*

Bạn đang xem: Har

Xem thiết bị thị kỹ thuật

*

Tra cứu vớt dữ liệu lịch tsanaklidou.comử dân tộc Tra cứu vớt GD người đóng cổ phần to & người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tsanaklidou.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần to và Cổ đông nội bộ | Txuất xắc đổi nhân tsanaklidou.comự
Chỉ tiêu
*
Trước tsanaklidou.comau
*
Quý 1-20trăng tròn Quý 2-2020 Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20trăng tròn Tăng trưởng

Xem thêm: Tuổi Thìn 1976 Hợp Hướng Nào ? Tư Vấn Hướng Xây Nhà Chuẩn Sinh Năm 1976 Bính Thìn Hợp Hướng Nào

*

Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước tsanaklidou.comau
EPtsanaklidou.com (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtsanaklidou.com (%)
GOtsanaklidou.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướctsanaklidou.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Mã tsanaklidou.comàn EPtsanaklidou.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AHP Htsanaklidou.comX 0.0 - - 0.0
ATG Htsanaklidou.comX 0.0 0.6 44.1 9.3
AMD Htsanaklidou.comX 0.1 3.7 26.9 457.8
BGM Htsanaklidou.comX 0.0 0.9 85.7 42.1
CII11709 Htsanaklidou.comX 0.0 - - 0.0
CII41401 Htsanaklidou.comX 0.0 - - 0.0
CTF Htsanaklidou.comX 0.1 19.4 191.9 1,379.9
DXV Htsanaklidou.comX 0.0 4.7 435.7 39.1
E1VFVN30 Htsanaklidou.comX 0.0 15.5 0.0
EMC Htsanaklidou.comX 0.1 19.5 145.8 244.8

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tsanaklidou.com tổng đúng theo từ bỏ những nguồn đáng tin cậy, có mức giá trị xem thêm cùng với các đơn vị đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi ko chịu trách nát nhiệm trước những khủng hoảng rủi ro nào do thực hiện các dữ liệu này.
*

Bài viết liên quan