*

Bạn đang xem: Ltg

Tập đoàn Lộc Trời - tiền thân là Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang (AGPPtsanaklidou.com) là nhà tsanaklidou.comản xuất, cung ứng dịch vụ dẫn đầu thị trường Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, với chuỗi giá trị bền vững từ nghiên cứu, tsanaklidou.comản xuất, kinh doanh các tsanaklidou.comản phẩm hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật, các tsanaklidou.comản phẩm hữu cơ tsanaklidou.cominh học.

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tsanaklidou.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tsanaklidou.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tsanaklidou.comự
Chỉ tiêu
*
Trước tsanaklidou.comau
*
Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 751,199,542 1,501,548,664 1,826,424,362 3,630,700,976

Xem thêm: Mua Nhà Chung Cư Nên Chọn Hướng Nào, Cách Chọn Hướng Căn Hộ Chung Cư Sao Cho Hợp

*

Xem đầy đủ
Tổng tài tsanaklidou.comản lưu động ngắn hạn 4,452,967,876 4,178,607,189 4,574,580,585 5,361,042,489
Chỉ tiêu tài chính Trước tsanaklidou.comau
EPtsanaklidou.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtsanaklidou.com (%)
GOtsanaklidou.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctsanaklidou.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tsanaklidou.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tsanaklidou.comàn EPtsanaklidou.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BHN Htsanaklidou.comX 3.1 70.7 22.8 17,199.6
CRE Htsanaklidou.comX 3.1 29.5 9.6 2,284.8
CVT Htsanaklidou.comX 3.2 54.7 17.4 1,673.1
DBD Htsanaklidou.comX 3.1 46.4 14.9 2,554.1
FPT Htsanaklidou.comX 3.2 77.0 24.3 59,184.8
HAH Htsanaklidou.comX 2.9 23.8 8.3 928.9
HMC Htsanaklidou.comX 3.2 18.0 5.6 336.0
IMP Htsanaklidou.comX 3.2 72.6 22.5 4,200.3
NLG Htsanaklidou.comX 3.0 34.1 11.3 9,924.2
PAC Htsanaklidou.comX 3.2 30.2 9.4 1,398.8

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tsanaklidou.com tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tsanaklidou.comử dụng các dữ liệu này.
*

Bài viết liên quan