mount·carcass·chassis·cage·mounting·stand·truss·border·carcase·cadre·cradling
Khi lần lượt từng đôi một đi qua hai khung hành lang cửa số, 12 hình họa có vẻ như nlỗi quan lại gần kề chỗ đông người phía bên dưới.

Bạn đang xem: Khung tiếng anh là gì


Đèn flash của sét đã biết thành mờ lao vào qua khung màu sắc black của hành lang cửa số cùng sẽ giảm đi ra mà lại không có ngẫu nhiên ồn ào.
"A flash of faded lightning darted in through the blaông xã framework of the windows & ebbed out without any noise.
Mỗi công tác được con quay trong thời gian thực cùng với hai thiết bị ảnh: một cảnh vừa phải của Ross với khung vẽ của ông ấy, cùng một bức ảnh cận chình họa của khung vẽ hoặc bảng màu.
Each program was shot in real time with two cameras: a medium shot of Ross và his canvas, và a close-up shot of the canvas or palette.
Lớp link dữ liệu IS-95 chỉ cung cấp "chuyển giao cố gắng nỗ lực xuất sắc nhất" mang đến dữ liệu và kênh gửi mạch mang đến thoại (ví dụ, một khung thoại mỗi lần 20ms).
The IS-95 data links layer only protsanaklidou.comded "best efforts delivery" for data and circuit switched channel for voice (i.e., a voice frame once every 20 ms).
Log4j 2 được cải tiến và phát triển triệu tập vào những lỗi mà phiên bạn dạng Log4j 1.2, 1.3, java.util.logging và Logbachồng chưa xử lý được, tiếp cận những vấn khuyến cáo hiện nay trong số khung phần mềm này.
Log4j 2 was developed with a focus on the problems of Log4j 1.2, 1.3, java.util.logging and Logback, và addresses issues which appeared in those frameworks.
Người sử dụng có thể ẩn khung trách nhiệm hoặc Phục hồi lại nó bằng cách truy cập vào: Tools – Folder Options – General – Show Comtháng Tasks/Use Windows Classic Folders.
Users can get rid of the task pane or restore it using the sequence: Tools – Folder Options – General – Show Comtháng Tasks/Use Windows Classic Folders.
Trung chổ chính giữa unique cùng năng suất Mỹ (APQC), Khung phân nhiều loại quy trình (PCF) SM là tại 1 cấp độ cao, quy mô các bước doanh nghiệp trung lập cho phép những tổ chức nhận thấy tiến trình sale của họ từ các điểm công nghiệp.
The American Productitsanaklidou.comty và Quality Center (APQC) Process Classification Framework (PCF) SM is a high-màn chơi, industry-neutral enterprise process Model that allows organizations to lớn see their business processes from a cross-industry tsanaklidou.comewpoint.
Đường dẫn là 1 trong chuỗi những nút ví dụ xẩy ra vào một hoặc những bước, vào một khung thời gian vẫn chỉ định.

Xem thêm: Tên Thật Của Bi Béo Vẽ Cho Mình, Hotface Bi Béo


A path is a specific sequence of nodes occurring across one or more steps, within a specified time frame.
Khung cảnh đồng cả xa- van lý tưởng phát minh là 1 trong những giữa những ví dụ rõ ràng tuyệt nhất là chỗ mà nhỏ fan khắp phần lớn khu vực nhận ra vẻ đẹp mắt vào cùng đề nghị thị giác
The ikhuyến mãi savanna landscape is one of the clearest examples where human beings everywhere find beauty in similar tsanaklidou.comsual experience.
Chúng ta hãy tưởng tượng mashrabiya, một kiến trúc Ả Rập cổ điển, với chế tạo một khung hình cùng với từng khẩu độ được thiết kế theo phong cách quan trọng đặc biệt nhằm định hình ánh nắng với sức nóng đi qua nó.
Here we"ve reimagined the mashrabiya, an archetype of ancient Arabic architecture, and created a screen where every aperture is uniquely sized lớn shape the khung of light and heat motsanaklidou.comng through it.
Ngay phía bên trên đầu tôi, run rẩhệt như một sinh đồ dùng sống, là khung gầm chiếc Rolls-Royce của bà mẹ Harriet.
Directly above my head, trembling like a litsanaklidou.comng thing, was the undercarriage of Harriet’s Rolls-Royce.
Một phiên bạn dạng chăm sử dụng cao hơn nữa của loại Intruder là loại EA-6B Prowler, có khung sản phẩm công nghệ cất cánh được kéo dài đầy đủ vị trí cho thêm hai member nhóm cất cánh điều khiển những khối hệ thống điện tử, với những hệ thống năng lượng điện tử được tích phù hợp cao hơn nữa đến phương châm chiến tranh năng lượng điện tử và SEAD (Suppression of Enemy Air Defences: trấn áp phòng không đối phương).
A much more highly specialized derivative of the Intruder was the EA-6B Prowler, hatsanaklidou.comng a "stretched" airframe with two additional systems operators, and more comprehensive sầu systems for the electronic warfare & SEAD roles.
Với các đối tượng người sử dụng có tương đối nhiều hơn hai chiều, ví dụ như cực kỳ chữ nhật, tỉ trọng khung hình vẫn có thể được có mang là tỉ lệ của cạnh dài tốt nhất cùng với cạnh nthêm nhất.
In objects of more than two dimensions, such as hyperrectangles, the aspect ratio can still be defined as the ratio of the longest side lớn the shortest side.
(Cũng xem những khung “Đức Giê-hô-va đã tạo nên ‘có thể’”, trang 93 cùng “Người hèn-yếu hèn trở phải một dân mạnh”, trang 96, 97).
(See also the boxes “Jehovah Made It Possible” and “How ‘the Small One’ Has Become ‘a Mighty Nation.’”)
This is the silk that"s used khổng lồ make the frame và radii of an orb web, and also the safety trailing dragline.
Chúng được sử dụng vì chưng lập trình sẵn phía theo tinh tsanaklidou.com, một số trong những khung truy vấn tài liệu và để xem sét nhằm chế tác các đối tượng người tiêu dùng proxy cồn.
They are used by aspect-oriented programming, some data access frameworks, và for testing to lớn generate dynamic proxy objects.
Danh sách truy nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M