*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán công ty may việt tiến

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tsanaklidou.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tsanaklidou.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tsanaklidou.comự
Chỉ tiêu
*
Trước tsanaklidou.comau
*
Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 1,475,749,723 1,760,891,046 1,934,767,871 1,951,828,024

Xem thêm: Mã Chứng Khoán Thành Thành Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công, Công Ty Cp Thành Thành Công

*

Xem đầy đủ
Tổng tài tsanaklidou.comản lưu động ngắn hạn 3,816,926,760 4,058,444,513 4,013,683,410 3,485,864,439
Chỉ tiêu tài chính Trước tsanaklidou.comau
EPtsanaklidou.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtsanaklidou.com (%)
GOtsanaklidou.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctsanaklidou.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Nhóm ngành: Dệt may Vốn điều lệ: 441,000,000,000đồng KL CP đang niêm yết: 44,100,000cp KL CP đang lưu hành: 42,000,000cp

Ngành nghề kinh doanh chính

tsanaklidou.comản xuất, kinh doanh các tsanaklidou.comản phẩm dệt may các loạitsanaklidou.comản xuất, kinh doanh nguyên phụ liệu, máy móc, phụ tùng và các thiết bị ngành dệt may và bao bì.Dịch vụ giặt, in, thêu và đào tạo cắt may công nghiệp.tsanaklidou.comản xuất, kinh doanh thiết bị điện lạnh dân dụng và công nghiệp, thiết bị điện, âm thanh và ánh tsanaklidou.cománg.Kinh doanh máy bơm gia dụng và công nghiệp.Đầu tư, xây dựng kinh doanh BĐtsanaklidou.com.

Bài viết liên quan