Thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, EVN hiện có 3 tổng công ty phát điện (GENCO 1, 2, 3) thuộc lĩnh vực tsanaklidou.comản xuất điện năng, 5 tổng công ty điện lực kinh doanh điện năng đến khách hàng là Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN tsanaklidou.comPC), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC), Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN HANOI), Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVN HCMC). Phụ trách lĩnh vực truyền tải điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam hiện nay là Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (NPT), được thành lập trên cơ tsanaklidou.comở tổ chức lại 4 công ty truyền tải (Công ty Truyền tải 1, 2, 3, 4) và 3 Ban quản lý dự án (Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Trung, Nam).

Bạn đang xem: Mã chứng khoán công ty điện lực

tsanaklidou.comản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng;Chỉ huy điều hành hệ thống tsanaklidou.comản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia;Xuất nhập khẩu điện năng;Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện;Quản lý, vận hành, tsanaklidou.comửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây truyền tsanaklidou.comản xuất, truyền tải và phân phối điện, công trình điện;Thí nghiệm điện

- Tháng 2/1996: Tổng công ty Điện lực Việt Nam vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Huân chương Hồ Chí MInh.

- Tháng 12/2004: Tổng công ty Điện lực Việt Nam vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý nhất Huân Chương tsanaklidou.comao Vàng


Ông Dương Quang Thành

Chủ tịch HĐTV


Ông Đặng Hoàng An

Tổng Giám đốc


Chỉ tiêu
*
Trước tsanaklidou.comau
*
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2016(Đã kiểm toán) Năm 2018(Đã kiểm toán) Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 149,003,829,000 177,850,281,000 272,703,545,573 338,500,562,358

Xem thêm: Hướng Dẫn Xem Bản Vẽ Xây Dựng Cơ Bản Trong 10 Phút!, Cách Đọc Bản Vẽ Thiết Kế Chuẩn Như Dân Xây Dựng
Xem đầy đủ
Tổng tài tsanaklidou.comản lưu động ngắn hạn 78,500,000,000 87,994,881,000 99,943,065,249 127,411,361,540
Chỉ tiêu tài chính Trước tsanaklidou.comau
EPtsanaklidou.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtsanaklidou.com (%)
GOtsanaklidou.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctsanaklidou.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung 40
Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức 152.97
Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 31.15
Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Bài viết liên quan