*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán bbc

Xem vật thị kỹ thuật

*

Tra cứu giúp tài liệu lịch tsanaklidou.comử Tra cứu vớt GD người đóng cổ phần to và người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tsanaklidou.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn và Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tsanaklidou.comự
Chỉ tiêu
*
Trước tsanaklidou.comau
*
Quý 1-20trăng tròn Quý 2-20đôi mươi Quý 3-2020 Quý 4-20đôi mươi Tăng trưởng

Xem thêm: Cách Đặt Hướng Nằm Ngủ Theo Tuổi Dậu

*

Chỉ tiêu tài chính Trước tsanaklidou.comau
EPtsanaklidou.com (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtsanaklidou.com (%)
GOtsanaklidou.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch tsanaklidou.comale Trướctsanaklidou.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã tsanaklidou.comàn EPtsanaklidou.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BBC Htsanaklidou.comX 7.1 69.3 9.7 948.4
DHC Htsanaklidou.comX 7.0 82.4 11.8 4,266.9
LIX Htsanaklidou.comX 7.1 59.0 8.3 1,749.6
tsanaklidou.comVI Htsanaklidou.comX 7.0 88.9 12.8 1,065.1
DNM HNX 7.0 37.0 5.3 172.5
CCV Upcom 7.3 18.1 2.5 32.6
TRtsanaklidou.com Upcom 7.2 52.2 7.3 182.6

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tsanaklidou.com tổng thích hợp từ bỏ những mối cung cấp đáng tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm cùng với những nhà đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, công ty chúng tôi không Chịu trách nát nhiệm trước phần đa khủng hoảng nào vì chưng áp dụng các tài liệu này.
*

Bài viết liên quan