Đọc tin tức trên mạng là một trong những sở thích của nhiều người, đặc biệt là những bạn trẻ – những người khá rành về công nghệ. Với một chiếc điện thoại hoặc một chiếc máy tính có kết nối Internet, chúng ta có thể biết về thế giới xung quanh ta mọi lúc mọi nơi. Hãy cùng Aroma đến với bài luận về sở thích lướt internet đọc tin tức bằng tiếng anh.

Bạn đang xem: Lướt web tiếng anh là gì

*

Sở thích lướt internet đọc tin tức bằng tiếng anh

Surfing internet is one of my hobbies. I find that whenever I surf internet, I can know about this world more and know what happens to my surroundings. It also increase my social skills which that skill is a needs nowadays. It increases through social media like Facebook, Twitter, and so on. Social media are good channel to getting information about the world. Beside TV and radio, news is now published online so that people can rich it easily.

Moreover, we can know everything such as what happen to the world, what happen to our country, celebrities’ life, recent fashion, and other news that can enhance our knowledge. We can catch the trends of our fellows from other countries. We cannot meet your idols because of distance but we can know what they are doing. News about healthcare, education… is also available on the internet.

Internet makes our life become more convenient and variable. Besides, instead of going to movie theater, we can stay at home and download movies while eating favorite food. I consider that internet is the biggest invention in this generation.

To sum up, the internet not only changes people’s internets but also turns the world into the speed generation. As the Internet saves us much time and money on printed paper, we have enough time to do other things. The internet is a marvelous creation in this generation.

Xem thêm: Những Điều Đại Kỵ Khi Lập Bàn Thờ Gia Tiên Bạn Nên Biết, Những Điều Đại Kỵ Khi Lập Bàn Thờ

2. Bài dịch

Lướt mạng là một trong những sở thích của tôi. Tôi thấy rằng bất cứ khi nào tôi lướt mạng, tôi có thể biết về thế giới này nhiều hơn và biết những gì xảy ra với môi trường xung quanh của tôi. Nó cũng làm tăng kỹ năng xã hội theo nhu cầu ngày nay. Các kỹ năng này tăng lên thông qua các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, vân vân. Phương tiện truyền thông là các kênh tốt để thu thập thông tin về thế giới. Bên cạnh truyền hình và radio, tin tức được đưa lên trực tuyến để mọi người có thể nắm bắt một cách dễ dàng.

Hơn nữa, chúng ta có thể biết tất cả mọi thứ xảy ra với thế giới, những gì xảy ra cho đất nước của chúng ta, cuộc sống của người nổi tiếng, xu hướngthời trang gần đây, và những tin tức khác có thể nâng cao kiến thức của chúng ta. Chúng ta có thể nắm bắt xu hướng của các bạn đồng trang lứa từ các nước khác. Chúng tôi không thể gặp thần tượng của bạn vì khoảng cách nhưng chúng tôi có thể biết những gì họ đang làm. Tin tức về chăm sóc sức khoẻ, giáo dục … cũng có trên internet.

Internet làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên thuận tiện và biến đổi. Bên cạnh đó, thay vì đi rạp chiếu phim, chúng tôi có thể ở nhà và tải phim về trong khi ăn đồ ăn yêu thích. Tôi cho rằng Internet là phát minh lớn nhất trong thế hệ này.

Tóm lại, Internet không chỉ thay đổi Internet của người dân mà còn biến thế giới nhanh chóng. Khi Internet tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc cho giấy in, chúng tôi có đủ thời gian để làm những việc khác. Internet là một sáng tạo kỳ diệu trong thế hệ này.