Để các ý vào câu tất cả sự liên kết, mạch lạc, họ hay áp dụng những liên từ bỏ. Vậy liên từ trong giờ anh là gì? Bài viết dưới đây đang cung cấp cho mình hiểu rất nhiều kỹ năng và kiến thức cơ bản về liên trường đoản cú.

Bạn đang xem: Liên từ tiếng anh là gì

*

1. Liên tự là gì ?

Liên tự là những trường đoản cú dùng làm nối những từ một số loại, cụm trường đoản cú xuất xắc mệnh đề trong câu.

2. Các các loại liên từ vào tiếng anh

2.1 Liên tự kết hợp (Coordinating Conjunctions)

Dùng để nối các trường đoản cú, nhiều từ cùng loại hoặc gần như mệnh đề ngang mặt hàng nhau (tính từ với tính từ, danh tự với danh từ bỏ …).

Liên từCách dùngVí dụ
AND (và)– Thêm cùng bổ sung thông báo.– She is rich & famous (Cô ấy phong lưu và nổi tiếng)
NOR (cũng không)– Bổ sung thêm một ý phủ định vào một trong những ý bao phủ định được nêu trước kia.– I don’t want khổng lồ Gọi hyên ổn nor intend to apologize to lớn hyên (tôi không muốn gọi đến anh ấy cũng không có ý định xin lỗi anh ta).
BUT (nhưng lại, tuy nhiên mà).– Diễn tả sự trái lập, ngược nghĩa.– She is beautiful but arrogant. (cô ấy xinh đẹp nhưng kiêu ngạo).
OR

= OR ELSE

= OTHERWISE

(Hay những, hay là

– Nêu thêm sự lựa chọn– Hurry up

or else you will miss the last bus. (nhanh khô lên hay những bạn sẽ nhỡ chuyến bus cuối cùng).

YET (vậy mà lại, nỗ lực mà)– Đưa ra một ys trở lại so với ý trước đó.– The are ugly & expensive, yet people

buy them (bọn chúng xấu với mắc, vậy mà hầu hết người vẫn mua).

SO ( vày vậy)


– Nêu tác dụng của hành vi.– He was ill, so he didn’t go to school yesterday. (anh ấy bị tí hon đề nghị trong ngày hôm qua anh ấy ko tới trường).
FOR (vì)– Giải đam mê lí vị hoặc mục tiêu (sử dụng kiểu như because).– I study hard, for i want khổng lồ have schoolar ship (tôi cố gắng học do tôi mong muốn bao gồm học bổng)
Mẹo hay: để lúc lưu giữ các liên từ bỏ phối kết hợp, bọn họ bao gồm các trường đoản cú “ FANBOYS”

2.2 Liên từ bỏ đối sánh (Correlative sầu Conjunctions)

Liên từ bỏ tương quan được thực hiện nhằm liên kết 2 đơn vị chức năng tự cùng nhau cùng luôn luôn đi thành cặp tất yêu tách bóc tách.

Liên từCách dùngVí dụ
RATHER THAN (hơn là)– Diễn tả sự chọn lựa.– I think you should choose khổng lồ become a teacher rather than doctor (tôi nghĩ chúng ta nên chọn biến chuyển cô giáo hơn là chưng sĩ).
WHETHER…OR (giỏi là)– Diễn tả sự sửa chữa thay thế.– I don’t know whether he will come or not (tôi chần chờ là anh ấy sẽ tới tốt không).
AS…AS

SO….AS

(bằng/không…bằng)

– So sánh ngang/ko ngang bởi.– She is as tall as me (cô ấy cao bởi tôi)

– She isn’t as/so tall as me.( cô ấy không tốt bằng tôi).

EITHER…OR (hoặc…hoặc).– Diễn tả sự chọn lựa lúc nó đi cùng với câu khẳng định.– you can come either today or tomorrow)
NEITHER…NOR (không…không)– Diễn tả sự che định kxay lúc nó đi với câu che định.– She wants lớn talk lớn neither me nor you (cô ấy không muốn thủ thỉ đối với cả tôi với bạn)
NOT ONLY….BUT ALSO = NOT ONLY…BUT…AS WELL. (không những….nhưng còn).

Xem thêm:

– Diễn tả sự lựa chọn knghiền.– She is not only beautiful but also intelligent. (cô ấy không gần như dễ thương mà hơn nữa thông minh).
BOTH…AND (cả..và/ vừa…vừa)– Diễn tả sự lựa chọn knghiền.– Both she and i are teachers of english in a high school. (cả cô ấy với tôi phần nhiều là cô giáo tiếng anh sống trường cung cấp ba).

2.3 Liên từ phụ thuộc vào (Subordinating Conjunctions)

được thực hiện để bắt đầu mệnh đề nhờ vào, kết nối mệnh đề này vào mệnh đề bao gồm vào câu.


Liên từCách dùngVí dụ
AFTER (sau khi)– Diễn tả một hành động xẩy ra sau một hành vi không giống.– After he had finished his work, he went out for a drink. (ngay lúc anh ấy hoàn thành bài toán, anh ấy ra bên ngoài uống nước).
BEFORE (trước khi)– Diễn tả hành vi xảy ra trước một hành động không giống.– He had finished his work, before he went out for a drink. (anh ấy đã ngừng câu hỏi trước lúc anh ấy ra ngoài uống nước).
AS SOON AS (ngay khi)– Chỉ một hành vi xả ra ngay sau một hành vi không giống.– As soon as she went trang chính, she had a bath. (ngay lúc cô ấy về đơn vị, cô ấy đi tắm).
UNTIL/ TILL (cho đến khi).– Chỉ một hành động xảy ra/ ko xẩy ra cho đến 1 thời điểm làm sao kia.– I will wait for you until it’s possible. (anh đang chờ em mang lại chừng như thế nào bao gồm thể).
WHILE = MEANWHILE (vào khi)– Chỉ những hành vi ra mắt cùng một dịp.– While i was doing my homework, my mother was cleaning the floor. (khi tôi đang làm bài xích tập về nhà thì mẹ tôi đã lau nhà).
SO THAT = IN ORDER THAT (để mà)– Nêu mục tiêu hoặc hiệu quả của hành động tất cả dự tính.– I’m trying my best to study English well so that i can find a better job. (tôi vẫn cố gắng hết sức nhằm học tập giờ anh nhằm mà lại tôi có thể kiếm tìm một công việc giỏi hơn).
ALTHOUGH/ EVEN THOUGH/ THOUGH + CLAUSE (S+V), CLAUSE (S+V) = IN SPITE OF/ DESPITE + CỤM DANH TỪ/ V-ING, CLAUSE (S+V)

(khoác dù….nhưng)

– Dùng để biểu lộ nhị hành vi trái ngược nhau.– Although the weather was awful, we decided to lớn go camping.

= In spite of the awful weather, we decied to go camping.

(mặc dù thời tiết xấu nhưng Cửa Hàng chúng tôi vẫn đưa ra quyết định đi cắn trại).

 BECAUSE/ FOR/ AS/ SINCE/ IN THAT/ NOW THAT/ SEEING THAT + CLAUSE, CLAUSE.

(do vì)

– Dùng để mô tả quan hệ nguyên ổn nhân, tác dụng.– Because the road was icy, many accidents happened. ( cũng chính vì con đường trơn tuột buộc phải có không ít tai nạn đáng tiếc xảy ra).
Trên đấy là các kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng về liên từ bỏ vào tiếng anh nhưng chúng ta cần biết Lúc hy vọng phát âm xuất sắc ngữ pháp giờ đồng hồ anh. Hy vọng rằng nội dung bài viết mang lại lợi ích mang đến câu hỏi học giờ đồng hồ anh của các bạn.