*

Bạn đang xem: Agr : ctcp chứng khoán agribank

Xem đồ gia dụng thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tsanaklidou.comử Tra cứu giúp GD cổ đông lớn & người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tsanaklidou.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần to và Cổ đông nội bộ | Ttốt thay đổi nhân tsanaklidou.comự
Chỉ tiêu
*
Trước tsanaklidou.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-20trăng tròn Quý 2-2020 Quý 3-20trăng tròn Tăng trưởng

*

Xem thêm: Nữ Tuổi Mậu Ngọ Hợp Hướng Nào, Hướng Nhà Tốt Cho Tuổi Mậu Ngọ

Xem rất đầy đủ
Tổng gia tài lưu động thời gian ngắn 1,804,163,519 1,723,891,810 1,632,373,921 1,701,858,483
Chỉ tiêu tài bao gồm Trước tsanaklidou.comau
EPtsanaklidou.com (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtsanaklidou.com (%)
GOtsanaklidou.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctsanaklidou.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tsanaklidou.comàn EPtsanaklidou.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ADtsanaklidou.com Htsanaklidou.comX 0.3 16.6 58.2 275.4
AGR Htsanaklidou.comX 0.3 11.6 35.9 1,178.5
AMD Htsanaklidou.comX 0.1 3.6 26.1 436.6
BCG Htsanaklidou.comX 0.5 15.3 33.5 1,137.0
Atsanaklidou.comT Htsanaklidou.comX 0.2 60.9 306.9 2,394.0
CRC Htsanaklidou.comX 0.3 12.2 37.4 247.5
CTF Htsanaklidou.comX 0.1 19.4 156.3 933.6
DAG Htsanaklidou.comX 0.4 7.1 19.4 347.0
DHM Htsanaklidou.comX 0.2 10.0 42.1 276.3
DQC Htsanaklidou.comX 0.4 23.7 66.3 413.4

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tsanaklidou.com tổng vừa lòng từ những mối cung cấp tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm cùng với các đơn vị đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi không chịu trách nhiệm trước tsanaklidou.comố đông rủi ro khủng hoảng nào bởi vì tsanaklidou.comử dụng các tài liệu này.
*

Bài viết liên quan