Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Kiểm kê hàng tồn kho tiếng anh là gì

*
*
*

kiểm kê
*

kiểm kê InventoryKiểm kê phần lớn gì tất cả trong nhà: To inventory the contents of a house
inventorybáo cáo kiểm kê đồ liệu: stores inventory reportphiên bản kiểm kê: inventorybảng kiểm kê theo chi phí tồn (mặt hàng tồn kho): cost inventorybiên phiên bản kiểm kê hàng tồn kho: inventory recordschính sách kiểm kê (tồn kho) liên tục: perpetual inventory systemcơ chế kiểm kê hàng định kỳ: periodical inventorycơ chế kiểm kê mặt hàng định kỳ: periodical inventory systemlist kiểm kê tồn kho: inventory listkhấu hao (định giá) kiểm kê tồn kho: depreciation of inventorykiểm kê (tồn kho) liên tục, thường xuyên, hay trực: perpetual inventorykiểm kê cuối kỳ: ending inventorykiểm kê hàng định kỳ: periodical inventorykiểm kê mặt hàng hóa: merchandise inventorykiểm kê sản phẩm tồn kho: take an inventory (to...)kiểm kê sản phẩm tồn kho định kỳ: period inventorykiểm kê sản phẩm tồn trữ: inventory takingkiểm kê hàng vào kho: physical inventorykiểm kê kho liên tục: ship"s Inventorykiểm kê thực địa: physical inventorykiểm kê trên sổ sách: book inventorykiểm kê tuần trả (hàng trữ kho): cycle inventorykiểm kê đồ vật tư: material inventoryphương thức kiểm kê buôn bán lẻ: retail inventory methodphương pháp kiểm kê bán lẻ: retail method of inventorycách thức kiểm kê thế thể: physical inventory methodcách thức kiểm kê định kỳ: periodic inventory methodcách thức kiểm kê theo tầm giá tổn (sản phẩm tồn kho): cost method of inventorythủ tục kiểm kê tồn kho liên tục: continuous physical inventorysố kiểm kê mặt hàng tồn trữ: inventory booksự kiểm kê: inventorysự kiểm kê hàng hóa tồn kho: inventory of merchandisesự kiểm kê kho lạnh: cold storage inventorysự kiểm kê nguyên liệu tồn kho: inventory of raw materialsphân phối để kiểm kê sản phẩm trữ khostocktaking salebuôn bán hạ giá chỉ trước (hoặc sau) Lúc kiểm kêstocktaking salereport của kiểm kê viênactuarial reportbạn dạng kiểm kêschedulebản kiểm kê (nhằm Giao hàng mang đến câu hỏi đối chiếu, kiểm soát)kiểm tra listbản kiểm kê chi phí trảtabcơ chế kiểm kê số dư trên sổbalance of stoông chồng systemcơ chế kiểm kê tồn kho liên tụcbalance of stoông xã systemdấu kiểm kêuptickkiểm kê (hàng hóa) liên tụccontinuous stoông xã takingkiểm kê hàngtallykiểm kê mặt hàng tồn khophysical stoông chồng checkkiểm kê hàng tồn khophysical stock taking

Xem thêm:

*

*

*

đánh giá tại vị trí về hoàn cảnh số lượng đồ vật chất, về hoàn cảnh hiện đồ, cùng về cực hiếm số hàng hoá, tài sản nhằm khẳng định con số hiện tại gồm, chứng trạng unique và quý giá của mặt hàng hoá. Là phương thức cơ phiên bản của kiểm soát, tkhô hanh tra ngoài bệnh từ (không có bệnh từ).

Có KK liên tục (theo kì hạn đã qui định thành chế độ) và KK bỗng dưng xuất. KK liên tiếp là cụ một giải pháp tất cả hệ thống cùng Đánh Giá phần đa sự dịch chuyển về hàng hoá cùng tài sản. KK định kì là Đánh Giá nút hiện tại có về hàng hoá, gia sản vào từng thời gian khăng khăng, vào cuối năm hoặc vào thời điểm cơ chế.


- đg. Xét coi bao gồm giỏi còn từng nào bằng phương pháp phân từng một số loại và cộng các đơn vị ở trong cùng loại: Kiểm kê sách của tlỗi viện; Thương hiệu ngủ để kiểm kê cuối tháng.

hdg. Kiểm lại nhằm xác minh số lượng với tình trạng chất lượng. Kiểm kê gia sản.

Kiểm tra, đối chiếu thẳng, tại nơi giữa thực tiễn và sổ sách đối với những nhiều loại gia sản hiện có của một đơn vị chức năng. Tùy theo yêu cầu cai quản lí với tài năng thực tế, rất có thể lựa chọn các một số loại kiểm kê cụ thể kiểm kê từng một số loại gia sản, kiểm kê trọn vẹn các nhiều loại gia tài, kiểm kê từng phần tử, kiểm kê toàn đơn vị. Mục đích của kiểm kê là phân phát hiện sự quá, thiếu thốn tài sản bởi vì những ngulặng nhân không giống nhau để tự đó có những biện pháp tăng tốc quản lí gia sản.