Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Nhiệt độ không khí\(y(t^{o})\) ở độ cao \(x(m)\) được tính theo công thức:

\(y=25-\dfrac{x}{100} \times 0,6\) (Vì nhiệt độ ở dưới chân núi là 25°)


*

Do hiệu ứng phơn nên cứ lên cao 100m thì nhiệt độ giảm 0,6°C và khi sang sườn dốc bên kia thì xuống 100m nhiệt độ lại tăng 1°C.

Bạn đang xem: Lên cao 100m giảm bao nhiêu độ

Chọn: C.


Tính nhiệt độ và độ cao theo tiêu chuẩn cứ lên cao 100m thì nhiệt độ giảm 0,6°C, ở sườn khuất gió xuống 100m nhiệt độ tăng 1°C.

Xem thêm: Hướng Phục Vị Có Nghĩa Là Gì ? Ý Nghĩa Và Cách Xác Định Hướng Phục Vị Theo Tuổi


Lên cao 100m thì nhiệt độ giảm 0,6 độ C

Xuống 100m thì nhiệt độ tăng 1 độ C

Nếu núi cao 100m thì nhiệt độ chênh lệch giữa 2 sườn là 1-0,6=0,4 độ C

Theo đầu bài , nhiệt độ chênh lệch giữa 2 sườn là 32-22=10 độ C

Độ cao của đỉnh núi này là ( 10:0,4).100=2500m


Trong tầng đối lưu, trung bình cứ lên cao 100m thì nhiệt độ giảm đi:

A. 0 , 3 0 C

B. 0 , 4 0 C

C. 0 , 5 0 C

D. 0 , 6 0 C


Đặc điểm tầng đối lưu có giới hạn dưới 16km, tập trung 90% không khí, không khí luôn chuyển động theo chiều thẳng đứng. Nhiệt độ giảm dần theo độ cao, cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0 , 6 ⁰ C và là nơi sinh ra các hiện tượng khí tượng: mây mưa sấm chớp,…

Đáp án: D


Đặc điểm tầng đối lưu

- Giới hạn: dưới 16km

- Tập trung 90% không khí.

- Không khí luôn chuyển động theo chiều thẳng đứng.

- Nơi sinh ra các hiện tượng khí tượng: mây mưa sấm chớp…

- Nhiệt độ giảm dần theo độ cao, cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,6oC.


1 ngọn núi có độ cao tương đối với 3000m nhiệt độ ở vùng chân núi là 25 độ .biết rắn cứ lên cao 100m thì nhiệt độ giảm 0,6 độ C .Vậy nhiệt độ ở đỉnh núi là bao nhiêu ?


1 ngọn núi có độ cao tương đối với 4000m.nhiệt độ ở vùng chân núi là 25độ C biết rằng cứ lên cao 100m thì nhiệt độ giảm 0,6 độ C .vậy nhiệt độ ở đỉnh núi này là bao nhiêu?


Ở vùng núi khí hậu và nhiệt độthay đổi theo độcao. Đặc điểm nào sau đây không đúng với sự thay đổi khí hậu theo độ cao:

A. Càng lên cao nhiệt độ càng giảm

B. Càng lên cao không khí càng loãng

C. Càng lên cao áp suất càng tăng

D. Càng lên cao lượng oxitrong không khí càng ít


Nhiệt độ không khí giảm theo độ cao do càng lên cao

A. mật độ không khí càng loãng, bức xạ mặt đất càng mạnh

B. mật độ không khí càng dày đặc, bức xạ mặt đất càng mạnh

C. mật độ không khí càng loãng, bức xạ mặt đất càng giảm

D. mật độ không khí càng dày đặc, bức xạ mặt đất càng giảm


Đỉnh núi A có nhiệt độ 25 oC, đỉnh núi B có nhiệt độ 19 oC. Hỏi hai đỉnh núi chênh lệch bao nhiêu mét ? (Biết rằng cứ lên cao 100m giảm 6 oC)