Kế toán thù là 1 trong những siêng ngành đang nổi lên hối hả với mang đến tương đối nhiều thời cơ bài toán tạo nên sinch viên. Để ngày càng tăng cơ hội trúng tuyển vào đa số địa điểm cao với mức đãi ngộ hấp dẫn tự hầu như công ty, công ty lớn lớn, việc có một căn nguyên giờ đồng hồ Anh chuyên ngành kế tân oán vững vàng chãi là yếu tố khôn xiết quan trọng đặc biệt. Sau đây, trung chổ chính giữa giờ đồng hồ Anh aroma xin cung ứng cho các bạn tài liệu giờ đồng hồ Anh chăm ngành kế toán về các các loại cây viết toán thường gặp gỡ để bạn cũng có thể nắm rõ rộng chuyên ngành này.

Bạn đang xem: Kết chuyển tiếng anh là gì


Công thức học tiếng Anh chăm ngành kế tân oán hiệu quảTài liệu giờ anh chăm ngành kế tân oán về các một số loại bệnh từ
*

Tài liệu giờ Anh chăm ngành kế tân oán về các các loại cây viết toán thù thường xuyên gặp

Bút toán điều chỉnh: Adjusting Journal Entries

An adjusting journal entry is an entry in financial reporting that takes place at the end of a reporting period to record any unrecognized expenses or income for the period. When a transaction is started in one accounting period và ended in a later period, an adjusting journal entry is required to lớn properly tài khoản for the transaction. Bút toán điều chỉnh là một số loại bút tân oán trong report tài bao gồm thường xuyên được ltràn vào vào cuối kỳ báo cáo để ghi dấn ngẫu nhiên khoản ngân sách hoặc thu nhập cá nhân không được ghi dấn nào trong giai đoạn này. Lúc một giao dịch được bước đầu trong một kỳ kế toán với hoàn thành vào trong 1 khoảng tầm thời hạn muộn rộng, rất cần được gồm một cây bút toán điều chình nhằm tính toán đúng giao dịch.

Accrued Revenues Doanh thu dồn tích

Accrued revenue takes place when you make a sale và collect payment at a later date. An adjusting entry to record accrued revenue increases the revenue trương mục và the accounts receivable account by the amount of the sale. Accounts receivable shows the amount customers owe you. Doanh thu dồn tích được tiến hành khi bạn bán hàng và thu tiền vào trong 1 ngày tiếp đến. Một cây viết toán thù điều chủ yếu ghi nhận lợi nhuận dồn tích làm tăng thông tin tài khoản doanh thu cùng thông tin tài khoản những khoản cần thu thông qua số tiền bán sản phẩm. Các khoản yêu cầu thu chỉ ra rằng số tiền người tiêu dùng còn nợ bạn.

Accrued Expenses giá cả dồn tích

An accrued expense is what you incur but have sầu not yet paid. An adjusting entry lớn record an accrued expense increases the expense trương mục that corresponds khổng lồ the expense incurred & increases the appropriate payable trương mục. A payable account displays the amount you owe other parties. Chi tiêu dồn tích là khoản mức giá mà lại bạn không phải tkhô nóng toán. Một cây bút tân oán kiểm soát và điều chỉnh để ghi lại khoản chi phí dồn tích làm cho tăng thông tin tài khoản ngân sách tương xứng cùng với chi phí tạo ra và tăng thông tin tài khoản các khoản đề nghị trả. Tài khoản buộc phải trả hiển thị số chi phí chúng ta còn nợ các bên không giống.


Deferred Revenues Doanh thu chưa tiến hành (người mua trả tiền trước)

Deferred or unearned revenue happens when you receive cash up front for services you will provide in the future. When you provide the services khổng lồ earn the revenue, you create an adjusting entry that increases the revenue tài khoản & reduces the unearned revenue account by the amount earned. For instance, assume your small business collected $200 at the beginning of the month to lớn provide a monthly service. At the end of the month, you create an adjusting entry that adds $200 to the revenue account và reduces unearned revenue by $200. Doanh thu hoãn lại hoặc lệch giá không triển khai xẩy ra hi chúng ta thừa nhận tiền trước khi chúng ta hỗ trợ các các dịch vụ sau này. Lúc bạn hỗ trợ hình thức để tìm lệch giá, anh tạo nên cây viết toán thù điều chình có tác dụng tăng thông tin tài khoản doanh thu bằng cùng với số tiền tìm kiếm được. Ví dụ: giả sử công ty lớn nhỏ tuổi của khách hàng tìm kiếm được 200 đô la vào thời điểm đầu tháng để cung cấp dịch vụ, chúng ta tạo ra cây viết tân oán điều chỉnh thêm 200 đô la vào thông tin tài khoản lệch giá với ghi bớt tài khoản lợi nhuận chưa thực hiện 200 đô la.

Xem thêm: Bị Treo Máy Khi Update Windows (Tại Bước" Working On Updates Là Gì

Deferred Expenses túi tiền trả trước (khoản sẽ trả trước cho người bán)

A deferred or prepaid expense is one for which you paid cash up front at an earlier date but which you have not yet incurred. As you incur the expense, you create an adjusting entry that increases the appropriate expense account and reduces the prepaid expense account. For instance, if your small business prepaid $2,000 for rent at the beginning of the month. You create an adjusting entry at the over of the month that adds $2,000 to lớn the rent expense tài khoản and reduces the prepaid rent account by $2,000. Ngân sách chi tiêu trả trước là khoản chi phí mà lại bạn đang trả chi phí nhanh chóng rộng so với ngày bạn cần tkhô giòn tân oán. lúc các bạn tkhô nóng toán ngân sách, chúng ta lập một bút tân oán điều chỉnh có tác dụng tăng thông tin tài khoản chi phí tương xứng cùng bớt tài khoản ngân sách trả trước. Ví dụ: nếu công ty lớn nhỏ tuổi của người sử dụng đã trả trước 2000 đô la mang lại câu hỏi thuê gia tài vào đầu tháng. Bạn chế tạo ra cây viết tân oán điều chỉnh vào cuối tháng, thêm 2000 đô la vào tài khoản ngân sách đi mướn gia sản với ghi giảm 2000 đô la vào tài khoản chi phí đi mướn trả trước.

Bút toán thù kết chuyển: Transaction entry

Transaction is the primary type of business sự kiện for which you would create an accounting entry. Examples of accounting transactions are the recordation of an invoice to lớn a customer, an invoice from a supplier, the receipt of cash, & the purchase of a fixed asphối. This kind of accounting entry is used under both the accrual basis & cash basis of accounting. Kết chuyển là một Việc trong sale mà các bạn sẽ tạo thành một cây bút toán kế tân oán. lấy một ví dụ của kết chuyển kế tân oán là việc ghi nhận một hóa đối kháng đến người sử dụng, một hóa 1-1 xuất phát từ một đơn vị cung cấp, một phiếu thu chi phí hoặc phiếu mua sắm một tài khoản cố định và thắt chặt. Loại cây bút toán này được sử dụng theo cả chính sách các đại lý dồn tích với cả vẻ ngoài kế toán thù tiền khía cạnh vào kế toán.

Bút toán chốt sổ: Closing entry

Closing entry is a journal entry used at the end of an accounting period to shift the ending balances in all revenue, expense, gain, và loss accounts (known as temporary accounts) into lớn the retained earnings account. Doing so empties out the temporary accounts, so that they can begin accumulating transactional information in the next accounting period. Bút ít toán chốt sổ là mục nhập trong nhật cam kết được áp dụng vào cuối kỳ kế toán nhằm dịch số dư cuối cùng vào tất cả tài khoản lợi nhuận, ngân sách, lợi tức đầu tư và lỗ vào thông tin tài khoản lợi tức đầu tư gìn giữ. Làm điều này, chúng ta đang làm sạch các tài khoản tạm thời nhằm họ hoàn toàn có thể bắt đầu tích điểm các ban bố giao dịch thanh toán new trong kỳ kế tân oán tiếp sau.

Vừa rồi Aroma vẫn cung ứng cho chúng ta tư liệu tiếng Anh chuyên ngành kế toán thù về các một số loại bút toán thường xuyên gặp. Hy vọng các bạn đang hiểu rõ bản chất của mỗi các loại cây viết toán với ko lầm lẫn bọn chúng trong quá trình nhé.

Có thể các bạn quan lại tâm:

Những thuật ngữ xoàn của tiếng Anh trong tài chínhThuật ngữ ngân hàng thương mại về các loại thông tin tài khoản bằng giờ đồng hồ AnhKiếm search thời cơ mới cùng với khóa học tiếng Anh tiếp xúc làm việc Hà NộiNgười đi làm việc phải học tập giờ đồng hồ Anh ở đâu cực tốt Hà Nội