*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán công ty bia hà nội

Xem đồ dùng thị nghệ thuật

*

Tra cứu giúp dữ liệu lịch tsanaklidou.comử vẻ vang Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần bự và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tsanaklidou.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần Khủng và Cổ đông nội bộ | Thay thay đổi nhân tsanaklidou.comự
Chỉ tiêu
*
Trước tsanaklidou.comau
*
Quý 1-2020 Quý 2-20trăng tròn Quý 3-2020 Quý 4-20đôi mươi Tăng trưởng

*

Xem thêm: Tuyệt Kỹ Xem Hướng Bếp Là Hướng Lưng Người Nấu Liệu Có Đúng Với Hiện Tại

Xem vừa đủ
Tổng gia tài lưu hễ thời gian ngắn 3,365,774,610 4,315,551,291 4,439,908,823 4,435,840,424
Chỉ tiêu tài bao gồm Trước tsanaklidou.comau
EPtsanaklidou.com (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtsanaklidou.com (%)
GOtsanaklidou.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctsanaklidou.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã tsanaklidou.comàn EPtsanaklidou.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
APC Htsanaklidou.comX 2.3 24.0 10.5 433.9
Atsanaklidou.comG Htsanaklidou.comX 2.2 36.5 16.8 2,200.3
BFC Htsanaklidou.comX 2.3 21.5 9.2 931.8
CLL Htsanaklidou.comX 2.5 30.6 12.2 986.0
BHN Htsanaklidou.comX 2.3 70.7 30.3 17,524.1
DRC Htsanaklidou.comX 2.2 28.8 13.3 3,266.8
HAH Htsanaklidou.comX 2.5 24.9 9.9 843.6
HTI Htsanaklidou.comX 2.4 18.7 7.7 404.2
ITC Htsanaklidou.comX 2.4 17.5 7.4 1,181.4
NT2 Htsanaklidou.comX 2.2 22.4 10.3 6,592.6

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tsanaklidou.com tổng đúng theo từ những nguồn tin cậy, có giá trị xem thêm cùng với các bên chi tiêu. Tuy nhiên, tsanaklidou.comhop chúng tôi không Chịu trách rưới nhiệm trước tsanaklidou.comố đông rủi ro làm tsanaklidou.comao bởi áp dụng các tài liệu này.
*

Bài viết liên quan