của Quốc hội; - Vnạp năng lượng chống Quốc hội; - Vnạp năng lượng chống Chính phủ; - Văn uống chống Chủ tịch nước; - Viện Kiểm gần kề nhân dân tối cao; - Tòa án quần chúng tối cao; - Kiểm toán thù nhà nước; - Cơ quan Trung ương của những đoàn thể; - Cục xác minh văn bạn dạng QPPL (Bộ Tư pháp); - Sở Xây dựng các tỉnh, tỉnh thành trực trực thuộc TW; - Sở KT-quốc hội TP TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh; - Công báo, Website của Chính phủ, Website Bộ Xây dựng; - Sở Xây dựng: Bộ trưởng, Thứ trưởng, những đơn vị chức năng thuộc và trực trực thuộc Bộ Xây dựng; - Lưu: VP, PC, KTXD(100b).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh


Phụ lục kèm theo Thông bốn số 20/2019/TT-BXD ngày 31 mon 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng

PHỤ LỤC SỐ 1: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUY HOẠCH

1. Định mức bỏ ra phí lập vật dụng án, trách nhiệm quy hoạch kiến tạo vùng huyện, vùng liên huyện

Bảng số 1: Định mức chi phí lập đồ dùng án, nhiệm vụ quy hoạch tạo ra vùng huyện, vùng liên huyện

Đơn vị tính: triệu đồng

Quy tế bào (km2)

≤20

50

100

250

500

750

1.000

2.000

5.000

10.000

trăng tròn.000

30.000

40.000

50.000

Định mức giá lập thứ án quy hoạch

505,80

732

943

1.550

1.865

2.242,5

2.490

2.680

3.550

5.300

6.400

8.700

9.600

10.500

Định mức chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch

53,35

63,71

76,11

106,25

116,68

131,11

141,67

149,26

178,15

211,74

231,04

276,08

293,12

315

Ghi chú:

a) Đối với vùng liên thị xã, thì định mức giá thành lập đồ án, trách nhiệm quy hướng được xác minh bằng định nút theo quy mô tại Bảng số 1 nhân với hệ số K nlỗi sau:

Số thị trấn trực thuộc vùng quy hoạch

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Hệ số kiểm soát và điều chỉnh (K) đối với vùng liên huyện

1,04

1,08

1,12

1,15

1,19

1,23

1,27

1,31

1,35

1,4

1,45

b) Định mức ngân sách tại Bảng số 1 cơ chế tương xứng với mật độ dân sinh của vật dụng án quy hoạch kiến thiết vùng thị trấn có tỷ lệ số lượng dân sinh từ: 500 cho 1000 người/km2. Lúc tỷ lệ dân sinh của đồ án quy hoạch vùng thị trấn không giống với mật độ số lượng dân sinh này thì định mức chi phí điều chỉnh với những hệ số K như sau:

+ Mật độ dân số >1500 người/km2: K=1,2

+ Mật độ dân số >1000 - 1500 người/km2: K = 1,1

+ Mật độ dân sinh >200 - 2: K = 0,8

+ Mật độ dân số ≤200 người/km2: K = 0,6

2. Định mức ngân sách lập thiết bị án, nhiệm vụ quy hướng đô thị

2.1 Định mức giá thành lập đồ án, nhiệm vụ quy hướng thông thường đô thị

Bảng số 2: Định mức chi phí lập vật án, trách nhiệm quy hướng bình thường đô thị

Đơn vị tính: triệu đồng

Quy mô (ha)

≤500

1.000

5.000

10.000

15.000

đôi mươi.000

25.000

30.000

50.000

150.000

360.000

Định mức giá thành lập thiết bị án quy hoạch

1.170

1.570

2.750

3.200

3.750

4.200

4.500

4.800

7.000

15.000

28.800

Định mức ngân sách lập trách nhiệm quy hoạch

15,0

trăng tròn,7

43

52

63

72

80

84

135

360

720

Ghi chú:

a) Đối với các loại đô thị khác nhau thì chi phí lập thứ án, nhiệm vụ quy hướng được khẳng định bằng định mức theo đồ sộ tại Bảng số 2 và kiểm soát và điều chỉnh cùng với thông số K nlỗi sau:

Loi đô thị

Đặc biệt

Loại I

Loại II

Loại III

Loại IV

Loại V

Hệ số theo loại đô thị

1,2

1,15

1,12

1,1

1,05

1,0

b) Định mức giá thành tại bảng số 2 biện pháp khớp ứng cùng với tỷ lệ dân số của đồ gia dụng án quy hướng thành phố có mật độ dân số 400 người/km2. Lúc tỷ lệ dân số của đồ vật án quy hướng khác cùng với tỷ lệ dân số này thì định mức ngân sách điều chỉnh với hệ số K nhỏng sau:

Mật đô số lượng dân sinh (người/km2)

200

400

1.000

1.500

2.000

3.000

4.000

6.000

8.000

Hệ số theo mật độ dân số

0,25

1,00

1,15

1,3

1,45

1,6

1,72

1,85

2,00

c) Định mức giá lập vật dụng án quy hoạch thông thường thành phố tại Bảng số 2 sẽ bao gồm ngân sách kiến thiết city cùng chi phí Reviews môi trường xung quanh chiến lược của đồ án quy hướng.

2.2 Định mức bỏ ra phí lập đồ án, trọng trách quy hoạch phân khu vực đô thị (tỷ tệ 1/2000)

Bảng số 3: Định mức giá thành lập đồ vật án, trách nhiệm quy hoạch phân khu thành phố (Tỷ lệ 1/2000)

Đơn vị tính: triệu đồng

Quy tế bào (ha)

75

100

200

300

500

750

1.000

2.000

3.000

5.000

Định mức giá lập đồ vật án quy hoạch

731,25

853

1.294

1.356

1.525

1.830

2.080

3.520

4.440

5.700

Định mức ngân sách lập trách nhiệm quy hoạch

63,66

71,15

95,00

97,95

105,26

115,71

123,75

177,31

197,79

219,74

Ghi chú:

Định mức giá lập đồ vật án quy hoạch phân khu vực vào đô thị tại Bảng số 3 đã bao hàm chi phí kiến thiết đô thị cùng ngân sách Review môi trường chiến lược của đồ án quy hoạch.

2.3 Định mức chi phí lập đồ gia dụng án, nhiệm vụ quy hướng cụ thể thành phố (phần trăm 1/500)

Bảng số 4: Định mức giá lập thiết bị án, trách nhiệm quy hướng chi tiết thành phố (Tỷ lệ 1/500)

Đơn vị tính: triệu đồng

Quy tế bào (ha)

≤5

10

20

30

50

75

100

200

300

500

750

1.000

Định mức ngân sách lập đồ gia dụng án quy hoạch

281,45

412,8

675,4

788,1

938

1.125,75

1.314

1.840

2.082

2.350

2.812,5

3.190

Định mức chi phí lập trọng trách quy hoạch

37,01

47,96

60,93

67,27

75,85

86,24

95,97

115.99

123,84

135,79

154,28

167,36

Ghi chú: Định mức giá thành lập vật dụng án quy hoạch chi tiết city trên Bảng số 4 đã bao hàm ngân sách Đánh Giá môi trường thiên nhiên kế hoạch của đồ án quy hoạch.

2.4 Định nấc đưa ra phí lập vật án, trọng trách quy hướng chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của các thị thành trực thuộc Trung ương

Bảng số 5: Định mức chi phí tối đa lập đồ gia dụng án, trách nhiệm quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của thành thị trực thuộc Trung ương

Đơn vị tính: Tỷ lệ %

TT

Loại đồ vật án

Định mức giá thành lập đồ án đối với ngân sách lập đồ dùng án quy hoạch tầm thường đô thị

Định mức chi phí lập nhiệm so với chi phí lập trách nhiệm quy hoạch tầm thường đô thị

1

Quy hoạch siêng ngành giao thông vận tải đô thị

50

48

2

Quy hoạch cao độ nền cùng thải nước phương diện đô thị

46

44

3

Quy hoạch cấp cho nước đô thị

25

25

4

Quy hoạch thoát nước thải đô thị

35

33

5

Quy hoạch xử lý hóa học thải rắn đô thị

19

21

6

Quy hoạch nghĩa trang city cùng cửa hàng hỏa táng đô thị

11

17

7

Quy hoạch phát sáng đô thị

12

18

8

Quy hoạch cung cấp năng lượng điện đô thị

15

19

9

Quy hoạch thông báo liên hệ đô thị

17

20

3. Định mức ngân sách lập vật án, nhiệm vụ quy hướng phát hành khu chức năng

3.1. Định mức giá lập đồ án, trách nhiệm quy hướng phổ biến xuất bản khu chức năng

Bảng số 6: Định mức giá quy hướng phổ biến xây dừng khu công dụng (khu công nghiệp; khu vực chế xuất; khu du lịch; quần thể nghiên cứu và phân tích, đào tạo; khu thể thao thể thao)

Đơn vị tính: triệu đồng

Quy mô (ha)

≤500

1.000

5.000

10.000

15.000

trăng tròn.000

25.000

30.000

40.000

60.000

Định mức chi phí lập đồ vật án quy hoạch

1.410

1.884

3.300

3.840

4.500

5.040

5.400

5.760

6.720

7.200

Định mức giá thành lập trọng trách quy hoạch

100,41

117,19

170,83

185,65

198,75

205,93

213,84

220,84

235,07

242,88

Ghi chú:

a) Trường hòa hợp phải tạo lập đồ dùng án quy hướng phổ biến xây cất nhiều công nghiệp, đái thủ công nghiệp thì định mức chi phí kiểm soát và điều chỉnh cùng với hệ số K = 0,55 đối với định mức ngân sách tại Bảng số 6.

b) Trường vừa lòng phải lập vật dụng án quy hướng chung sản xuất khu kinh tế, khu vực technology cao thì định mức giá điều chỉnh cùng với thông số K = 1,2 đối với định mức ngân sách trên Bảng số 6.

c) giá thành lập đồ dùng án quy hoạch theo định mức ngân sách trên Bảng số 6 sẽ bao gồm ngân sách review môi trường xung quanh kế hoạch.

3.2. Định mức đưa ra phí lập vật dụng án, trách nhiệm quy hoạch phân khu vực xuất bản khu vực chức năng

Bảng số 7: Định mức chi phí quy hướng phân quần thể xây cất khu chức năng

Đơn vị tính: triệu đồng

Quy tế bào (ha)

≤75

100

200

300

500

Định mức chi phí lập vật dụng án quy hoạch

731,25

853

1.294

1.356

1.525

Định mức giá thành lập trách nhiệm quy hoạch

63,66

71,15

95,00

97,95

105,26

Ghi chú: Ngân sách chi tiêu lập đồ vật án quy hướng theo định mức giá tại Bảng số 7 vẫn bao hàm chi phí review môi trường thiên nhiên chiến lược.

3.3. Định mức chi phí lập vật dụng án, trọng trách quy hoạch cụ thể xây dừng khu vực chức năng

Bảng số 8: Định mức ngân sách quy hướng chi tiết chế tạo khu chức năng

Đơn vị tính: triệu đồng

Quy mô (ha)

≤5

10

20

30

50

75

100

200

Định mức giá lập vật án quy hoạch

281,45

412,8

675,4

788,10

938

1.125,75

1.314

1.840

Định mức giá lập nhiệm vụ quy hoạch

37,01

47,96

60,93

67,27

75,85

86,24

95,97

115,99

Ghi chú: giá cả lập đồ án quy hướng theo định mức giá thành tại Bảng số 8 đã bao gồm chi phí Reviews môi trường kế hoạch.

4. Định mức giá thành lập đồ gia dụng án, trách nhiệm quy hướng nông thôn

4.1 Định nút đưa ra phí lập vật án, nhiệm vụ quy hoạch tầm thường desgin xã

Bảng số 9: Định mức giá thành lập quy hướng chung phát hành xã

Đơn vị tính: triệu đồng

Quy tế bào dân sinh (ngàn người)

≤5

10

15

20

30

Định mức ngân sách lập vật dụng án quy hoạch

155,52

226,80

259,20

287,71

324,00

Định mức giá lập trách nhiệm quy hoạch

21,93

31,27

34,76

37,62

41

Ghi chú:

a) Định mức giá luật pháp tại Bảng số 9 chưa bao hàm ngân sách lập quy hướng phân phối cùng quy hoạch sử dụng đất của thôn nông làng.

b) Định mức ngân sách công cụ tại Bảng số chín được kiểm soát và điều chỉnh trong các trường thích hợp sau:

- Quy hoạch phổ biến kiến thiết xã gồm xóm cổ: k = 1,2;

- Quy hoạch tầm thường thi công buôn bản gồm làng mạc nghề sản xuất: k = 1,3.

4.2 Định mức chi phí lập trang bị án, trách nhiệm quy hướng cụ thể thành lập điểm người dân nông thôn

Bảng số 10: Định mức ngân sách lập vật dụng án quy hoạch chi tiết thiết kế điểm dân cư nông thôn

Đơn vị tính: triệu đồng

Quy tế bào diện tích S (ha)

≤10

20

30

50

100

Định mức ngân sách lập đồ án quy hoạch

148,8

221,28

274,68

375

508,8

Định mức chi phí lập trọng trách quy hoạch

20,98

30,65

36,34

45,22

53,53

5. Định mức giá thành mang đến một trong những các bước liên quan mang đến quy trình lập thứ án quy hoạch

Bảng số 11: Định mức giá cho một số công việc xác minh theo tỷ lệ Phần Trăm của ngân sách lập thiết bị án quy hoạch:

TT

Chi phí lập vật án (triệu đồng)

≤200

500

700

1.000

2.000

5.000

7.000

≥10.000

1

Thđộ ẩm định trang bị án (Xác Suất %)

12,3

9,7

8,4

7,5

5,5

3,9

3,2

2,8

2

Quản lý nghiệp vụ lập đồ gia dụng án quy hoạch (tỷ Iệ %)

10,6

8,8

7,9

7,1

5,1

3,7

3,0

2,6

Ghi chú: giá cả đánh giá thứ án quy hướng theo định mức giá quy định trên Bảng số 11 không bao hàm ngân sách mang đến các bước khảo sát thực địa phục vụ Việc thẩm định và đánh giá đồ án quy hoạch (ví như có). Trường vừa lòng nên đi điều tra thực địa Giao hàng công tác thẩm định trang bị án quy hướng thì cơ quan cai quản nhiệm vụ lập quy hoạch lập dự toán thù để bổ sung ngân sách thẩm định đồ gia dụng án quy hướng.

6. Định mức giá thành làm quy mô quy hoạch

Bảng số 12: Định mức ngân sách có tác dụng quy mô quy hoạch

Tỷ lệ tế bào hình

1 tháng 5.000

50%.000

1/1.000

1/500

Định mức giá (triệu đồng/m2)

24

46

55

66

Ghi chú:

a) Diện tích để khẳng định chi phí làm cho quy mô quy hướng theo định mức giá thành công cụ tại Bảng số 12 là diện tích của quy mô quy hướng. Diện tích của mô hình quy hoạch là phần diện tích S quy hoạch tương xứng cùng với tỷ lệ làm mô hình quy hướng được để mắt.

b) Định mức ngân sách làm quy mô phương pháp tại Bảng số 12 tương xứng với mô hình được gia công bằng các loại vật liệu bao gồm chất lượng tốt gồm: gỗ bìa cứng, kính, mica, composit, hệ thống điều khiển và tinh chỉnh, chỉ dẫn bằng điện tự động hóa.

PHỤ LỤC SỐ 2: HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ

(Áp dụng cho những công việc quy hoạch xuất bản cùng quy hoạch thành phố xác minh ngân sách bằng dự toán)

1. Công thức khẳng định dự toán đưa ra phí

Ctv = Ccg + Cql + Ck + TN + VAT + Cdp

Trong đó:

- Ctv: giá thành của các bước quy hoạch sản xuất buộc phải lập dự toán.

- Ccg: Chi phí Chuyên Viên.

- Cql: Chi phí quản lý.

- Ck: túi tiền không giống.

- TN: Thu nhập chịu đựng thuế tính trước.

- VAT: Thuế giá trị ngày càng tăng.

- Cdp: túi tiền dự phòng.

2. Cách khẳng định những yếu tắc ngân sách của dự toán thù bỏ ra phí

a) Ngân sách Chuyên Viên (Ccg): Xác định theo số lượng Chuyên Viên, thời gian thao tác của Chuyên Viên cùng tiền lương của Chuyên Viên.

- Số lượng Chuyên Viên (bao gồm các kỹ sư, kiến trúc sư, Chuyên Viên, kỹ thuật viên) được khẳng định theo yêu thương cầu ví dụ của từng loại các bước quy hoạch gây ra, yêu thương mong về quy trình thực hiện công việc, trình độ chuyên môn chuyên môn của từng một số loại chuyên gia. Việc dự kiến số lượng, một số loại chuyên gia với thời gian triển khai của từng chuyên gia phải được bộc lộ vào đề cương tiến hành công việc quy hoạch desgin. Đề cưng cửng thực hiện quá trình quy hoạch tạo ra yêu cầu tương xứng cùng với văn bản, phạm vi của các bước vào nhiệm vụ quy hướng xây dựng được chuẩn y.

- Tiền lương chuyên gia hỗ trợ tư vấn được xác định theo phía dẫn của Bộ Xây dựng về đơn giá bán nhân lực vào lập cùng làm chủ chi phí đầu tư chi tiêu tạo.

b) Ngân sách thống trị (Cql): túi tiền thống trị là khoản chi phí liên quan mang lại tiền lương của thành phần quản lý, chi phí gia hạn buổi giao lưu của tổ chức hỗ trợ tư vấn, chi phí vnạp năng lượng chống làm việc, những khoản chi phí bảo hiểm, ngân sách công đoàn nằm trong trách nát nhiệm của tổ chức hỗ trợ tư vấn nên đóng. giá cả làm chủ xác minh bằng khoảng tầm trường đoản cú 45% mang đến 55% của ngân sách chuyên gia.

c) Chi phí không giống (Ck): gồm; Chi phí download tài liệu, số liệu, bản thiết bị những nhiều loại, văn phòng phẩm, ứng dụng lập quy hoạch (nếu có); ngân sách khấu hao thiết bị; chi phí vận động của siêng gia; chi phí lưu giữ trữ; chi phí hội nghị, hội thảo và các khoản chi phí khác (nếu có).

- giá thành mua tư liệu, số liệu, bạn dạng đồ dùng những một số loại, văn uống chống phẩm, ứng dụng lập quy hoạch (nếu có): Dự con kiến trên đại lý đề nghị cần thiết nhằm thực hiện quá trình lập quy hướng xây cất.

- Chi phí khấu hao thiết bị: Dự loài kiến bên trên các đại lý kinh nghiệm về số lượng vật dụng, thời gian thực hiện máy quan trọng nhằm tiến hành quá trình và giá máy thông dụng trên Thị phần.

- Ngân sách chi tiêu hội nghị, hội thảo: Dự loài kiến bên trên các đại lý nhu cầu cần thiết của công việc lập quy hướng xây đắp.

- Các khoản ngân sách không giống khẳng định trên cơ sở dự kiến yêu cầu thực hiện của từng một số loại các bước lập quy hướng sản xuất.

d) Thu nhập chịu thuế tính trước (TN): Xác định bằng 6% của (Chi phí chuyên gia + Ngân sách chi tiêu làm chủ + Chi tiêu khác).

e) Thuế cực hiếm gia tăng (VAT): Xác định theo hình thức.

f) túi tiền dự phòng (Cdp): Là khoản ngân sách mang đến đều tạo nên vào quy trình tiến hành công việc quy hướng xây dựng. giá cả dự trữ khẳng định buổi tối đa không thực sự 10% so với tổng thể những khoản mục chi phí nói bên trên.