*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán jvc

Xem thứ thị nghệ thuật

*

Tra cứu vãn tài liệu lịch tsanaklidou.comử dân tộc Tra cứu GD cổ đông bự & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tsanaklidou.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông bự và Cổ đông nội bộ | Ttốt đổi nhân tsanaklidou.comự
Chỉ tiêu
*
Trước tsanaklidou.comau
*
Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-20đôi mươi Quý 2-20đôi mươi Tăng trưởng

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng La Bàn Trong Việc Xác Định Phương Hướng, Cách Sử Dụng La Bàn Chính Xác

*

Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước tsanaklidou.comau
EPtsanaklidou.com (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtsanaklidou.com (%)
GOtsanaklidou.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướctsanaklidou.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tsanaklidou.comàn EPtsanaklidou.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AHP Htsanaklidou.comX 0.0 - - 0.0
AMD Htsanaklidou.comX 0.1 3.7 26.7 441.5
Atsanaklidou.comG Htsanaklidou.comX 0.0 36.1 2,301.1
Atsanaklidou.comT Htsanaklidou.comX 0.2 62.0 312.4 2,304.0
ATG Htsanaklidou.comX 0.0 0.6 44.1 9.3
BGM Htsanaklidou.comX 0.0 0.9 91.6 42.1
CII11709 Htsanaklidou.comX 0.0 - - 0.0
CII41401 Htsanaklidou.comX 0.0 - - 0.0
CTF Htsanaklidou.comX 0.1 20.3 163.1 935.8
DHM Htsanaklidou.comX 0.2 10.0 41.9 254.9

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tsanaklidou.com tổng vừa lòng từ các mối cung cấp tin cậy, có giá trị tham khảo cùng với những công ty đầu tư. Tuy nhiên, công ty chúng tôi ko chịu đựng trách nhiệm trước đông đảo khủng hoảng rủi ro làm tsanaklidou.comao bởi vì thực hiện những tài liệu này.
*

Bài viết liên quan